Home Duivensites.nl Eigen site? Overzicht Nieuws Contact Nieuwsbrief Agenda  
Duivennieuws, columns en artikels

Overzicht archief, postduiven-nieuws, columns en overige artikels voor en door duivenliefhebbers.

Belangrijk nieuws van de NPO Open printvriendelijke pagina
1-3-2007
 

Reactie van het Bestuur NPO op de motie van wantrouwen

Op 21 februari heeft de Algemene Vergadering NPO een motie van wantrouwen ingediend tegen het Bestuur NPO. De motie werd met 16 tegen 11 stemmen aangenomen.
Het bestuur NPO heeft zich op 28 februari beraden op de gevolgen die men aan deze motie verbindt. In onderstaande brieven, die verstuurd zijn aan de Afdelingen, kunt u de uitkomst lezen.


Geachte besturen,

Het Bestuur NPO heeft zich beraden over de door de Algemene Vergadering NPO aangenomen motie op 21 februari jongstleden. Middels deze brief, welke tevens per e-mail zal worden verzonden, willen wij u informeren.

Vooraf willen wij opmerken dat, hoewel u het ons niet persoonlijk aanrekent, wij het betreuren dat de Algemene Vergadering NPO uitsluitend een gebaar vraagt van het Bestuur NPO. Zoals in de motie aangegeven, zijn ook door de Algemene Vergadering en andere organen fouten gemaakt.

Onze voorzitter, Gert Visser, ziet in de motie aanleiding om zijn functie ter beschikking te stellen. Hij kan zich niet vinden in het oordeel van de meerderheid van de kiesmannen en hij wenst met het oordeel van dit bestuursorgaan niet langer bestuursverantwoordelijkheid te dragen.

Het bestuurslid Jo Vermeulen legt zijn functie per direct neer. Ook hij kan zich niet vinden in het oordeel van de meerderheid van de kiesmannen en hij wenst met het oordeel van dit bestuursorgaan niet langer bestuursverantwoordelijkheid te dragen.

Gerrit van Dijk stelt zijn functie ter beschikking. Hij zal zich bij de komende bestuursverkiezing kandidaat stellen als penningmeester. Deze functie zal hij slechts accepteren indien hij de steun krijgt van een ruime meerderheid van de kiesmannen.

Piet van Gils ziet geen aanleiding zijn functie ter beschikking te stellen. Hij is van opvatting dat aftreden en eventueel herbenoemen zijn geloofwaardigheid vooral in het buitenland ernstig zal aantasten. Dit zal nadelige effecten hebben op een aantal zeer belangrijke ontwikkelingen die thans in internationaal kader vorm krijgen. Nationaal staan wij voor het vliegseizoen en de dreiging van vogelpest en de consequenties van de Europese transportverordening vragen om bestuurlijke continuďteit en hij is van opvatting dat hij daar een belangrijke rol in kan blijven spelen.

Wij vertrouwen er op u met bovenstaande voldoende te hebben geďnformeerd.

Met vriendelijke groeten,
Namens Bestuur NPO,

P.F.L. van Gils
Secretaris

Geachte besturen,

Wij wensen in het belang van de organisatie de lopende zaken af te handelen en daarom zal de Algemene Vergadering NPO op 10 maart aanstaande gewoon doorgaan waarbij het agendapunt bestuursverkiezing van de agenda zal worden genomen.

In ons Huishoudelijk Reglement is in artikel 30 voorgeschreven dat voorstellen tot uiterlijk acht weken voor de Algemene Vergadering schriftelijk bij de secretaris NPO moeten worden ingediend. Er is ook nog enige tijd nodig om potentiële kandidaten te polsen. Aangezien we dan in een periode zitten waarbij er wedvluchten zijn lijkt het de voorkeur te hebben deze vergadering naar een doordeweekse dag te verplaatsen.

Wij menen dat 14 mei 2007 om 20.00 uur een geschikt moment is. Er zijn dan twee weken ter beschikking om met potentiële kandidaten te spreken.

Om de bestuursverantwoordelijkheden op een verantwoorde wijze vorm te blijven geven lijkt het ons van belang om in dit proces een interim-voorzitter verantwoordelijk te maken voor het inhoudelijke- en voortgangsproces. Ons is aangegeven dat de heer Albert de Jong, voorzitter van Afdeling Friesland ’96, bereid zou zijn om als interim-voorzitter in dit proces te willen optreden. Hij heeft daar inmiddels mee ingestemd. Hij zal verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding van en leiding geven aan de Algemene Vergadering van 14 mei aanstaande.

Het een en ander wil dus zeggen dat voordrachten voor kandidaten Bestuur NPO uiterlijk op 19 maart aanstaande binnen moeten zijn en dat de heer Albert de Jong het proces naar een nieuw bestuur zal trekken.


Met vriendelijke groeten,
Namens Bestuur NPO,

P.F.L. van Gils
Secretaris
 
Wilt u reageren? Stuur dan een email naar de redactie.
 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.
 
<<< Terug
Gebr. Maas & Zn

Cor Drost

Hans de Ruig

Dick-Jan & Stephan Göbel

Marcel van Zanden

A. Engelen

Gertjan Knoop

IFC Zeeland

Nico Jan Koenders

J. Doldersum & Zn

Gebroeders Homma

Johan Hamstra

Kweekvoer zonder erwten?
Het is inmiddels alweer winter en vele liefhebbers zijn volop aan het kweken. In dit artikel wil ik het kweekvoer met al zijn mogelijkheden eens onder de loep houden.
Vragen over verliezen van jonge duiven
Vele malen ben ik al gevraagd om te reageren op verhalen in de duivenkranten. Het zou elk jaar slechter worden met de jonge duiven. In Nederland, België, Duitsland...
Uitnodiging Kijkdag 2018 Gerard Koopman
Op vrijdag 23 februari 2018, iets later dan in de jaren hiervoor, organiseren wij een open huis/kijkdag. Graag willen wij u uitnodigen om deze dag met ons te beleven...
Besturen
Schreef ik in mijn vorige bedenking iets over het “afgeven” of te wel “neersabelen” van mensen die bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen?
Ode to Dolores
Gisteravond voor het eerst sinds maanden weer een naar het stadion, weet nu weer waarom ik in de winter liever niet op beton sta. En maar weer kijken op het scorebord, aftellen naar het einde van de verlenging...
Chiazaad
Regelmatig wordt ik gevraagd naar de waarde en de zin van Chiazaad voor de duivensport. Kun je dat door het voer mengen? Is het een goed idee Chia toe te voegen aan het kweekvoer of vliegvoer?
Andere tijden
We zijn weer een jaar verder en ouder. Ook weer wat grijzer of kaler. In je jeugd lijkt de tijd stil te staan, later gaat het zo snel dat je gaat beseffen dat een mensenleven maar een komen en gaan is...
Vaste voetringen
Het hete hangijzer van de laatste weken: de vaste voetringen. Een nachtmerrie, je zal ze maar nodig hebben en er zijn er geen. Wat we dit jaar meemaken is nog nooit vertoond...

Winnaar categorie 2 van de Eendaagse Fondspiegel Jong, Fokje Elzinga uit Harkema (18-1-2018)
Gember en Kurkuma (5-1-2018)
A.A. Jurriens - Zutphen: 1e Categorie 1 Eendaagse Fondspiegel Jong 2017 (31-12-2017)
Belangrijker dan kwaliteit (30-12-2017)
Ziektezorg: Wormen (15-7-2017)
Weg met antibiotica... (15-10-2016)
Minimaal succesje (26-5-2016)
De Pestkop (II) (1-5-2016)
Welke duivenmelker gaat verhuizen? (7-4-2016)
De Pestkop (I) (3-4-2016)
Coolbird heeft een nieuw jasje gekregen (30-3-2016)
Matador nieuwsbrief: Papegaaien wijzen de weg. (25-3-2016)
Code gekraakt? (25-3-2016)
Duivenproducten online bestellen (19-3-2016)
Geslaagde huldiging Eendaagse Fondspiegel 2015 (15-3-2016)
Bijproducten op de vitesse-vluchten. (15-3-2016)
Nieuwe veilingsite (9-3-2016)
Wat geef ik aan bijproducten tijdens de vluchten? (7-3-2016)
Schiet wel lekker op (6-3-2016)
Duivencontroles (2-3-2016)
Lezing en huldiging (1-3-2016)
Ritje Vlaamse Ardennen (22-2-2016)
Best gelezen...
 
No items found.
 
(Advertenties)

 

Duivenverkoop, gratis adverteren

Ad Schaerlaeckens

Gezondere duiven door gezond licht!

Postduivenveiling.com

Duindam Klimaatadvies