Home Duivensites.nl Eigen site? Overzicht Nieuws Contact Nieuwsbrief Agenda  
Duivennieuws, columns en artikels

Overzicht archief, postduiven-nieuws, columns en overige artikels voor en door duivenliefhebbers.

Diefstal duiven St. Vincent Open printvriendelijke pagina
Bestuur NPO  19-6-2008
 

Op vrijdagochtend 13 juni wordt in de morgen omstreeks 7.30 uur ontdekt dat er duiven uit manden zijn verdwenen en wel uit de duivenwagen van Afdeling Midden-Nederland. De hoofdconvoyeur wordt gewaarschuwd en deze stelt na de situatie te hebben beoordeeld contact op met de voorzitter van de lossingscomissie. Deze laatste neemt op zijn beurt even voor 9.00 uur contact op met Bestuur NPO om hen op de hoogte te stellen.

Omstreeks 9.15 uur wordt er door de NPO contact gelegd met de hoofdconvoyeur. Op dat moment is de situatie nog niet helemaal duidelijk en is men aan de hand van de aanwezige mandenlijsten bezig om de situatie in beeld te krijgen. Er werd afgesproken na een half uur weer contact op te nemen om de dan complete informatie te verstrekken.

Een half uur later is er weer contact en dan is het duidelijk dat het over duiven gaat die afkomstig zijn uit drie Nationale Inkorfcentra. In totaal gaat het om 104 duiven. Van een restmand met 22 duivinnen is de identiteit van de duiven ter plekke niet vast te stellen. Op de label aan de mand blijkt wel uit welk Nationaal Inkorfcentrum de duivinnen afkomstig zijn. Vanuit St. Vincent zullen de mandenlijsten worden doorgefaxt naar de NPO en op de lijsten wordt aangegeven welke duiven ontbreken. Via de inkorfbescheiden wordt verder nagegaan of de identiteit van de 22 duivinnen te achterhalen is. Gelijktijdig met het verstrekken van deze informatie wordt het bestuur van Afdeling Midden-Nederland door de convoyeur op de hoogte gebracht van de gebeurtenissen op de losplaats.

Na deze informatie wordt in eerste instantie nagegaan of de identiteit van de 22 duivinnen kan worden vastgesteld. Dit blijkt het geval te zijn. In het betreffende inkorfcentrum zijn in totaal 22 duivinnen ingemand.

Nu duidelijk is hoeveel en welke duiven niet meer aanwezig zijn wordt, alvorens met dit bericht op teletekst te komen, besloten eerst de betrokken Nationale Inkorfcentra van de gebeurtenissen op de hoogte te brengen. Er wordt voor gekozen om eerst de voorzitter te benaderen. Wanneer deze niet te bereiken is, dan wordt contact gezocht met de secretaris. Is die ook niet te bereiken, dan met de centrumleider en mocht ook deze niet aanwezig zijn, dan met de penningmeester. Zijn al deze personen niet te bereiken, dan wordt een ander bestuurslid benaderd. Het aantal niet bereikbare mensen lag erg hoog, maar in een tijdsbestek van een half uur is toch met een bestuurslid van elk centrum gesproken.

In de gesprekken met de bestuursleden is aangegeven hoeveel duiven uit hun inkorfcentrum niet meer aanwezig was in St. Vincent. Tevens is verzocht de overige bestuursleden op de hoogte te brengen. Ook is aan allen verteld dat men in de loop van de dag een lijstje met ringummers van de betreffende duiven ontvangt.

Na deze belronde met de betrokken Nationale Inkorfcentra is rond 11.30 uur een bericht gemaakt dat is geplaatst op teletekst. In dit bericht is ook aangegeven dat aangifte is gedaan bij de politie in St. Vincent. De aangifte zou worden verzorgd door de Franse correspondent die op dat moment naar het politiebureau was. De correspondent is echter teruggekomen met de mededeling dat de dienstdoende agent niet beschikbaar was, omdat hij op dat moment bij een ander incident betrokken was. De hoofdconvoyeur heeft er toen zorg voor gedragen dat de correspondent een afschrift van de mandenlijsten kreeg, met daarop vermeld welke duiven uit de manden waren en het kentekennummer van de auto waaruit de duiven gestolen waren. De correspondent heeft toegezegd de aangifte verder te zullen verzorgen. We bewaken of dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Om 15.30 uur hebben de betrokken Nationale Inkorfcentra lijsten ontvangen van de duiven die niet meer aanwezig waren op de losplaats. Hiermee werden deze centra in staat gesteld de leden op de hoogte te brengen van wie de duiven verdwenen waren. Deze duiven zijn ook bekend bij de Nationale concoursorganisatie, voor het geval dat deze duiven als geconstateerde duiven worden gemeld. Het was immers niet uitgesloten dat deze duiven naar hun hok zouden terugkeren. Inmiddels is gebleken dat een behoorlijk aantal van de betreffende duiven inderdaad is teruggekeerd naar het thuishok.

In het weekend gingen er geruchten rond dat de duiven met mand en al zouden zijn verdwenen. Via berichtgeving op teletekst hebben we dat tegen kunnen spreken. Overigens houdt de geruchtenstroom aan. Zo zouden de convoyeurs niet in hun wagen slapen, maar in hotels. Ook dit bericht is onjuist.

De gebeurtenissen in St. Vincent zijn voor Bestuur NPO wel aanleiding om nogmaals met de Afdelingen te overleggen om tot een betere regelgeving rond vervoer en lossingen te komen. Daarbij is de opvatting dat de door Bestuur NPO aangewezen hoofdconvoyeurs daadwerkelijk verantwoordelijk moet kunnen zijn over de gehele gang van zaken op de losplaats, ongeacht of het nu gaat over wachtlopen in de nacht, het al dan niet verplaatsen van het konvooi en zo ja waarheen, enzovoort.

Met bovenstaand feitenrelaas hopen wij een duidelijk beeld te hebben geschetst van de gebeurtenissen en onze voornemens om de hoofdconvoyeurs daadwerkelijke bevoegdheden te geven om regelend op te treden op de losplaatsen.

 
Wilt u reageren? Stuur dan een email naar de redactie.
 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.
 
<<< Terug
Gert Jan Beute Duivenproducten

Marcel van Zanden

Gertjan Knoop

Comb. Gerritsen

De Marathonvliegers

Gebr. Maas & Zn

Van Hoeck-Noel

Van Elsacker-Jepsen

Gebroeders Homma

Huub Hermans

Cees van Heijst

M. van Ginkel

Kweekvoer zonder erwten?
Het is inmiddels alweer winter en vele liefhebbers zijn volop aan het kweken. In dit artikel wil ik het kweekvoer met al zijn mogelijkheden eens onder de loep houden.
Vragen over verliezen van jonge duiven
Vele malen ben ik al gevraagd om te reageren op verhalen in de duivenkranten. Het zou elk jaar slechter worden met de jonge duiven. In Nederland, België, Duitsland...
Uitnodiging Kijkdag 2018 Gerard Koopman
Op vrijdag 23 februari 2018, iets later dan in de jaren hiervoor, organiseren wij een open huis/kijkdag. Graag willen wij u uitnodigen om deze dag met ons te beleven...
Besturen
Schreef ik in mijn vorige bedenking iets over het “afgeven” of te wel “neersabelen” van mensen die bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen?
Ode to Dolores
Gisteravond voor het eerst sinds maanden weer een naar het stadion, weet nu weer waarom ik in de winter liever niet op beton sta. En maar weer kijken op het scorebord, aftellen naar het einde van de verlenging...
Chiazaad
Regelmatig wordt ik gevraagd naar de waarde en de zin van Chiazaad voor de duivensport. Kun je dat door het voer mengen? Is het een goed idee Chia toe te voegen aan het kweekvoer of vliegvoer?
Andere tijden
We zijn weer een jaar verder en ouder. Ook weer wat grijzer of kaler. In je jeugd lijkt de tijd stil te staan, later gaat het zo snel dat je gaat beseffen dat een mensenleven maar een komen en gaan is...
Vaste voetringen
Het hete hangijzer van de laatste weken: de vaste voetringen. Een nachtmerrie, je zal ze maar nodig hebben en er zijn er geen. Wat we dit jaar meemaken is nog nooit vertoond...

Winnaar categorie 2 van de Eendaagse Fondspiegel Jong, Fokje Elzinga uit Harkema (18-1-2018)
Gember en Kurkuma (5-1-2018)
A.A. Jurriens - Zutphen: 1e Categorie 1 Eendaagse Fondspiegel Jong 2017 (31-12-2017)
Belangrijker dan kwaliteit (30-12-2017)
Ziektezorg: Wormen (15-7-2017)
Weg met antibiotica... (15-10-2016)
Minimaal succesje (26-5-2016)
De Pestkop (II) (1-5-2016)
Welke duivenmelker gaat verhuizen? (7-4-2016)
De Pestkop (I) (3-4-2016)
Coolbird heeft een nieuw jasje gekregen (30-3-2016)
Matador nieuwsbrief: Papegaaien wijzen de weg. (25-3-2016)
Code gekraakt? (25-3-2016)
Duivenproducten online bestellen (19-3-2016)
Geslaagde huldiging Eendaagse Fondspiegel 2015 (15-3-2016)
Bijproducten op de vitesse-vluchten. (15-3-2016)
Nieuwe veilingsite (9-3-2016)
Wat geef ik aan bijproducten tijdens de vluchten? (7-3-2016)
Schiet wel lekker op (6-3-2016)
Duivencontroles (2-3-2016)
Lezing en huldiging (1-3-2016)
Ritje Vlaamse Ardennen (22-2-2016)
Best gelezen...
 
No items found.
 
(Advertenties)

 

Postduivenveiling.com

Duindam Klimaatadvies

Duivenverkoop, gratis adverteren

Ad Schaerlaeckens

Gezondere duiven door gezond licht!