Home Duivensites.nl Eigen site? Overzicht Nieuws Contact Nieuwsbrief Agenda  
Duivennieuws, columns en artikels

Overzicht archief, postduiven-nieuws, columns en overige artikels voor en door duivenliefhebbers.

De 'Zaak Koehoorn' Open printvriendelijke pagina
Cees de Jong  22-11-2008
 

Vandaag kreeg ik de stukken onder ogen welke de Aanklager Tuchtrecht in de bovengenoemde zaak naar de “vijf van Hedel” heeft gestuurd.
U weet wel, die zaak waarbij NPO-bestuursleden attent werden gemaakt op mogelijke misstanden tijdens de wedvluchten op St. Vincent en Blois.
Door die bestuursleden, de heren A.J. de Jong en P. van Gils, is op die informatie naar de mening van een paar NPO-leden zodanig laks, danwel in het geheel niet, gereageerd dat die leden zich verplicht voelden om zelf een onderzoek in te stellen.
De rest van het verhaal, althans voor zover dat naar buiten is gekomen, kennen we ook.
Door de Aanklager Tuchtrecht werd met voortvarendheid een verzoek tot onmiddellijke mondelinge schorsing ingediend tegen de “klokkenluiders” en tegen de getuigen.

Inmiddels heeft de Samengestelde Kamer welke het verzoek tot mondelinge schorsing behandelde op 8 november 2008 uitspraak gedaan. Die uitspraak werd al op 11 november naar de Aanklager gestuurd, kennelijk gelijktijdig met het verzoek de betrokkenen in te lichten, maar dat heeft dus 10 dagen op zich laten wachten.

De uitspraak van de Kamer, althans zo blijkt uit het bericht van de Aanklager, was kort maar krachtig:

 • de Kamer ziet niet in dat schorsing in het belang van de organisatie (NPO) is
 • de Kamer vindt het niet aannemelijk dat er vrees voor herhaling bestaat
 • de Kamer vindt dat er geen nut en noodzaak is om de procedure veilig te stellen.

Wat ik al schreef: kort maar krachtig. En bovenal een belangrijke en baanbrekende uitspraak.

Waarom belangrijk en baanbrekend?

Wel, de Samengestelde Kamer bestaat uit 5 leden van verschillende Colleges en we mogen er dus gerust van uit gaan dat de uitspraak van de Kamer een breed draagvlak heeft. En dat betekent dat er voor de NPO-leden een groot stuk rechtszekerheid is bijgekomen.
Het is niet meer zo dat de Aanklager te hooi en te gras schorsingsverzoeken kan doen want hij kan er nu op rekenen dat die verzoeken kritisch worden bekeken en dat hij dus wel degelijk met goede argumenten moet komen en met een stevige onderbouwing om die schorsingen er door te krijgen.

Er is wel een minpuntje.

Naar ik begrijp stelt het NPO-bestuur (en dat zal feitelijk zijn de portefeuillehouder Tuchtrecht) zich op het standpunt dat tijdens de AV van 18 oktober j.l. de kiesmannen akkoord zijn gegaan met een wijziging van het Reglement Rechtspleging in dier voege dat de Aanklager zelf een mondelinge schorsing mag uitspreken.

Als dat zo zou zijn (maar ik heb begrepen dat daar gerede twijfel over bestaat) dan wordt die rechtszekerheid weer volledig teniet gedaan. Hoewel het wel zo blijft dat die mondelinge schorsing door een College moet worden getoetst.

Maar toch….. als NPO-lid ben je dan toch mooi geschorst en kan je (voorlopig) o.a. niet meer aan wedvluchten deelnemen. En dat kan je toch mooi je kampioenschap kosten!

Maar zult u zeggen, die Aanklager zal zijn schorsingsmacht toch wel op een redelijke manier hanteren?
Nou, reken daar maar niet op!

Argumenten

Als we kijken wat voor onzinnige argumenten er in de “zaak Koehoorn” zijn gebruikt om die schorsing er door te drukken dan kunnen we het ergste verwachten.

Laten we die argumenten eens nader onder de loep nemen. U heeft kunnen lezen dat één van de getuigen alleen ter plaatse was omdat er melding was van een “wit busje” en er bij eerdere onderzoeken naar gestolen duiven ook sprake was van zo’n “wit busje”.
Zowel die getuige als de andere “betrokkenen” verklaren nadrukkelijk dat de getuige buiten het hek van de loods van Van Geffen is gebleven en dat hij met eventuele acties door de “klokkenluiders” niets te maken had.

Maar voor de Aanklager maakt dat geen verschil.

Want wat legt hij de getuige ten laste? Nou, dat is nogal wat!

 • Zich zodanig gedragen in strijd met de Statuten en Reglementen NPO dat hij zijn lidmaatschapsverplichtingen niet is nagekomen
 • Het schaden van de NPO en de duivensport door het ontplooien van onreglementaire activiteiten
 • Het niet melden van mogelijke fraude of poging daartoe (maar hadden we dat ook al niet gehoord over de heren A.J. de Jong en P. van Gils?)
 • Het niet inlichten van de Aanklager
 • Het zich al dan niet in combinatie met anderen bedienen van strafbare feiten. En niet zomaar van strafbare feiten, neen zelfs van een misdrijf
 • Het medeplichtig zijn aan het in de nacht binnendringen van een besloten erf (artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht)
 • Bovendien is dat allemaal nog eens extra zwaarwegend omdat de getuige een ex-Aanklager Tuchtrecht is en een keurmeester (geldt die extra zwaarwegendheid dan niet voor de Voorzitter NPO en de Secretaris Internationale Zaken?)
 • En bovendien verwijt de Aanklager de getuige dat “op het moment dat hij kennis droeg van de buitenproportionele actie bij de loods in Hedel hij niets heeft ondernomen om deze actie te verhinderen of om reglementaire activiteiten te ontplooien om dit te verhinderen”.

Wat ik mij nu afvraag is: ben ik nu gek of is de Aanklager dat?

Want laten we niet vergeten dat diezelfde Aanklager die met volkomen uit hun verband gerukte en opgeblazen nep-argumenten probeert om van een getuige een volksvijand nummer 1 te maken in zijn schorsingsverzoek aan de Samengestelde Kamer zonder meer durft te stellen dat die getuige zich tezamen met anderen heeft schuldig gemaakt aan een misdrijf.
Schuldig gemaakt aan een misdrijf!
En dat zonder aanmelding, zonder politie onderzoek, zonder beoordeling door een Officier van Justitie, zonder door het Openbaar Ministerie geformuleerde aanklacht, zonder toetsing door de bevoegde rechter en zonder strafrechtelijke veroordeling.

Hoor ik daar iemand iets fluisteren over belediging, smaad, aantasting van goede naam?

In een Belgisch duivenblad stond recent een artikel over de verwikkelingen rondom de wedvluchten op St. Vincent en Blois.
Dat stukje droeg de titel: Nederland, wie gelooft die mensen nog?

Naar mijn mening zijn die Belgen zo gek nog niet.

 
Wilt u reageren? Stuur dan een email naar de redactie.
 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.
 
<<< Terug
Gebr. van Toor

IFC Hoogerheide

J. Doldersum & Zn

A. Engelen

Theo de Kruijk

Nico Jan Koenders

Gertjan Knoop

Cees van Heijst

Johan Hamstra

Gert Jan Beute Duivenproducten

Hans & Evert-Jan Eijerkamp

Familie Huizer

Kweekvoer zonder erwten?
Het is inmiddels alweer winter en vele liefhebbers zijn volop aan het kweken. In dit artikel wil ik het kweekvoer met al zijn mogelijkheden eens onder de loep houden.
Vragen over verliezen van jonge duiven
Vele malen ben ik al gevraagd om te reageren op verhalen in de duivenkranten. Het zou elk jaar slechter worden met de jonge duiven. In Nederland, België, Duitsland...
Uitnodiging Kijkdag 2018 Gerard Koopman
Op vrijdag 23 februari 2018, iets later dan in de jaren hiervoor, organiseren wij een open huis/kijkdag. Graag willen wij u uitnodigen om deze dag met ons te beleven...
Besturen
Schreef ik in mijn vorige bedenking iets over het “afgeven” of te wel “neersabelen” van mensen die bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen?
Ode to Dolores
Gisteravond voor het eerst sinds maanden weer een naar het stadion, weet nu weer waarom ik in de winter liever niet op beton sta. En maar weer kijken op het scorebord, aftellen naar het einde van de verlenging...
Chiazaad
Regelmatig wordt ik gevraagd naar de waarde en de zin van Chiazaad voor de duivensport. Kun je dat door het voer mengen? Is het een goed idee Chia toe te voegen aan het kweekvoer of vliegvoer?
Andere tijden
We zijn weer een jaar verder en ouder. Ook weer wat grijzer of kaler. In je jeugd lijkt de tijd stil te staan, later gaat het zo snel dat je gaat beseffen dat een mensenleven maar een komen en gaan is...
Vaste voetringen
Het hete hangijzer van de laatste weken: de vaste voetringen. Een nachtmerrie, je zal ze maar nodig hebben en er zijn er geen. Wat we dit jaar meemaken is nog nooit vertoond...

Winnaar categorie 2 van de Eendaagse Fondspiegel Jong, Fokje Elzinga uit Harkema (18-1-2018)
Gember en Kurkuma (5-1-2018)
A.A. Jurriens - Zutphen: 1e Categorie 1 Eendaagse Fondspiegel Jong 2017 (31-12-2017)
Belangrijker dan kwaliteit (30-12-2017)
Ziektezorg: Wormen (15-7-2017)
Weg met antibiotica... (15-10-2016)
Minimaal succesje (26-5-2016)
De Pestkop (II) (1-5-2016)
Welke duivenmelker gaat verhuizen? (7-4-2016)
De Pestkop (I) (3-4-2016)
Coolbird heeft een nieuw jasje gekregen (30-3-2016)
Matador nieuwsbrief: Papegaaien wijzen de weg. (25-3-2016)
Code gekraakt? (25-3-2016)
Duivenproducten online bestellen (19-3-2016)
Geslaagde huldiging Eendaagse Fondspiegel 2015 (15-3-2016)
Bijproducten op de vitesse-vluchten. (15-3-2016)
Nieuwe veilingsite (9-3-2016)
Wat geef ik aan bijproducten tijdens de vluchten? (7-3-2016)
Schiet wel lekker op (6-3-2016)
Duivencontroles (2-3-2016)
Lezing en huldiging (1-3-2016)
Ritje Vlaamse Ardennen (22-2-2016)
Best gelezen...
 
No items found.
 
(Advertenties)

 

Ad Schaerlaeckens

Duindam Klimaatadvies

Duivenverkoop, gratis adverteren

Gezondere duiven door gezond licht!

Postduivenveiling.com