Duivenlog.nl Duivenlog.nl Duivenlog.nl Duivenlog.nl
De weg van het minste welzijn.......
 

Dit stuk schreeft ik ooit voor het NP-Orgaan....10 jaar geleden!

Een paar artikelen over communicatie, een paar over welzijn in het NP-Orgaan. Zaken die ieder voor zich genoeg materiaal leveren om er uitgebreid op in te gaan. De relatie tussen beide is echter het medicijn om de duivensport voor een spoedige teloorgang te behouden. Wij mogen nog met duiven spelen, maar voor hoe lang nog vragen sommigen zich af. Het zal zo’n vaart wel niet lopen zegt de één, het duurt geen tien jaar meer beweert een ander. Allebei kun je gelijk geven, maar alleen vanuit de optiek dat we doorgaan op deze weg. Maar we zijn net een rechthoekig blauw bord gepasseerd, met een grote witte balk en een kleinere rode balk erop: doodlopende weg. We kunnen natuurlijk blijven hopen dat er ooit nog eens een wit bordje met zwarte letters onder komt, waar op staat: Uitgezonderd duivenmelkers. Als we ons echter op de weg begeven die "Weg van het minste welzijn" heet, dan zijn we aan het eind van die weg ons recht op duivensport kwijt. Dan wordt er geen uitzondering gemaakt voor de duivensport. Want we moeten dieren niet beroven van hun welzijn, en we mogen dat ook niet meer. Hondenkarren zijn uit den boze, stierenvechten, hanengevechten, ‘Swientie tik’, enz. Het mag niet meer in Nederland omdat de dieren leed bezorgd werd. Dierenleed is ook de motivatie van actiegroepen om de nertsenfokkerij, de legbatterijen en kistkalveren te laten verbieden. Varkenshouderij, pluimveehouderij en melkveehouderij mag gezien het economisch belang wel blijven bestaan, maar er moet danig rekening met het welzijn van de dieren gehouden worden. De kosten daarvoor liggen zo hoog dat produceren voor de wereldmarkt, zoals in de toekomst verlangd wordt, welhaast onmogelijk is waardoor deze vormen van dierhouderij door een andere oorzaak zal inkrimpen.

Nog niet zo heel lang geleden hield de Wageningse hoogleraar Communicatie, Cees van Woerkom een pleidooi voor een andere manier van communicatie, een verslag daarvan vond ik in de Veeteelt van april. Het onderwerp: Hoe kan een organisatie de wrijvingen, discussies en misverstanden die er leven in de maatschappij uit de wereld helpen? Wij liggen als postduivenhouders ook wel eens onder vuur van de publieke opinie. Wat voor lessen kunnen we van de communicatiedeskundige leren?

Les 1:

Relaties leggen met belangrijke maatschappelijke organisaties

Het vormen van netwerken zoals grote bedrijven dat doen is de belangrijkste schakel. De ouderwetse PR-techniek werkt al lang niet meer. Overleggen met Greenpeace, zoals Shell dat doet, zonder defensieve krampachtigheid. Dat bezorgt de organisatie veel meer begrip. De recente actie van Greenpeace om te proberen de aandeelhoudersvergadering te saboteren toont aan dat Shell toestaat aan de actiegroep om mee te praten, maar dan natuurlijk wel volgens de regels. De blamage was nu voor Greenpeace die meenden de vergadering te kunnen saboteren, ze bleken niet goed ingelicht en voorbereid. Toch zochten ze het op dezelfde weg als Shell, met goedwillendheid. Maar er zijn nog andere stromingen:

  • De ontkenners:

Alle kritiek wordt van tafel geveegd, omdat het uit de mond komt van mensen die er toch geen verstand van hebben. Maar die houding komt natuurlijk bij beide partijen voor, meestal geworteld in eigen belang.

  • De pragmatische onderhandelaars:

Deze groep mensen vindt de kritiek eveneens onzin, maar helemaal ontkennen is toch niet mogelijk. Omdat je er dus niet omheen kunt, maken ze van de nood een deugd en proberen door slim te onderhandelen en een goede PR compromissen te sluiten. Deze tactiek is in zoverre effectief dat ze in ieder geval vertragend werkt.

Wij duivenmelkers moeten een balans zien te vinden tussen de mening dat sport met postduiven aan banden gelegd moet worden, die bij de actievoerders leeft, en aan de andere kant het behoud van zoveel mogelijk facetten van de huidige sportbeleving, ontdaan van uitwassen. Van de overheid hoeven we in deze niet zoveel te verwachten, die laten het beleid juist afhangen van de compromissen tussen de verschillende belangengroeperingen. Waar het in feite om draait is natuurlijk dat we onze sport veel meer moeten aanpassen aan de huidige inzichten over dieren. De angst van veel mensen, dat we straks niets meer mogen is natuurlijk ongegrond, de overheid stemt zeker niet in met tendentieuze voorstellen. Niet van de dierenbeschermers, maar ook niet van de duivenmelkers. Doorgaan op de huidige weg is dus GEEN OPTIE.

Les 2:

Door wetenschappelijk onderzoek zelf de kennis in huis halen

Wanneer je als organisatie constant bezig bent met het uitwerken van belangrijke vraagstukken, blijf je de publieke opinie voor. Het welzijn van onze duiven moet ons heiliger zijn dan de kampioenschappen, de commercie, de medicijnen, de vrijheid in eigen hok.

Zaken die het welzijn van onze duiven schaden horen dan ook ons aller aandacht te krijgen. We moeten geld willen en kunnen steken in gedegen onderzoek, dat antwoorden kan leveren op moeilijke welzijnsvraagstukken. Hierbij moeten we ook aandacht durven schenken aan ideeën en wensen van anderen. En als er nieuwe inzichten ontstaan, dan moeten we die niet met zijn allen weghonen, maar in het belang van de sport inzien dat veranderingen soms noodzakelijk zijn. Men mag toch gevoeglijk aannemen dat het alle duivenmelkers in eerste instantie om het belang van hun duiven gaat? Wanneer we alleen het eigen belang laten horen, kunnen we vast op weinig medestanders buiten de sport rekenen, omdat die de duivensport niet kennen en dat belang dus niet zien.

De weg van optimaal welzijn

We moeten dus zoeken naar een afslag van de ‘weg van het minste welzijn’, een weg die ons een hoop benzine kost en ons nergens heen brengt. Misschien moeten we daarvoor een eindje terug rijden en enkele verworvenheden weer inleveren. Als we daarmee de goede weg, die van optimaal welzijn van de duif, in kunnen slaan dan is er meer gewonnen dan verloren. Op die goede weg zijn er allerlei zaken die onze aandacht verdienen.

Het niet weer terugkeren van (vooral jonge ) duiven van de vlucht is een belangrijke hindernis, die we weloverwogen moeten slechten. Het Wageningse rapport, dat ik laatst nog eens aanhaalde heeft een duidelijke voorzet gegeven in de vorm van aanbevelingen.

Door het toepassen van een epidemiologische analyse moeten de factoren die invloed uitoefenen op het vluchtverloop in kaart gebracht worden.

Het rapport wat in opdracht van o.a. de NPO door J. Gorssen werd gepubliceerd richtte zich alleen op het transport van duiven. De schuingedrukte tekst is een vrije vertaling van de Engelse tekst van het uiteindelijke rapport, in de Nederlandse versie kon ik die niet terugvinden. Het rapport dateert uit 1995, we zijn er echter nog lang niet uit. De massa gegevens over navigatie en oriëntatie van postduiven, de lading praktijknotities en meteorologische gegevens die verzameld kunnen worden in een vliegseizoen, verloopgegevens, alles bijelkaar genomen moeten dienen als basis voor dit uitgebreide epidemiologische onderzoek.

Een uitgebreide multivariantie analyse van een grote hoeveelheid data om de factoren die vluchtverliezen vergroten of verkleinen te kwantificeren is hard nodig. Alleen zo kunnen factoren van voor, tijdens en na het transport die in belangrijke mate bijdragen aan het welslagen van een wedvlucht worden vastgesteld. Op basis van deze risico-analyse kunnen controleerbare factoren (bijvoorbeeld de ventilatiecapaciteit van een duivencontainer) worden aangepast om hun effect op vluchtverliezen te verkleinen. De risico-inventarisatie van oncontroleerbare maar voorspelbare factoren (bijvoorbeeld de weersverwachting) kan worden meegenomen in controlelijsten of lossingsbeleid. Computermodellen kunnen aan de hand van de verkregen waarden voorspellen of een weersverwachting de kans op verliezen vergroot of verkleind. Wanneer normen worden vastgesteld, van welke verliezen er aanvaardbaar geacht mogen worden en welke niet, dan kan beter worden besloten of een vlucht wel of geen doorgang kan vinden of misschien zelfs afgelast moet worden.

Wanneer we daarmee aan de slag gaan, wanneer er beredeneerd tewerk wordt gegaan en beslissingen kunnen worden ondersteunt door harde feiten in plaats van kretologie, dan verstevigd dat de positie van de duivensport enorm en zal ze ook meer aanzien genieten bij de partijen die het welzijn van de duif nauwlettend in de gaten houden! Delen van dit zo noodzakelijke onderzoek lopen al, de enquête naar vluchtverliezen met jonge duiven en de vluchtrecorder van Steven van Breemen en eerder ook Toon Coolen, zijn goede initiatieven geweest op dit gebied. Maar eigenlijk moet dit landelijk geregeld kunnen worden, binnen een gecoördineerd onderzoek, zodat betrouwbare gegevens voorhanden komen. Dit is een taak van de Afdelingen, aangezien zij autonoom zijn. De NPO kan hier hooguit sturend en adviserend in werken, wat een grote belemmering vormt om zo’n onderzoek nationaal te kunnen realiseren.

Of?

Misschien heeft u de promotievideo van de NPO ook al gezien. Daarin wordt een geblinddoekte vrouw met de auto naar onbekende bestemming vervoerd en moet ze maar zien hoe ze thuiskomt. Duiven kennen dat probleem niet, die vinden hun weg naar huis (bijna) altijd weer. Stelt u zich eens voor dat u die geblinddoekte persoon bent, de doek wordt verwijderd en u bevindt zich temidden van de pers na een rampvlucht. Jarenlang bent u actief duivenliefhebber geweest, maar u weet niets te vertellen wat lijkt op een bevredigend antwoord. Het blijkt dat u niet weet waar u over praat, dat u niet heeft nagedacht over het hoe en waarom. " Dat kan nu eenmaal gebeuren in de duivensport ". Heeft u dan al die jaren met een blinddoek op gelopen, blind voor de feiten, niet wetend dat ook uw handeling de duivensport kon schaden. Denkt u dat u de handen kunt wassen in onschuld en kunt zeggen: Ik heb het niet geweten...............

Nee, want ook u bent verantwoordelijk!

 
Gepost door: Wiebren van Stralen op donderdag 10 mei 2012
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivenlog.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivenlog.nl te publiceren, kopiëren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.
 
Terug
Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuws en activiteiten van Duivenlog.nl?
Meld u dan nu aan bij de Nieuwsbrief.


Agenda
Binnenkort beschikbaar.


Archief
Klik hier voor het complete archief van Duivenlog.nl


Laatste berichten
Mooie prikkelvideo
Heilige geest?
Zo grijs als een duif
De oriëntatie en navigatie van...
Herstellen als een topsporter ...
Duivenkunstenaar
De weg van het minste welzijn....
Duifmeneer is een held
Iron Mike de melker
Duiven van het kunstje
Coach Vinny selecteert de topd...
Britse duivengeschiedenis in B...
Duivensport Taiwan op NatGeo
Rondvlucht met duif
Zelfmoordbrief per postduif
Valken bedreigen duivensport M...
TNT postduif
Gedicht : de duivenmelker
Gedrogeerde duiven echte hoogv...
Imago duivenmelker


Links
Binnenkort beschikbaar.