Latest News

16/01/2018

50% Ebbenpigeons won 1st & 2nd vs 2,513 p & 8,000 euro in Thailand
Recently two nestmates, 50% from our strain, won 1st & 2nd vs 2,513 pigeons in Bangkok. And, they also won 8,000 euro prize money! Dr. Juve Techavichian brought us the news that his friend won this important race....

 Read more 

 

05/11/2017

Website under construction
Our website is currently under construction. A lot of photo's of pigeons have been removed and will be replaced by new ones shortly....

 Read more 

 
Latest News


Brief van de Afdeling
16/09/2011
 

In deze sombere tijden waarin de trein NPO volledig dreigt te ontsporen, krijgen we gelukkig nog een opwekkende brief van ons eigen afdelingsbestuur. Eindelijk weer iets om te lachen:

GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE
N.A. Meuwsen
Groesbeekseweg 3
6524 CJ NIJMEGEN
Tel. 06-20594126
E-mail: secretaris@afdeling8gou.nl

Broekland, 14-09-2011

Betreft: Africhtingsvlucht Duffel dd. 17 augustus 2011

Geachte Jonge duiven club in oprichting,

Op woensdag 17 augustus is door de afdeling een doordeweekse africhtingsvlucht vanuit Duffel
georganiseerd. Tot onze verbazing is deze vlucht door de JDC in oprichting opgewaardeerd tot
wedvlucht, hoewel de JDC hiertoe niet bevoegd is.

Met verwijzing naar NPO Wedvluchtreglement art. 4 willen we u mededelen dat de JDC niet
gemachtigd is om zelf wedvluchten te organiseren. De status van de uitslag van deze vlucht zoals
gepubliceerd kan dan ook geen andere zijn dan die van een africhtingsvlucht.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Afdeling 8

Uiteraard hebben wij netjes antwoord gegeven op dit schrijven:

JDC 
p/a A. Ebben
Vriezeweg 19
6653 AE  Deest

Deest, 15 september 2011

Geacht bestuur,

Hartelijk dank voor uw brief van 14 september j.l. inzake de wedvlucht van Duffel op 17 augustus 2011. Hieruit blijkt uw grote betrokkenheid bij het spelplezier van uw leden en dat siert u. Het spelplezier van de leden dient immers uw eerste zorg te zijn en daar geeft u ook blijk van.

Ondanks uw positieve houding dienen wij wel enkele kanttekeningen te maken bij de inhoud van uw schrijven. U verwijst naar artikel 4 van het Wedvlucht Reglement  NPO en waarschijnlijk, dat weten wij niet zeker, bedoelt u daarbij lid 2:

2. Indien andere instanties, zoals omschreven in de Artikelen 41 en 42 van het Huishoudelijk Reglement N.P.O., wedvluchten willen organiseren, is hiervoor schriftelijke goedkeuring vereist van Bestuur N.P.O., betrokken Bestuur Afdeling of betrokken Besturen Afdelingen.

Wij zien echter de betekenis van deze verwijzing niet in. Op 21 februari schreef u ons:

“Een en ander betekent dat wij als afdelingsbestuur akkoord gaan met de oprichting van een “Jonge duivenclub” indien de vluchten binnen het vliegprogramma Afdeling 8 vallen en niet concurrerend zijn ten opzichte van de liefhebbers die aan de reguliere, door de afdeling vastgestelde, vluchten deelnemen”.

De betreffende vlucht viel niet alleen binnen het afdelingsprogramma, de vlucht werd ook nog eens door u georganiseerd en bij alle Basisverenigingen opgehaald. Met andere woorden, wij waren wel bevoegd en voor ons is de status van de vlucht gewoon een wedvlucht waartoe wij door uw bestuur gewoon gemachtigd waren. Wij zijn dan ook niet voornemens om ook maar iets aan de status van de wedvlucht te wijzigen.

Nu u met een beroep op het Wedvluchtreglement NPO meent ons te moeten corrigeren is het wellicht ook goed dat u kennis neemt van het Reglement Vervoer en Lossingen NPO. Waarschijnlijk is het u ontgaan dat u uw Basisverenigingen oproept om massaal dit reglement te overtreden. In artikel 3 staat:

Artikel 3
1. Bij wedvluchten waarbij drie of meer nachten mand zijn gepland bedraagt de vloeroppervlakte per duif ten minste 350 cm².
2. Bij wedvluchten waarbij twee nachten mand zijn gepland bedraagt de vloeroppervlakte per duif ten minste 310 cm².
3. Bij wedvluchten waarbij één nacht mand is gepland bedraagt de vloeroppervlakte per duif ten minste 280 cm².

Het zal bij u bekend zijn dat op grond van wetenschappelijk onderzoek de norm van 350 cm² een persoonlijke ruimte geeft aan duiven waarbij het minste agressie in de manden optreedt. Dit heeft overigens geen enkele relatie met het aantal nachten mand, die variabele is aangebracht door de Algemene Vergadering NPO om de vrachtkosten laag te houden en daarmee meer agressie in de manden voor lief te nemen. Bij wedvluchten tot drie nachten mand wordt de wetenschappelijk gevonden norm dus al stelselmatig overschreden. U doet daar nog een schepje bovenop door in uw informatieboekje op te roepen zelfs de uitgeklede norm nog verder te uit te kleden, u schrijft immers:

“Verenigingen worden dringend verzocht bij zeer weinig ‘restmandduiven’, de manden aan te vullen tot maximaal 2 boven het geldende aantal”.

De eerste vluchten met jonge duiven laten  de grootste verliezen zien. Stress en het niet kunnen vinden van water zijn mogelijk de belangrijkste oorzaken. Wellicht zou u kunnen overwegen om juist op de eerste vluchten met jonge duiven de duiven te vervoeren met als basis de gevonden wetenschappelijke norm, in onze manden dus 27 duiven in plaats van 31 duiven die bovendien nog aangevuld mogen worden volgens uw oproep tot 33 duiven. Het vinden van water zal gemakkelijker worden en de stress in de manden zal afnemen.

Terugkomend op uw schrijven nemen wij aan dat dit gezien uw schrijven van 21 februari 2011 uw brief van 14 september jongstleden een omissie is die dan ook verder van ons geen verdere actie verlangt.

 

Met vriendelijke groeten,
Namens de JDC,

 

A. Ebben

 

 
 Back 
Copyrights © Falco Ebben 2004-2018 | design : visidee.nl | build by : Duivensites.nl