Home Duivensites.nl Eigen site? Overzicht Nieuws Contact Nieuwsbrief Agenda  
Duivennieuws, columns en artikels

Overzicht archief, postduiven-nieuws, columns en overige artikels voor en door duivenliefhebbers.

Het Duivengazetse: Vaccineren, overbodig of noodzakelijk? Open printvriendelijke pagina
Pascal Lanneau  20-1-2007
 

De jongen zijn bij velen al een tijdje de pan ontgroeid, het wordt dus stilletjes aan terug de tijd om aan de voorbereidingen van het nieuwe seizoen te  denken.  Een van de voorbereidingen is het vaccineren van de duiven.

Vaccineren: Overbodig of noodzakelijk?

Belangrijke nota voordien:

 1. Vaccineer nooit zieke dieren, omdat dit in de meeste gevallen duiven zal geven die nog meer ziek kunnen worden, naast het feit dat de duiven nooit een volwaardige weerstand zullen kunnen opbouwen als ze worden gevaccineerd tijdens een ziekte, m.a.w. het vaccin zal zijn werk niet naar behoren kunnen doen!!!!.
 2. Vaccineer nooit tijdens belangrijke periodes, zoals het vliegseizoen, de ruiperiode, de kweekperiode. Zorg ervoor dat er altijd een interval van minimum 1 maand is tussen het vaccineren en de start van die belangrijke periode zodat je geen negatieve invloeden hebt door de vaccinatie!!!
 3. Vaccineer nooit met producten die niet onder de juiste omstandigheden werden bewaard, of met producten waarvan de vervaldatum reeds is verstreken!!!

PARAMYXO (PMV)

De jongen kunnen worden gevaccineerd vanaf een leeftijd van 3 weken, dit betekent dat ze reeds kunnen ingeënt worden vanaf het ogenblik dat ze gespeend zijn.

Het vaccineren van de jongen tegen pmv op een leeftijd van 3 weken biedt  verschillende voordelen:

 • Allereerst bent U zekerder van een goede immuniteitsopbouw, omdat de kans veel kleiner is dat ze reeds in contact zijn geweest met het circo virus. Dit virus kan de immuniteitsstatus van de jonge duif zodanig gaan beïnvloeden, dat deze niet meer in staat is een goede immuniteit op te bouwen.
  Het inspuiten van het vaccin tegen paramyxo van een  duif die besmet is met het circo virus, zal mogelijk niet de gewenste uitwerking hebben. De duiven zullen misschien te weinig weerstand tegen pmv kunnen gaan ontwikkelen waardoor ze dus een mogelijke besmetting met pmv niet kunnen verhinderen, of waarbij de opgebouwde weerstand geen volledig jaar zal duren.
  Dit wil echter niet zeggen dat het inspuiten op latere leeftijd geen goede immuniteit zal geven.  De reden voor het inspuiten op een jonge leeftijd is om het eventuele circo-probleem te kunnen omzeilen, maar het circo-virus zal zeker niet bij iedereen en ieder jaar toeslaan!!!
 • Daarnaast ziet men ook dat de duiven minder problemen zullen hebben met adeno-circo virus infecties. Dit wil zeker niet zeggen dat je dan geen problemen zal gaan ondervinden, maar een vroege vaccinatie op een leeftijd van 3 weken zal zeker voordelig zijn bij de preventieve aanpak van het adeno-circo-probleem.
 • Een ander voordeel is meer van praktische aard.  Als men de duiven op zo een jonge leeftijd spuit, dan zijn ze nog gemakkelijk te vangen, en zullen ze nog allemaal aanwezig zijn  op het hok, want ze komen nog niet buiten.

Een nadeel van het vaccineren van de jonge duiven op een leeftijd van 3 weken, is dat het niet kan worden samengedaan met de pokken op dat moment.

Zoals reeds enkele jaren is er een verplichte inenting van alle reisduiven die worden ingekorfd tegen pmv. Een vaccinatie-certificaat is geldig gedurende 1 jaar.  Dit betekent dat alle vliegduiven moeten worden gevaccineerd, en dit ieder jaar opnieuw!!!
In België is het verplicht om een certificaat te kunnen voorleggen dat Uw reisduiven werden ingeënt tegen paramyxo door een erkende dierenarts. Het zelf inenten van de duiven wordt niet aanvaard!!!

Dergelijke (lege) certificaten kan U downloaden op de website van het FAVV, www.favv-afsca.fgov.be ofwel verkrijgen in Uw duivenlokaal, ofwel bij Uw dierenarts, of stuur gerust een mail, dan bezorg ik U via mail een (leeg) certificaat.

Maar naast de verplichting om die duiven te vaccineren en een certificaat te kunnen voorleggen, zou ik zeker willen dat U even stilstaat bij het volgende.

Bij vele liefhebbers worden enkel de vliegduiven gespoten, en de andere, met name de kwekers en de duivinnen niet, want deze gaan toch nooit “op de baan”.
Het is wettelijk niet verplicht, maar de kans dat deze duiven worden besmet is zeker niet onbestaande, integendeel…
 De gevaccineerde vliegduiven kunnen normalerwijze de ziekte wel niet meer krijgen, maar ze kunnen ze wel nog met zich meebrengen en ze doorgeven aan  hun duivinnen, en deze misschien op hun beurt aan de kwekers.
Het is daarom heel verstandig om ook deze duiven in te enten tegen paramyxo, want de kwekers zijn toch heel belangrijk voor het in stand houden van uw kolonie duiven!

Belangrijke opmerking:
Paramyxo is een aangifteplichtige ziekte, dit betekent dat het FAVV dan bepaalde maatregelen zal uitvaardigen, zoals het opstellen van een bufferzone en een schutkring. Dit betekent ook dat er gedurende een bepaalde periode niet meer zal mogen worden gespeeld in de omgeving.

Laat al uw duiven dus inenten tegen paramyxo!

Met het inenten tegen paramyxo van al uw duiven, bewijst U

 • Uw duiven
 • Uzelf
 • maar ook Uw collega duivenliefhebbers
  een grote dienst, want bij een uitbraak zullen ook uw dichtstbijzijnde collega duivenmelkers een tijdlang niet meer mogen spelen!!!

Er zijn drie vaccins in België goedgekeurd voor gebruik bij duiven, namelijk Colombovac pmv ®, Colombovac pmv pox ® en Nobilis paramyxo P201 ®

POKKEN

De pokken inenting is wettelijk niet verplicht en het al dan niet vaccineren hiertegen hangt volledig af van de duivenliefhebber zelf.

Het is zeker aan te raden de duiven hiertegen in te enten, want afhankelijk van de streek en het jaar komen er wel dan niet veel pokken voor. Als de duiven niet zijn ingeënt, kan het zijn dat je bepaalde duiven niet meer kan inkorven op het einde van het seizoen, omdat ze een te erge besmetting hebben met de pokken..
Pokken vaccinatie kan reeds vanaf een leeftijd van 6 weken oud, en kan in principe te samen worden gedaan met de inenting tegen pmv. Tezelfdertijd met paratyphus wordt afgeraden, voornamelijk omwille van de onderdrukking van de weerstand door de pokken vaccinatie.

Vele duivenmelkers vaccineren tegen de pokken enkel als jong en hopen dan op de zogenaamde ‘levenslange’ immuniteit.  Of ze deze levenslang durende weerstand zullen ontwikkelen, hangt echter ook af indien ze al dan niet gedurende hun leven in contact zijn gekomen met het “wilde” pokkenvirus dat in de natuur voorkomt, en zo “herbesmet” raken. Door contact met het virus  wordt de duif opnieuw gevaccineerd als het ware, maar dan op een natuurlijke manier.
Men zag echter de laatste jaren verschillende oude duiven met pokken, ook al waren ze gevaccineerd tegen de pokken als jong. Bij erge pokken uitbraken, wat gelukkig niet ieder jaar gebeurt, kunnen duiven die slechts eenmaal als jong werden gevaccineerd tegen de pokken, toch nog de pokken krijgen!!!

Een belangrijke opmerking bij het vaccineren tegen de pokken is, dat je de duiven best de 7 – 8 ste dag na de vaccinatie niet laat buitenvliegen of traint, omdat men in de praktijk ziet dat, als men duiven zal verliezen, het meestal rond die periode voorkomt, wegens oriëntatieproblemen..
Denk er ook aan dat de duiven een weerslag kunnen krijgen door de vaccinatie, dit uit zich soms in een ietwat mindere weerstand van de duiven, zodat een sluimerende ziekte dan eventueel wel zou durven uitbreken.

Er zijn twee vaccins tegen de pokken beschikbaar in België, nl. Ovoperisterin® en Colombovac pmv pox ®.

Het eerste vaccin is met behulp van de vederfollikelmethode, waarbij er enkele pluimpjes thv de borst of op de poot worden uitgetrokken, waarna het vaccin op de lege vederfollikels wordt uitgestreken met behulp van een borsteltje.
Let hierbij op dat er geen bloedingen optreden bij het uittrekken van de veren, omdat dit ervoor zal zorgen dat het vaccin niet zal indringen in de huid, maar eerder zal “weggespoeld” worden.
Het is het best ook de duiven kort na de vaccinatie geen bad te geven omdat dit kan interfereren met de werkzaamheid van het vaccin.

Bij gebruik van Colombovac pmv pox ® wordt het vaccin ingespoten in de nek.

Algemeen wordt aangenomen, en ook ondervonden in de praktijk, dat de vederfollikelmethode de meest zekere en veilige methode is om zo weinig mogelijk uitbraken van de pokken te krijgen.

Belangrijke nota!!!
Beide vaccins zijn levende vaccins, dit betekent dat er twee componenten moeten worden gemengd, dit juist voor het gebruik van  het product, omdat dit vaccin daarna slechts enkele uren zal goed blijven voor gebruik!!!

PARATYPHUS

Het vaccineren tegen paratyphus is een veelbesproken item de laatste jaren, en in de praktijk wordt dan ook een heel sterke stijging gezien van het inenten tegen paratyphus. Het vaccineren tegen paratyphus is zeker een onderdeel van de curatieve aanpak, m.a.w. vaccineren na een behandeling als paratyphus werd vastgesteld bij Uw duiven is zeker aangeraden!!!
Het is wel zo dat vaccinatie tegen paratyphus de weerstand (van gezonde duiven) hiertegen zeker zal gaan verhogen, maar er bestaat steeds nog een mogelijkheid dat, indien de infectiedruk zodanig hoog is,  Uw duiven toch nog besmet raken met paratyphus.

In deze editie van “Het Duivengazetse” ga ik me beperken tot het aanhalen van de verschillende mogelijkheden van het vaccineren tegen paratyphus, daar ik in een andere editie van “Het Duivengazetse”  reeds dieper ben ingegaan op de ziekte zelf.

In België zijn er twee mogelijkheden om Uw duiven tegen paratyphus te vaccineren.

Enerzijds is er een commercieel te verkrijgen vaccin, nl. Colombovac paratyphus ®. Dit vaccin kan worden toegediend aan de jongen vanaf een leeftijd van 6 weken.
Bij een eerste vaccinatie moet de vaccinatie worden herhaald na een interval van 3 weken (maximum 6 weken). Een hervaccinatie wordt aanbevolen iedere 6 maanden, maar dan slechts eenmalig ( dus niet na 3 weken nogmaals).
U kan dit samen doen met paramyxo, echter samen met de pokken wordt zeker afgeraden.
Indien paramyxo en paratyphus samen worden gevaccineerd, wordt dit steeds in verschillende spuiten toegediend, omdat men in de praktijk heeft gezien dat er heel wat mindere weerstand tegen paramyxo zal zijn indien men dit heeft ingespoten in dezelfde spuit met paratyphus.

Anderzijds heeft men de mogelijkheid om een auto-vaccin te laten aanmaken. Dit is een vaccin dat specifiek op de salmonella stam zal worden aangemaakt die bij Uw duiven aanwezig is.
Een voorwaarde om dit vaccin te kunnen aanmaken is dus dat de bacterie eerst kan worden teruggevonden in de mest van Uw duiven. Hiervoor wordt er best een mengmeststaal van 5 dagen genomen, van zoveel mogelijk duiven, met als extra voorwaarde dat de duiven de laatste 14 dagen geen enkel antibioticum hebben ontvangen, omdat dit de kiemgroei te veel zou remmen!!
Indien er een Salmonella-stam is gevonden bij Uw duiven, dan kan men aan de hand van deze stam een vaccin aanmaken.
Dit vaccin is meer specifiek gericht tegen de Salmonella - stam die onder Uw duiven aanwezig is, maar het is wel mogelijk dat er wat meer nevenreacties zijn na het inspuiten van het auto-vaccin!!!
Aangenomen wordt dat een eenmalige vaccinatie volstaat, en dat een jaarlijkse herhaling voldoende is.

In de praktijk zal ik meestal paratyphus-inenting laten voorafgaan door een behandeling tegen salmonella, en zal ik eveneens meestal enkel en alleen paratyphus inenten, en niet combineren met andere vaccinaties.

In het buitenland zijn er ook nog tal van andere vaccins beschikbaar met wisselende resultaten. Het importeren van dergelijke vaccins is wettelijk niet  toegelaten.

Samengevat: Wat is mogelijk en wat niet?

  3 weken oud 6 weken oud In combinatie met pokken In combinatie met paratyphus
Pmv Ja Ja Ja Ja
Pokken Neen Ja - Neen
Paratyphus Neen Ja Neen -
 • Vaccineer altijd al uw duiven, niet alleen de reisduiven, maar ook uw kweekduiven en de duivinnen!!!
 • Vaccineer Uw jongen tegen pmv op een leeftijd van 3 weken!!!
 • Eenmalige pokken vaccinatie staat niet gelijk aan levenslange weerstand!!!
 • Het vaccineren tegen paratyphus met de huidige vaccins betekent niet dat U 100% zeker nooit problemen zal hebben met paratyphus, maar is zeker een hulp om paratyphus te helpen bestrijden!!!

Ik ontvang heel graag een e-mail van U,

Als u een collega liefhebber kent die eveneens “Het Duivengazetse” wenst te ontvangen, stuur me gerust zijn adres door.
Als  U graag een bepaald onderwerp in één van de volgende edities aan bod zou zien komen.
Als U opmerkingen of vragen hebt.

© Pascal Lanneau  Dierenarts
Kerkstraat 21 8552 Moen Belgium
Phone:  0032 56 64 91 43   Fax:   0032 56 77 45 77
pascallanneau@skynet.be

 
Wilt u reageren? Stuur dan een email naar de redactie.
 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.
 
<<< Terug
Combinatie Lokhorst

Van Elsacker-Jepsen

IFC Zeeland

Nico Jan Koenders

Combinatie Bruggeman

Will & Falco Ebben

A. Engelen

Gert Jan Beute Duivenproducten

Aad Beerendonk

Cees van Heijst

Cor Drost

Dick-Jan & Stephan Göbel

Duiven vliegen zonder grenzen.
Tijdens mijn loopbaan heb ik vele dierenspeciaalzaken bezocht. Zo ook een winkelier in het oosten des lands. Het was daar altijd hetzelfde...
Eendaagse Fondspiegel en Het Spoor der Kampioenen slaan de handen ineen!
Afgelopen week heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Lex de Jongh van Het Spoor der Kampioenen en Ronald Veenendaal en Falco Ebben namens De Eendaagse Fondspiegel.
Lambert van Erp, Berghem: 1e Cat. 1 Eendaagse Fondspiegel Jong 2018
Voor de volgende reportage van de Fondspiegel reizen we af naar Berghem. Hier woont Fondspiegel kampioen in de categorie jong: Lambert van Erp.
Ad van Loon uit Halsteren, winnaar totaalklassement Eendaagse Fondspiegel Oud 2016-2018
Voor de winnaar van het totaalklassement van de Fondspiegel Oud reisden Falco en ondergetekende dit jaar af naar Halsteren waar Ad van Loon woonachtig is.
Kweekvoer zonder erwten?
Het is inmiddels alweer winter en vele liefhebbers zijn volop aan het kweken. In dit artikel wil ik het kweekvoer met al zijn mogelijkheden eens onder de loep houden.
Vragen over verliezen van jonge duiven
Vele malen ben ik al gevraagd om te reageren op verhalen in de duivenkranten. Het zou elk jaar slechter worden met de jonge duiven. In Nederland, België, Duitsland...
Uitnodiging Kijkdag 2018 Gerard Koopman
Op vrijdag 23 februari 2018, iets later dan in de jaren hiervoor, organiseren wij een open huis/kijkdag. Graag willen wij u uitnodigen om deze dag met ons te beleven...
Besturen
Schreef ik in mijn vorige bedenking iets over het “afgeven” of te wel “neersabelen” van mensen die bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen?

Ode to Dolores (27-1-2018)
Chiazaad (25-1-2018)
Andere tijden (22-1-2018)
Vaste voetringen (21-1-2018)
Winnaar categorie 2 van de Eendaagse Fondspiegel Jong, Fokje Elzinga uit Harkema (18-1-2018)
Gember en Kurkuma (5-1-2018)
A.A. Jurriens - Zutphen: 1e Categorie 1 Eendaagse Fondspiegel Jong 2017 (31-12-2017)
Belangrijker dan kwaliteit (30-12-2017)
Ziektezorg: Wormen (15-7-2017)
Weg met antibiotica... (15-10-2016)
Minimaal succesje (26-5-2016)
De Pestkop (II) (1-5-2016)
Welke duivenmelker gaat verhuizen? (7-4-2016)
De Pestkop (I) (3-4-2016)
Coolbird heeft een nieuw jasje gekregen (30-3-2016)
Matador nieuwsbrief: Papegaaien wijzen de weg. (25-3-2016)
Code gekraakt? (25-3-2016)
Duivenproducten online bestellen (19-3-2016)
Geslaagde huldiging Eendaagse Fondspiegel 2015 (15-3-2016)
Bijproducten op de vitesse-vluchten. (15-3-2016)
Nieuwe veilingsite (9-3-2016)
Wat geef ik aan bijproducten tijdens de vluchten? (7-3-2016)
Best gelezen...
 
No items found.
 
(Advertenties)

 

Ad Schaerlaeckens

Gezondere duiven door gezond licht!