Home Duivensites.nl Eigen site? Overzicht Nieuws Contact Nieuwsbrief Agenda  
Duivennieuws, columns en artikels

Overzicht archief, postduiven-nieuws, columns en overige artikels voor en door duivenliefhebbers.

Veterinair Congres FCI Open printvriendelijke pagina
Ton Ebben  2-2-2007
 

Passieve overdracht van het vogelgriepvirus bij postduiven bijna uitgesloten.

Oostende – “Het is nauwelijks denkbaar dat wilde vogels postduiven kunnen besmetten,” aldus mw. Dr. Ortrud Werner van het Friedrich-Loeffler Instituut op het Duitse eiland Riems.

Met deze uitspraak gaf dr. Werner de talrijke postduivenhouders uit vele landen die op het congres waren afgekomen, hoop dat bij nieuwe uitbraken onder de wilde vogels geen maatregelen worden genomen die de postduivensport treffen.

Aanleiding voor nader onderzoek

Dr. Ortrud Werner was zaterdag 27 januari 2007 de eerste spreker op het veterinaire congres van de FCI tijdens de Olympiade. Het congres was georganiseerd door de veterinaire commissie van de FCI die onder voorzitterschap staat van de Duitse voorzitter Horst Menzel. In deze commissie hebben ook de Nederlandse leden Leo van der Waart en Henk de Weerd zitting.

Het congres had als thema de vogelgriep. Dr. Werner schetste de geschiedenis van deze ziekte waarvan de verwekker door Schäfer in 1955 werd ontdekt. Sedert die tijd spreekt men ook wel van Aviare Influenza. De gevoeligheid voor deze ziekte ligt bij de diverse vogelsoorten zeer verschillend. Het meest gevoelig zijn kalkoenen en kippen, natuurlijk kennen we ook de voorbeelden van zwanen en eenden, fazanten en roofvogels, maar er zijn ook weinig gevoelige soorten. Hiertoe behoren ook de duiven (colomba livia). Toch bleek dat in de literatuur geen volledige overeenstemming was over de gevoeligheid van de postduiven voor dit virus  en dit was voor het Friedrrich-Loeffler Instituut reden om daar zelf onderzoek naar te gaan doen.

Twee varianten

De onderzoeken vonden plaats naar zowel het H5N7 virus (zorgde in 2003 in Nederland voor een uitbraak) als naar het H5N1 virus. Bij de opzettelijk met een zeer hoge dosis besmette postduiven met het H5N7 virus werden de postduiven niet ziek en er werd alleen maar een zeer geringe uitscheiding van het virus gevonden. Deze uitscheiding was zo gering dat de contactkippen die bij de postduiven waren ondergebracht er niet door besmet konden worden, aldus dr. Werner. Bij het onderzoek met het H5N1 virus werden sierduiven gebruikt. Bij dit onderzoek werden sierduiven met een hoge dosis besmet. Hier werden 5 van de 16 sierduiven ziek en drie duiven gingen dood. Maar ook hier werden de contactkippen die bij de sierduiven waren ondergebracht niet ziek omdat de hoeveelheid virus die door de sierduiven werd uitgescheiden te gering was om de kippen te kunnen besmetten. De conclusie van dr. Werner was duidelijk: “Duiven leveren geen bijdrage aan een besmetting met het vogelgriepvirus”. Zij wees er wel op dat duiven die samen met kippen worden gehouden mogelijk een potentieel gevaar kunnen vormen vanwege een eventueel meeslepen van het virus als de duiven door besmette kippenmest hebben gelopen. Deze waarschuwing komt wel overeen met een enkel onderzoek in Azië waar duiven tussen loslopende kippen verblijven en het virus kunnen opnemen. Echter, zoals in Azië kippen en (half) tamme duiven worden gehouden is op geen enkele wijze vergelijkbaar met de wijze waarop in Europa postduiven worden gehouden door de georganiseerde postduivenhouders.

Over de gehele wereld nog geen postduif met vogelgriep

Na de bijdrage van Dr. Werner was het de beurt aan dr. Christophe Arnoult, verbonden aan de universiteit van Grenoble (Frankrijk), lid van de Veterinaire Commissie van de FCI. Hij gaat op de eerste plaats in op de verschillende manier van reageren van de Europese lidstaten bij uitbraken of het vinden van besmette wilde vogels in 2006. Zo ondervonden in Nederland de postduivenhouders hinder door een ophokplicht en een latere start van het vliegseizoen terwijl in België in een gelijke situatie de duiven gewoon mochten vliegen. In Duitsland waar van alles aan de hand was hadden de postduiven zelfs helemaal geen beperking. Hij brengt tevens onder de aandacht dat er nog geen enkele postduif met Aviaire Influenza in de gehele wereld is aangetroffen en dat besmettingen alleen maar in laboratoriumomstandigheden tot stand zijn gebracht. Ook duiven zijn volgens Arnoult tijdens een wedvlucht feitelijk niet te besmetten en daarmee sluit hij aan bij dr. Werner. Ook lijkt het hem onmogelijk dat een duif het virus aan een mens zou kunnen overdragen. Ten slotte gaat dr. Arnoult nog in op het werk van de veterinaire commissie van de FCI en de wijze waarop de inzichten van deze commissie onder de aandacht van de lidstaten en de afzonderlijke lidstaten worden gebracht.

Europa flexibel

Als derde en laatste spreker was dr. Maria Pittman aanwezig die werkzaam is bij de Europese Commissie. Zij zette op systematische wijze uiteen op welke wijze Europa omgaat met de maatregelen die getroffen worden en de preventieve maatregelen die zijn getroffen om heel snel het optreden van het virus op te sporen. Zij benadrukte dat Europa in haar regelgeving steeds flexibeler wordt en dat het de lidstaten zijn die uiteindelijk de maatregelen treffen. Als het over vogelgriep gaat heeft Europa veel vrijheid ingebouwd door bijvoorbeeld te werken met risicoanalyses. Komt een lidstaat tot de conclusie na een risicoanalyse dat maatregelen kunnen worden opgeheven dan heeft men nu daar de vrijheid toe. Deze mogelijkheden liggen nu vast in de nieuwe Vogelpestrichtlijn. Dr. Pittman is betrokken geweest bij de nieuwe Vogelpestrichtlijn en het is correct dat deze richtlijn deze vrijheid biedt en dat het is bovendien zo dat in deze richtlijn de postduif niet meer tot het pluimvee behoort en dat de duiven bij de overige vogelsoorten is gerangschikt. Voor haar was duidelijk dat de maatregelen door evaluaties steeds worden bijgesteld en niet statisch zijn.

Reacties vanuit de zaal

Alle inleiders kregen na hun bijdrage uit de zaal een warm applaus waaruit de gemeende waardering sprak. Daarna was het aan dr. Henk de Weerd om de zaal te laten reageren op de sprekers. Van die gelegenheid werd goed gebruik gemaakt. Men was onder meer benieuwd of de leeftijd duiven die gebruikt zijn bij het onderzoek mogelijk van invloed kan zijn op de resultaten, met andere woorden, mogelijk zijn jonge duiven meer gevoeliger. Voldoende duidelijk hierover bestaat niet. Ook is de hoeveelheid virus om duiven te kunnen besmetten niet duidelijk. Alleen dat duiven individueel daarin zullen verschillen lijkt wel duidelijk. Ook bij de zin van vaccineren werden vragen gesteld omdat de huidige vaccins in de jaren '80 van de vorige eeuw op de markt zijn gebracht. Gezien het feit dat de stammen bijna jaarlijks veranderen is het de vraag of we niet meer, zoals bij de menselijke griepvaccins, jaarlijks de stammen moeten analyseren en op grond daarvan een vaccin moeten ontwikkelen. Het was ook in deze ronde dat dr. Ortrud Werner haar uitspraak deed dat het is nauwelijks denkbaar is dat wilde vogels postduiven kunnen besmetten.

Geslaagd

Het congres duurde om en nabij twee uur met een betrokken zaal toehoorders. Misschien was het veterinair congres bij alle andere feestelijkheden wel het meest geslaagde onderdeel van de Olympiade. Het ging hier over de toekomst van de duivensport en dat het voorzitter Menzel is gelukt om de Europese Commissie zo sterk bij deze belangrijke discussie te weten betrekken is een groot compliment waard.

Tekst: Ton Ebben
Foto's: Falco Ebben

 
Wilt u reageren? Stuur dan een email naar de redactie.
 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.
 
<<< Terug
Comb. Gerritsen

IFC Zeeland

Hans & Evert-Jan Eijerkamp

Nico Haesen

Comb. Verweij-de Haan

Van Hoeck-Noel

Familie Huizer

M. van Ginkel

Gebr. van Toor

Cees van Heijst

Gebr. Maas & Zn

Nico Jan Koenders

Kweekvoer zonder erwten?
Het is inmiddels alweer winter en vele liefhebbers zijn volop aan het kweken. In dit artikel wil ik het kweekvoer met al zijn mogelijkheden eens onder de loep houden.
Vragen over verliezen van jonge duiven
Vele malen ben ik al gevraagd om te reageren op verhalen in de duivenkranten. Het zou elk jaar slechter worden met de jonge duiven. In Nederland, België, Duitsland...
Uitnodiging Kijkdag 2018 Gerard Koopman
Op vrijdag 23 februari 2018, iets later dan in de jaren hiervoor, organiseren wij een open huis/kijkdag. Graag willen wij u uitnodigen om deze dag met ons te beleven...
Besturen
Schreef ik in mijn vorige bedenking iets over het “afgeven” of te wel “neersabelen” van mensen die bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen?
Ode to Dolores
Gisteravond voor het eerst sinds maanden weer een naar het stadion, weet nu weer waarom ik in de winter liever niet op beton sta. En maar weer kijken op het scorebord, aftellen naar het einde van de verlenging...
Chiazaad
Regelmatig wordt ik gevraagd naar de waarde en de zin van Chiazaad voor de duivensport. Kun je dat door het voer mengen? Is het een goed idee Chia toe te voegen aan het kweekvoer of vliegvoer?
Andere tijden
We zijn weer een jaar verder en ouder. Ook weer wat grijzer of kaler. In je jeugd lijkt de tijd stil te staan, later gaat het zo snel dat je gaat beseffen dat een mensenleven maar een komen en gaan is...
Vaste voetringen
Het hete hangijzer van de laatste weken: de vaste voetringen. Een nachtmerrie, je zal ze maar nodig hebben en er zijn er geen. Wat we dit jaar meemaken is nog nooit vertoond...

Winnaar categorie 2 van de Eendaagse Fondspiegel Jong, Fokje Elzinga uit Harkema (18-1-2018)
Gember en Kurkuma (5-1-2018)
A.A. Jurriens - Zutphen: 1e Categorie 1 Eendaagse Fondspiegel Jong 2017 (31-12-2017)
Belangrijker dan kwaliteit (30-12-2017)
Ziektezorg: Wormen (15-7-2017)
Weg met antibiotica... (15-10-2016)
Minimaal succesje (26-5-2016)
De Pestkop (II) (1-5-2016)
Welke duivenmelker gaat verhuizen? (7-4-2016)
De Pestkop (I) (3-4-2016)
Coolbird heeft een nieuw jasje gekregen (30-3-2016)
Matador nieuwsbrief: Papegaaien wijzen de weg. (25-3-2016)
Code gekraakt? (25-3-2016)
Duivenproducten online bestellen (19-3-2016)
Geslaagde huldiging Eendaagse Fondspiegel 2015 (15-3-2016)
Bijproducten op de vitesse-vluchten. (15-3-2016)
Nieuwe veilingsite (9-3-2016)
Wat geef ik aan bijproducten tijdens de vluchten? (7-3-2016)
Schiet wel lekker op (6-3-2016)
Duivencontroles (2-3-2016)
Lezing en huldiging (1-3-2016)
Ritje Vlaamse Ardennen (22-2-2016)
Best gelezen...
 
No items found.
 
(Advertenties)

 

Gezondere duiven door gezond licht!

Duindam Klimaatadvies

Postduivenveiling.com

Duivenverkoop, gratis adverteren

Ad Schaerlaeckens