Home Duivensites.nl Eigen site? Overzicht Nieuws Contact Nieuwsbrief Agenda  
Duivennieuws, columns en artikels

Overzicht archief, postduiven-nieuws, columns en overige artikels voor en door duivenliefhebbers.

Absolute waarheid? Open printvriendelijke pagina
Dr. Peter Boskamp  2-8-2008
 

Af en toe zit er tussen de mail een bericht waarin een liefhebber meldt dat hij/zij nog nooit medicijnen gebruikt heeft en dat het volgens hem absoluut mogelijk is goede prestaties te leveren zonder dat er medicijnen gebruikt worden.
In Kassel had ik vorig jaar een liefhebber uit Noord-Duitsland bij onze stand die hetzelfde beweerde. Hij was er van overtuigd dat ik het, als dierenarts, daarmee absoluut niet eens kon zijn.
Ik verbaasde hem met de opmerking dat ik hem wel wilde geloven en dat ik me voor kon stellen hoe hij dat bereikt had.
De man was blij met mijn reactie en vertelde dat niemand hem wilde geloven. Hij moest het beamen, toen ik stelde dat hij dit alleen had kunnen bereiken door een zeer strenge selectie toe te passen. Zonder aanzien van de afstamming van de duif.
Een aantal jaren geleden kwam een liefhebber regelmatig zijn duiven op het geel laten controleren. Hij ergerde zich werkelijk groen en geel aan het feit dat er steeds opnieuw duiven waren die snel weer besmet waren met deze parasiet. Toen ik hem vertelde dat dit zeer waarschijnlijk kwam doordat hij een stam duiven had die gevoelig was voor deze ziekte en dat dit waarschijnlijk zo zou blijven, vroeg hij of strenge selectie hem wel van deze kwaal kon verlossen.
Ik vertelde dat dit kon maar dat het moeilijk zou zijn, omdat dan ook duiven met goede afstamming er dan aan moesten geloven, als het bleek dat ze erg gevoelig waren voor de besmetting met deze parasiet.
In de jaren die volgden heeft deze liefhebber consequent alle duiven opgeruimd die het geel hadden bij controle. En een feit was het dat na een dikke twee jaar de duiven die hij toen liet controleren, nauwelijks of geen geelbesmetting meer hadden.
Zeg ik nu dat dit de weg is die we allemaal moeten bewandelen. Ik denk dat de meeste duivenliefhebbers me voor gek zouden verslijten als ik dit zou propageren. Want als men de hand weet te leggen op een duif uit een nationale overwinnaar en die blijkt gevoelig te zijn voor het geel, dan zal men zich, logisch, eerst toch tien keer achter het oor krabben voordat men zulke drastische maatregelen treft.

Ook de liefhebber op de beurs in Kassel had vele jaren lang consequent harde selectie toegepast. Hij heeft daarbij het fortuin gehad dat er toch nog voldoende kwalitatief goede duiven overbleven om zo rigoureus te kunnen zijn. Want het is niet niks om consequent alle zwakke broeders op te ruimen als het duur betaalde duiven zijn, uit bewezen goed presterende ouderdieren.

Deze liefhebbers die me dus soms verwijten dat wij duivenartsen te veel de nadruk leggen op het gebruik van medicamenten kan ik dus goed begrijpen als ze zeggen dat ook zij zonder medicijnen goed presteren.
Ze vertellen hun collega-liefhebbers, aan wie ze vertellen dat ze geen medicijnen gebruiken, er evenwel meestal niet bij dat ze Spartaans geselecteerd hebben om zover te komen.

En daar ligt nu juist het probleem. Dat selecteren. Als iedereen heel rigoureus zou selecteren dan is het huidige, veelal noodzakelijk geworden gebruik van medicamenten waarschijnlijk iets terug te dringen.
Voor de tijd van het gebruik van de medicijnen zoals dat heden ten dage gebeurt, was de selectie bijna natuurlijk. Zieke dieren werden opgeruimd. Basta. Alleen de sterkste bleven leven. Er was weinig keus. Goede medicamenten waren er niet.
De opkomst van de medicijnen heeft het mogelijk gemaakt dat ook zwakke broeders door een crisis in hun gezondheid heen geholpen konden worden. En zo met en met zijn er op die manier, zeer waarschijnlijk, zwakkere genen in de duivenpopulatie terecht gekomen. Zwakkere genen wat gezondheid betreft. Want vaak gaat dit juist gepaard met goede vliegeigenschappen.

Ik zag dit jaar in de kliniek een liefhebber uit Duitsland die jarenlang een collega raadpleegde die wars is van medicijngebruik. De liefhebber kreeg steevast het advies om aangetaste duiven op te ruimen als het bijvoorbeeld met de geelbesmetting te erg werd. Wat bleek bij controle hij had duiven die vrij waren van het geel, maar ook duiven die er vol mee zaten.
Er werd weliswaar sterk geselecteerd maar tegelijkertijd werd er om de hoeveelheid duiven op pijl te houden nieuw materiaal aangeschaft. Gewone duiven die normaal tegen het geel werden behandeld met medicijnen zoals de meeste duiven. Gevolg: de besmettingen bleven rondzingen en de liefhebber speelde geen platte prijs. Hier was weliswaar eenzijdig selectie toegepast. Maar dat had niet geleid tot duiven die vrij waren van trichominiasis doordat er steeds nieuwe gevoelige duiven bij kwamen. Er waren wel degelijk duiven die ongevoelig bleken voor het geel. Maar door de bank genomen bleef de infectie aanwezig en speelde de liefhebber erbarmelijk.
Door goede selectie te combineren met een verantwoord medicijngebruik lukte het dit jaar deze liefhebber sterk naar boven te helpen op de uitslagenlijsten. Het is dus niet of/of maar en/en. Zoals zo vaak de guldenmiddenweg.

Medicijnen moeten goed gebruikt worden en niet te pas en te onpas. Dat geldt zeker voor de jonge duiven. Deze moeten immers nog een goed afweerorgaan ontwikkelen.
De kuren en kuurtjes die de jongen krijgen om de uit de gevaren zone te blijven zijn er mede schuld aan dat op termijn de duiven verzwakken.
Bij jongen zie ik het liefste niet overmatig gekuurd worden. Dit overmatig kuren is er mede schuld van dat de jonge duiven geen goed ontwikkeld afweerorgaan ontwikkelen. Dat verzwakte afweerorgaan is niet in staat om eenvoudige infecties door parasieten, bacteriën en virussen voldoende het hoofd te bieden. Hierdoor krijgen deze infecties vaste voet aan de grond in een groep duiven en begint de verspreiding door het duivenbestand en verder (korven).
Duiven van andere liefhebbers raken zo besmet met als gevolg dat ook daar waarschijnlijk weer naar de medicijnpot gegrepen gaat worden. En zo rolt het balletje maar verder en verder.

Het is overigens niet alleen het overmatige (en soms onoordeelkundige) medicijngebruik dat er toe bijdraagt dat duiven gevoeliger worden voor infecties.
Ook de vervuiling van de leefomgeving van de duiven door stralingsbelasting door antennes voor telefonie e.d. zullen hun tol eisen. Er zijn diverse onderzoeken waaruit blijkt dat deze masten schadelijk zijn voor de mens. Voor duiven is dit natuurlijk niet anders.
Maar ook de alom aanwezige vervuiling met bestrijdingsmiddelen en andere chemische stoffen blazen hun deuntje mee.
Voegen we daarbij ook nog aan toe de manipulatie met sommige voedingsstoffen, dan komen we al tot een behoorlijke lijst van factoren die bij kunnen dragen aan een matige ontwikkeling van het afweerorgaan van de duiven. We moeten namelijk niet vergeten dat duiven zich na de geboorte explosief ontwikkelen. Dan kan als het “milieu” waarin ze opgroeien niet optimaal is, het nodige fout gaan. Dus ook met de opbouw van het afweerorgaan.

Een goede basis is daarom ook zo belangrijk. Vandaar mijn pleidooi voor het gebruik van middelen als Bony-SGR, Weerstandsdrank of Bony-Sambuccaplus om de afweer van de duiven zo optimaal mogelijk te helpen maken. Bij te dragen aan een goed intern milieu om mee op te groeien.

Maar ik dwaal weer eens af. Ik had het in het begin over de “waarheid” van de liefhebbers die absoluut geen medicijnen wensen te gebruiken en zeggen toch sterk te spelen.
Ook ik geloof dat het mogelijk is om met een zeer beperkt medicijngebruik uiteindelijk goede prestaties neer te kunnen zetten. Maar dan moet aan de voorwaarde van zorg voor een goed milieu waarin de duiven opgroeien maar ook aan het mechanisme van een strenge selectie worden voldaan. Op die manier is het mogelijk om met een (zeer) beperkt gebruik van medicijnen (top)prestaties neer te zetten. Ik zie het meer en meer gebeuren bij liefhebbers die een tijd terug voor de lange weg naar een betere afweer hebben gekozen. Uiteindelijk zijn hun duiven minder gevoelig voor infecties.

Het gros van de liefhebbers gelooft echter nog heilig in de medicijnpot. Voor hen is de absolute waarheid dat men ziekten gewoon met medicijnen moet genezen.”Je ziet het toch. Je geeft duiven medicijnen als ze ziek zijn en ze knappen op. Wat kletsen die anderen toch allemaal! Als je ziek bent moet je medicijnen slikken. Punt uit!”
Ik ben een dierenarts. Wat doe ik als duiven massaal ernstig ziek zijn? Juist ik schrijf medicijnen voor. Daar worden dierenartsen voor ingehuurd. Dieren weer gezond maken.
Maar ik wil het zeker niet laten bij het voorschrijven van medicijnen. Ik zal hameren op een betere weerstand en een verbetering van het afweersysteem. Te beginnen bij de jonge duiven.
Vaak zie ik dan een liefhebber voor me die denkt: “Man geef me nu maar een medicijn zodat de duiven NU opknappen dan zie ik de rest nog wel een keer”.
Maar gelukkig zie ik steeds vaker liefhebbers die in willen zien dat het een twee sporen beleid moet zijn.
Enerzijds moet de directe ziekte bestreden worden. En vaak is het nodig om daarvoor medicijnen voor te schrijven. Ik zie dat als blussen bij een uitslaande brand. Dan moet je aan de bak. Maar daarna moet toch bovenal de nadruk gelegd worden op brandpreventie.
En de aanpak van de verbetering van de afweer, zorgen voor een beter afweerorgaan, zie ik als zodanig. Zorgen dat er geen brand kan uitbreken door voorbehoedend te handelen.

Helemaal aan de ene kant hebben de liefhebbers die beweren dat ze nooit medicijnen gebruiken of zeer weinig, hun waarheid. Ze hebben om die weg te kunnen bewandelen veel werk hiervoor moeten leveren en doorzettingsvermogen moeten hebben. Dat doel is niet zo maar te halen. Ze proclameren hun waarheid als de absolute waarheid (ze kunnen vaak hun gram richten op dierenartsen die ze willen zien als oorzaak van alle kwaad).
Helemaal aan de andere kant is er een groep(je) liefhebbers die alles aan hun laars lappen en van alles door elkaar in de drinkpotten knikkeren om zo ook die prestaties van “die grote mannen”te evenaren. Deze hebben hun absolute waarheid dat “grote mannen” alleen maar groot kunnen zijn doordat ze “het middel” gebruiken.
Daartussenin zit een grote groep liefhebbers die gewoon plezier in de duivensport willen hebben, als het even kan zonder overmatig medicijngebruik.
En in wezen richt ik me met mijn tweesporenbeleid aan hen. Blijf er enerzijds voor zorgen dat U op tijd branden blust als ze uitbreken. Gebruik dan de juiste middelen in de juiste hoeveelheid en voldoende lang. Maar stop daarna niet. Zorg er vanaf dan voor dat de weerstand van de duiven optimaal blijft en dat de darmflora zich zo goed mogelijk kan herstellen. Voor het eerste adviseer ik weerstandsverhogende dranken e.d. en voor het tweede het gebruik van probiotica.

Kortom mijn waarheid is: bedrijf de medische begeleiding van de duivensport met verstand. Erken dat het topsport is en dat er daarom soms bepaalde concessies gedaan moeten worden, met betrekking tot het gebruik van medicijnen. Maar verlies nooit de rode draad uit het oog. En dat is het zorgen voor duiven met een betere weerstand, die minder gevoelig zijn voor ziekten, waardoor het medicijngebruik teruggedrongen kan worden.

Succes!

 
Wilt u reageren? Stuur dan een email naar de redactie.
 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.
 
<<< Terug
Marcel van Zanden

De Marathonvliegers

Super Fondclub G.O.U.

Huub Hermans

Gebroeders Homma

Gertjan Knoop

Dick-Jan & Stephan Göbel

IFC Zeeland

Gebr. van Toor

Comb. Verweij-de Haan

Hans de Ruig

Nico Jan Koenders

Duiven vliegen zonder grenzen.
Tijdens mijn loopbaan heb ik vele dierenspeciaalzaken bezocht. Zo ook een winkelier in het oosten des lands. Het was daar altijd hetzelfde...
Eendaagse Fondspiegel en Het Spoor der Kampioenen slaan de handen ineen!
Afgelopen week heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Lex de Jongh van Het Spoor der Kampioenen en Ronald Veenendaal en Falco Ebben namens De Eendaagse Fondspiegel.
Lambert van Erp, Berghem: 1e Cat. 1 Eendaagse Fondspiegel Jong 2018
Voor de volgende reportage van de Fondspiegel reizen we af naar Berghem. Hier woont Fondspiegel kampioen in de categorie jong: Lambert van Erp.
Ad van Loon uit Halsteren, winnaar totaalklassement Eendaagse Fondspiegel Oud 2016-2018
Voor de winnaar van het totaalklassement van de Fondspiegel Oud reisden Falco en ondergetekende dit jaar af naar Halsteren waar Ad van Loon woonachtig is.
Kweekvoer zonder erwten?
Het is inmiddels alweer winter en vele liefhebbers zijn volop aan het kweken. In dit artikel wil ik het kweekvoer met al zijn mogelijkheden eens onder de loep houden.
Vragen over verliezen van jonge duiven
Vele malen ben ik al gevraagd om te reageren op verhalen in de duivenkranten. Het zou elk jaar slechter worden met de jonge duiven. In Nederland, België, Duitsland...
Uitnodiging Kijkdag 2018 Gerard Koopman
Op vrijdag 23 februari 2018, iets later dan in de jaren hiervoor, organiseren wij een open huis/kijkdag. Graag willen wij u uitnodigen om deze dag met ons te beleven...
Besturen
Schreef ik in mijn vorige bedenking iets over het “afgeven” of te wel “neersabelen” van mensen die bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen?

Ode to Dolores (27-1-2018)
Chiazaad (25-1-2018)
Andere tijden (22-1-2018)
Vaste voetringen (21-1-2018)
Winnaar categorie 2 van de Eendaagse Fondspiegel Jong, Fokje Elzinga uit Harkema (18-1-2018)
Gember en Kurkuma (5-1-2018)
A.A. Jurriens - Zutphen: 1e Categorie 1 Eendaagse Fondspiegel Jong 2017 (31-12-2017)
Belangrijker dan kwaliteit (30-12-2017)
Ziektezorg: Wormen (15-7-2017)
Weg met antibiotica... (15-10-2016)
Minimaal succesje (26-5-2016)
De Pestkop (II) (1-5-2016)
Welke duivenmelker gaat verhuizen? (7-4-2016)
De Pestkop (I) (3-4-2016)
Coolbird heeft een nieuw jasje gekregen (30-3-2016)
Matador nieuwsbrief: Papegaaien wijzen de weg. (25-3-2016)
Code gekraakt? (25-3-2016)
Duivenproducten online bestellen (19-3-2016)
Geslaagde huldiging Eendaagse Fondspiegel 2015 (15-3-2016)
Bijproducten op de vitesse-vluchten. (15-3-2016)
Nieuwe veilingsite (9-3-2016)
Wat geef ik aan bijproducten tijdens de vluchten? (7-3-2016)
Best gelezen...
 
No items found.
 
(Advertenties)

 

Ad Schaerlaeckens

Gezondere duiven door gezond licht!