Home Duivensites.nl Eigen site? Overzicht Nieuws Contact Nieuwsbrief Agenda  
Duivennieuws, columns en artikels

Overzicht archief, postduiven-nieuws, columns en overige artikels voor en door duivenliefhebbers.

Analyse van "Een goed gesprek" (1) Open printvriendelijke pagina
Cees de Jong  6-2-2009
 

Op Het Praathuis, één van de forums voor duivenliefhebbers, is in twee afleveringen een gesprek gepubliceerd tussen Wim Brom, eigenaar van Het Praathuis, en A.J. de Jong, de voorzitter van de NPO.
Lees ik de reacties welke naar aanleiding van die publicatie op Het Praathuis zijn geplaatst dan verbazen die mij ten zeerste.
Die reacties lopen namelijk uiteen van “volkomen onzin, die man leeft niet in de werkelijkheid” via “nou het valt wel mee” tot “die AJdJ dat is eindelijk de juiste man op de juiste plaats”!
Nu weet ik natuurlijk best dat iedereen de werkelijkheid ziet door eigen ogen en afmeet aan eigen ervaringen maar het verschil in die reacties heeft mij toch wel nieuwsgierig gemaakt.
Vandaar dat ik er maar eens goed voor ben gaan zitten om de twee epistels van WB te lezen en daarop te reageren. Vandaag het eerste deel. Het tweede kunt u over pakweg 14 dagen verwachten.
In mijn reactie zal ik de door WB gebruikte indeling aanhouden zodat het gemakkelijker is om één en ander te volgen.

“Donderdag 18 december 2008.”

Een leuke intro. Het blijkt dat de voorzitter er voor heeft gekozen om het interview te houden ten huize van Gert Jan Beute. Bekend als fervent melker en publicist. En onlangs als lid van de Groep van Keurmeesters in de schijnwerpers gekomen door zijn ledenwervende actie voor de Stichting PPN met de introductie van de z.g. porno-keuringen.
AJdJ….. een verdwaalde Zeeuw zoals WB hem noemt. Ik begrijp dat WB letterlijk bedoelt dat hij van de goede weg is afgedwaald. En dat is jammer want de NPO heeft juist nu behoefte aan een Echte Leider. Aan iemand die de organisatie de goede richting uitstuurt, niet aan een dwaallichtje.

WB had tevoren aan de Praathuizers gevraagd om suggesties voor vragen. Zijn bedoeling was om “goed beslagen ten ijs te komen.” Dat is hem niet gelukt. En dat is vreemd. Want aan goede vragen zijdens de Praathuizers heeft het niet ontbroken. WB zegt daarover dat hij door het stellen van die vragen “de lezers te kort zou doen”. En dat is, zo mogelijk, nog vreemder. Want hoe kun je de lezers nu te kort doen door hun eigen vragen te stellen!

Integriteit

WB vraagt zich af of hij niet “een brutale vent” is door te zeggen dat hij geen zin had om leugens en onzin aan te horen en stelt verder dat hij zich diep schaamt voor zijn “kruisverhoor”. En dat komt, schrijft WB, omdat de voorzitter hem vanaf het begin vertrouwde waardoor zich een boven verwachting goed gesprek ontwikkelde met, alweer volgens WB, een aimabele en integere man.

Wel Wim, ik kan je geruststellen. Je bent niet brutaal maar alleen erg naïef. Je hoeft je ook nergens voor te schamen want wat jij een “kruisverhoor” noemt verdient die naam in de verste verte niet. En dat de voorzitter jou vanaf het begin vertrouwde is natuurlijk onzin. Om in de termen van een “kruisverhoor” te blijven: het gaat er helemaal niet om of de ondervraagde zijn ondervrager vertrouwt. Het gaat erom of de ondervrager er van overtuigd is dat de ondervraagde de waarheid spreekt. En dat laatste kon je na die luttele openingsfrasen natuurlijk nog helemaal niet beoordelen. Net zo min dat je kon beoordelen of AJdJ “aimabel en integer” is. Voor de goede orde, aimabel betekent “beminnelijk, vriendelijk” en integer is “onkreukbaar, rechtschapen”. Eigenschappen die men heeft of niet heeft, die men kan veinzen of niet kan veinzen, maar waarvan de aanwezigheid in ieder geval pas na langere tijd, wanneer men de betreffende persoon goed heeft leren kennen, kan worden beoordeeld. Een simpel gesprekje van een paar uur is daarvoor echt onvoldoende.

En eerlijk gezegd, Wim, valt het mij een beetje tegen dat je zo snel van standpunt bent veranderd. Dat AJdJ op de jonge(re) generatie wellicht indruk maakt (want praten kan hij, dat weten we allebei) is te begrijpen maar door de wol geverfde oude knarren als jij en ik zouden toch beter moeten weten…..

Dat AJdJ niet de wijsheid in pacht heeft ben ik met je eens. Dat hij diverse keren “het boetekleed’ aantrok, klopt niet. Hij heeft een paar keer, in gevallen waar hij er niet onderuit kon, toegegeven dat hij het fout heeft gedaan. Maar, oh wonder, het bleek steeds aan anderen en aan de situatie te wijten maar niet aan AJdJ!

Dat hij zich “maatschappelijk (heeft) bezig gehouden in de zorgsector en ook nu nog voorzitter is van een instelling op dat gebied” klopt. Maar, Wim, waarom dat wollige en ondoorzichtige taalgebruik. Waarom schrijf je niet gewoon dat hij voorzitter is van de Raad van Toezicht van een Zorggroep in (o.a.) Steenwijkerland. En waarom heb je niet doorgevraagd naar zijn functioneren binnen die Zorggroep. Want laten we eerlijk zijn, dat hij “maatschappelijk bezig is” is voor de NPO-leden toch niet van belang. Het gaat er niet alleen om waar hij functioneert maar hoe hij functioneert. Want daaruit kunnen we aflezen hoe hij zich als voorzitter van de NPO zou kunnen gedragen. En om eerlijk de waarheid te zeggen Wim, wat er over de afgelopen 1½ jaar bekend is geworden is nu niet bepaald hoopgevend, ik ben er in ieder geval niet van ondersteboven.

Geschiedenis

Als ik jou was zou ik die DOC-affaire maar niet opgerakeld hebben! We weten allemaal dat het een gitzwarte bladzijde in de annalen van de NPO is. En niet alleen door het handelen van het vorige bestuur maar ook (en wellicht nog wel in sterkere mate) door het feit dat het nieuwe bestuur die zaak gewoon heeft laten zitten. En nu weet ik wel dat de schuld daarvan natuurlijk niet bij het nieuwe bestuur ligt, dat treft geen schuld (waar heb ik dat al eens eerder gelezen?). Nee, de schuld ligt bij de kiesmannen want die hebben het bestuur niet duidelijk gemaakt dat de schuldigen moesten worden gevonden en verantwoordelijk gehouden.

En wat die “commissie nieuw bestuur” betreft, daar zou ik maar niet echt trots over doen. Als er één ondemocratische manier van een nieuw bestuur “kiezen” is dan is het wel deze. Een commissie welke zichzelf in het zadel hijst! En dat onder het toeziend oog van de kiesmannen.

Wat de “periode Friesland” betreft, ik weet niet bij wie jij navraag hebt gedaan maar mijn informanten vertellen iets heel anders.

Communicatie

De communicatie vanuit Veenendaal naar de leden laat te wensen over. Nou, dat noem ik “the understatement of the year!” Ik zou bijna vragen: welke communicatie? Over geen enkel voor de leden van belangzijnd onderwerp heeft Veenendaal tijdige en volledige informatie verstrekt.

Zal ik eens een paar voorbeelden noemen? Nou daar komen ze: de combiring, de wedvlucht Blois 2008, de wedvlucht St. Vincent 2008, de uitspraken van de Tuchtcolleges (wat daarover wordt vermeld heeft meer het karakter van mis-informatie) en in het algemeen het bedroevend kleine aantal berichten op de website van de NPO en de beroerde berichtgeving via teletekst (welke naar ik begrijp thans trouwens helemaal komt te vervallen).

Maar gelukkig, communicatie wordt nu een speerpunt in het toekomstig beleid! Jammer genoeg schijnt informatie over de komende ledenvergadering daar niet bij te horen.

Prioriteiten

Wim, eindelijk ben ik het eens volledig met je eens. Ik schrijf al sinds jaar en dag dat AJdJ een slechte voorzitter is, dat hij niet in staat is “het bestuur te besturen”, dat hij de democratie binnen de vereniging om zeep helpt, dat hij hem niet-welgevallige personen en commissies “wegsaneert” en dat de NPO langzamerhand de status krijgt van een Amerikaanse B-film. Iedereen schijnt dat te begrijpen, de belastingdienst neemt ons niet meer serieus, de dierenactivisten gaan in de aanval, de leden lopen weg, het verzet binnen de eigen organisatie neemt hand over hand toe en onze zuiderburen verklaren ons voor gek.

Maar de kiesmannen doen niets, de voorzitter blijft zitten waar die zit en de rest van het bestuur heeft zichzelf inmiddels ook een akte van onvermogen gegeven.

NU

Wat maakt’ie me nu??? Dit is toch wel een eerste klas staaltje van de zwarte Piet doorgeven aan de verkeerde partij. Wim, ik zou bijna denken dat AJdJ dit niet heeft gezegd en dat jij dit zelf hebt verzonnen (maar daar ken ik jullie te goed voor).
We hebben deze komische tragedie van meet af aan kunnen volgen. En we weten allemaal dat de voorstelling van zaken zoals die nu door AJdJ wordt gegeven volkomen onjuist is. Het zijn AJdJ en de zijnen die de NU hebben gedwarsboomd en in een te laat stadium te gekke eisen hebben gesteld.
Wat opvalt is dat AJdJ nu stelt dat het “helaas te laat is om vertrouwen in elkaars handelen terug te krijgen”. Maar was het niet zo dat diezelfde AJdJ nog niet zo lang geleden beweerde dat alle bestuursleden weer door één deur konden en dat een goed functionerend bestuur weer was gewaarborgd?

En wat dat uit de school klappen betreft: als AJdJ zich had gedragen als een goed voorzitter, als hij tijd had besteed aan team-vorming, als hij had gezorgd voor een collegiaal bestuur, als hij de problemen binnen het bestuur goed had ingeschat en tijdig had opgelost en als hij had gezorgd voor een open en vrije berichtgeving dan zou er geen NU-affaire zijn geweest. En dan achteraf de schuld aan anderen geven!

St. Vincent en Blois

Ook hier wordt de zwarte Piet weer doorgeschoven en wordt aan het eigen falen voorbijgegaan. Als AJdJ en PvG adequaat hadden gereageerd op de ontvangen berichten dan zou er nooit een affaire St. Vincent zijn geweest. En ook geen affaire Blois. En dan zouden goede en kundige bestuurders niet zijn opgestapt.

Opnieuw wordt de schuld elders gelegd en worden de eigen handen in onschuld gewassen. En dat de zaak niet in de doofpot verdwijnt is niet te danken aan AJdJ maar aan de liefhebbers die het voortouw hebben genomen en de zaak niet zullen laten rusten.

Dat diezelfde liefhebbers al maanden geleden door de voorzitter NPO/portefeuillehouder tuchtrecht via een onkundige Aanklager een tuchtzaak kregen aangezegd en zelfs een mondelinge schorsing en dat de uit diverse TGC’s geformeerde Samengestelde Kamer daar terecht een stokje voor heeft gestoken dat vermeldt AJdJ niet. En dat wordt ook niet vermeld op de website van de NPO.

Kennelijk is juiste voorlichting toch niet echt “een speerpunt van het beleid”.

Duivendiefstallen

Dat AJdJ niets wil doen om de duivendiefstallen een halt toe te roepen is inmiddels wel duidelijk geworden. Dat hij zich verschuilt achter Justitie is ronduit zielig. Hij weet heel goed dat duivendiefstallen voor Justitie te klein en te onbelangrijk zijn om geld en mankracht in te steken. Justitie heeft wel belangrijkere zaken te onderzoeken.

Maar dat hij volledig miskent dat de NPO als organisatie van duivenliefhebbers een verplichting heeft aan haar leden om die met raad en daad terzijde te staan is te gek. Dat de NPO er op toeziet dat gestolen duiven niet op de hoklijsten komen is natuurlijk een lachertje. Geen enkele dief zal gestolen duiven op zijn hoklijst zetten. Het is echter wel zo dat de NPO vermoedelijk gestolen duiven en ongeringde duiven zonder enige restrictie teruggeeft aan de verdachten en er zodoende aan medewerkt dat “besmette” duiven weer gewoon in omloop komen.

En dan die Commissie Duivendiefstallen. Hoe gefrustreerd kun je als voorzitter van de NPO zijn! Iedere keer wordt die Commissie weer ten tonele gevoerd. Die Commissie heeft eind 2007 het bijltje er bij neergegooid omdat zij door diezelfde voorzitter constant werd tegengewerkt. Dat die Commissie “officieel” nooit heeft bestaan is regelrecht in strijd met de waarheid. Die Commissie heeft wel degelijk vele jaren bestaan en er zijn aan die Commissie gerichte brieven en e-mails van Veenendaal welke dat kunnen bewijzen.

Waarom AJdJ dat dan iedere keer weer oprakelt? Naar mijn mening omdat die Commissie blijk heeft gegeven dat zij niet bereid is om te dansen naar het pijpen van AJdJ. En dat neemt hij de voorzitter van die Commissie kwalijk. Daar komt nog bij dat die voorzitter door de kennis welke hij in de loop der jaren heeft verzameld veel meer van dit onderwerp afweet dan Veenendaal. En dat steekt! Temeer omdat die voorzitter er geen twijfel aan laat bestaan dat AJdJ niet voor de functie van voorzitter NPO geschikt is.

20.000 NPO-leden

Dat één van de grootste problemen waar de NPO mee te maken heeft in vier simpele en banale regeltjes wordt afgedaan bewijst dat AJdJ echt niet voor zijn functie geschikt is!
Hij blijft “optimistisch” en hij ziet “duidelijk voldoende redenen” om te “veronderstellen” dat de terugloop in het ledental niet verder zal gaan dan tot “zo’n 20.000 leden”. En daar moeten we het dan maar mee doen!
Geen enkele onderbouwing voor dat “optimisme” en geen enkele aanduiding wat die “voldoende redenen” zijn, behalve een vage verwijzing naar “enthousiaste” initiatieven zoals de PPN en de JBC die wel “tijdig vruchten af zullen werpen”.
Nou, sorry hoor Wim, maar als een bestuurder van een bedrijf met die onzin op de proppen kwam om uit te leggen dat hij het geen probleem vond dat zijn omzet met 30% zou gaan teruglopen (want over dat percentage praten we hier!) dan stond hij dezelfde dag nog op de stoep van het arbeidsbureau om een WW-uitkering aan te vragen!

Karakter

AJdJ vindt zichzelf nog steeds de juiste man op de juiste plaats. Het is duidelijk dat zelfkennis niet zijn sterkste punt is!
Gelukkig heeft hij ook “zijn grenzen tot hoever hij met zich laat sollen”.
Het is voor de NPO te wensen dat die grenzen snel zijn bereikt.

www.duivenforum.nl

 
Wilt u reageren? Stuur dan een email naar de redactie.
 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.
 
<<< Terug
Gertjan Knoop

Comb. Verweij-de Haan

Dick-Jan & Stephan Göbel

De Marathonvliegers

Van Hoeck-Noel

Team Noel-Willockx

Johan Hamstra

J. Doldersum & Zn

Theo de Kruijk

Gert Jan Beute Duivenproducten

A. Engelen

Comb. Gerritsen

Duiven vliegen zonder grenzen.
Tijdens mijn loopbaan heb ik vele dierenspeciaalzaken bezocht. Zo ook een winkelier in het oosten des lands. Het was daar altijd hetzelfde...
Eendaagse Fondspiegel en Het Spoor der Kampioenen slaan de handen ineen!
Afgelopen week heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Lex de Jongh van Het Spoor der Kampioenen en Ronald Veenendaal en Falco Ebben namens De Eendaagse Fondspiegel.
Lambert van Erp, Berghem: 1e Cat. 1 Eendaagse Fondspiegel Jong 2018
Voor de volgende reportage van de Fondspiegel reizen we af naar Berghem. Hier woont Fondspiegel kampioen in de categorie jong: Lambert van Erp.
Ad van Loon uit Halsteren, winnaar totaalklassement Eendaagse Fondspiegel Oud 2016-2018
Voor de winnaar van het totaalklassement van de Fondspiegel Oud reisden Falco en ondergetekende dit jaar af naar Halsteren waar Ad van Loon woonachtig is.
Kweekvoer zonder erwten?
Het is inmiddels alweer winter en vele liefhebbers zijn volop aan het kweken. In dit artikel wil ik het kweekvoer met al zijn mogelijkheden eens onder de loep houden.
Vragen over verliezen van jonge duiven
Vele malen ben ik al gevraagd om te reageren op verhalen in de duivenkranten. Het zou elk jaar slechter worden met de jonge duiven. In Nederland, België, Duitsland...
Uitnodiging Kijkdag 2018 Gerard Koopman
Op vrijdag 23 februari 2018, iets later dan in de jaren hiervoor, organiseren wij een open huis/kijkdag. Graag willen wij u uitnodigen om deze dag met ons te beleven...
Besturen
Schreef ik in mijn vorige bedenking iets over het “afgeven” of te wel “neersabelen” van mensen die bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen?

Ode to Dolores (27-1-2018)
Chiazaad (25-1-2018)
Andere tijden (22-1-2018)
Vaste voetringen (21-1-2018)
Winnaar categorie 2 van de Eendaagse Fondspiegel Jong, Fokje Elzinga uit Harkema (18-1-2018)
Gember en Kurkuma (5-1-2018)
A.A. Jurriens - Zutphen: 1e Categorie 1 Eendaagse Fondspiegel Jong 2017 (31-12-2017)
Belangrijker dan kwaliteit (30-12-2017)
Ziektezorg: Wormen (15-7-2017)
Weg met antibiotica... (15-10-2016)
Minimaal succesje (26-5-2016)
De Pestkop (II) (1-5-2016)
Welke duivenmelker gaat verhuizen? (7-4-2016)
De Pestkop (I) (3-4-2016)
Coolbird heeft een nieuw jasje gekregen (30-3-2016)
Matador nieuwsbrief: Papegaaien wijzen de weg. (25-3-2016)
Code gekraakt? (25-3-2016)
Duivenproducten online bestellen (19-3-2016)
Geslaagde huldiging Eendaagse Fondspiegel 2015 (15-3-2016)
Bijproducten op de vitesse-vluchten. (15-3-2016)
Nieuwe veilingsite (9-3-2016)
Wat geef ik aan bijproducten tijdens de vluchten? (7-3-2016)
Best gelezen...
 
No items found.
 
(Advertenties)

 

Ad Schaerlaeckens

Gezondere duiven door gezond licht!