Home Duivensites.nl Eigen site? Overzicht Nieuws Contact Nieuwsbrief Agenda  
Duivennieuws, columns en artikels

Overzicht archief, postduiven-nieuws, columns en overige artikels voor en door duivenliefhebbers.

Verslag persbijeenkomst NPO Open printvriendelijke pagina
Wiebren van Stralen  5-12-2009
 

Toen ik om 14 u (en 2 min) binnenkwam was iedere genodigde al binnen en de voorzitter - stipt als hij is - ook al begonnen. De pers was vertegenwoordigd middels NP-Orgaan/Fondkrant (Bram Walpot), Het Spoor der Kampioenen (Wim Vos), Duifke Lacht, Duivensites.nl (Gert Krab en Wiebren van Stralen).
Verder waren aanwezig voorzitter Albert Jan de Jong, Ton Ebben, Jaap van der Kamp en Jelte Huizinga. De laatste twee heren ontfermen zich over het project 'Vlucht naar de toekomst' en begeleiden bestuur en bureau daarin.
Voorzitter de Jong trapte af en gaf in heldere bewoordingen weer waarom de laatstgehouden ALV in Wijchen een in zijn ogen historische start is geweest, waarbij het startdocument het licht heeft gezien. Het bestuur is van plan om de sport en het spel centraal te gaan stellen, daar de leden rechtstreeks inspraak op te laten hebben en zelf daarna het ondersteunend beleid oppakken. Er wordt kort geschetst hoe het proces tot dusver is verlopen en waarom er bijvoorbeeld ondertussen weinig is gecommuniceerd. Ook wordt aangegeven dat het een informerende bijeenkomst is met de pers, die zonodig wordt herhaald.

Vervolgens worden Jaap v.d. Kamp en Jelte Huizinga voorgesteld, ze blijken beide een ruime staat van dienst te hebben in de vakbond CNV, resp. 25 en 20 jaar. Ook in die organisatie werkten ze als duo en hebben ze zich veel beziggehouden met veranderingstrajecten. Het is duidelijk dat ze een sterk sturende rol hebben op de 'vlucht naar de toekomst', illustratief daarvoor is een nu en dan vragende blik van de voorzitter om bevestiging richting deze heren, als er een vraag wordt beantwoord van de pers. Er wordt even stilgestaan bij de 4 bijeenkomsten die er in het land zijn georganiseerd, waarop 220 liefhebbers afgekomen zijn (waaronder (slechts) 9 afdelingsbestuurders, en het drukst bezocht in Zwolle met 90 man).
Als Jaap v.d. Kamp het woord krijgt staat hij even stil bij de vraag waarom hij deze opdracht op zich heeft genomen. De persoonlijke overtuiging van De Jong dat verandering in onze sport broodnodig en onontkoombaar is, heeft hem over de streep getrokken. Deze verandering kan naar zijn mening alleen gestalte krijgen als er duidelijk leiderschap getoond wordt en er een goed 'publiek' debat in de sport plaatsvindt. Belangrijke voorwaarde is om volkomen transparant te zijn als organisatie, wat betekent dat alle documenten ter inzage aan bijvoorbeeld de pers worden gegeven.

Waarom een persbijeenkomst?

De verhouding met de pers is de afgelopen allerminst gelukkig geweest. Zoals Bram Walpot het verwoorde "als je niks vertelt gaan mensen zelf wel wat verzinnen". Ook de volkomen transparante werkwijze die het bestuur nu voorstaat vereist communicatie. Tot dit jaar was het ook de achilleshiel van bestuur en bureau. Daarom is de pers uitgenodigd om geïnformeerd te worden. Wat er geschreven wordt is niet aan het bestuur, de sessies zijn niet bedoeld om de leden of kiesmannen te manipuleren, antwoordt Albert Jan de Jong desgevraagd.

Het traject verder

Aan de hand van 'de ruit' wordt uitgelegd hoe er middels de startnotitie wordt toegewerkt naar het einddocument en uiteindelijk vertaald gaat worden naar beleid. De basis is het sport en spel voor de leden. Wensen van leden komen nu niet voldoende aan bod in de huidige structuur. Als duidelijk is welke wensen de leden per spelsoort hebben, wordt het tijd om die te vertalen naar flankerend beleid, vervolgens moet dat worden ingepast in de organisatie en uiteindelijk komt de uitvoering aan bod. Tot voor kort was het eigenlijk andersom, werd gedacht vanuit de organisatie en de uitvoering en daarmee blijven gewenste ontwikkelingen steken in de structuur en besluitvorming. Eigenlijk de wereld op z'n kop, niet vanuit de top opleggen aan de basis, maar juist beginnen bij de leden en uitkomen in werkbaar beleid. Het is exact de roep vanuit de achterban en de enige manier om gedragen beleid te krijgen. Dat staat of valt wel met leiderschap en daadkracht...

Er hebben zich inmiddels een kleine 400 mensen aangemeld om mee te praten in het ledenpanel over de toekomst van de duivensport. Deze inspraak, samen met de geluiden uit de landelijke bijeenkomsten, vormen de basis voor het document wat er tussen januari en mei moet komen. Ook gaan er werkgroepen aan de slag op verschillende thema's zoals die in het basisdocument staan. Wellicht komt er ook nog een soort klankbordgroep van mensen die hun sporen in de sport verdiend hebben (wat dat ook mag betekenen redactie).

Kortom, er is al met al behoorlijk veel werk verzet, zonder dat er een dikke notitie klaarligt. Dat is wellicht de kracht van deze aanpak, van onderop (de leden) komen tot verandering. Ook het handen en voeten geven aan inspraak, en pas met aanpassing van de organisatie komen als dat nodig is, is een verfrissende werkwijze. Het ziet er naar uit dat het bestuur samen met Jaap van der Kamp er in geslaagd is om te komen tot een andere organisatie. En als het niet lukt, stappen ze dan op?
"We gaan er voor dat de verandering er komt, dus dan hoeft er niemand weg" etaleerde De Jong zijn herwonnen zelfvertrouwen.

 
Wilt u reageren? Stuur dan een email naar de redactie.
 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.
 
<<< Terug
Huub Hermans

Gebr. Maas & Zn

De Marathonvliegers

Will & Falco Ebben

Combinatie Bruggeman

A. Engelen

Gebr. van Toor

Fondunie 2000

M. van Ginkel

Combinatie Lokhorst

Comb. Verweij-de Haan

Hans de Ruig

Duiven vliegen zonder grenzen.
Tijdens mijn loopbaan heb ik vele dierenspeciaalzaken bezocht. Zo ook een winkelier in het oosten des lands. Het was daar altijd hetzelfde...
Eendaagse Fondspiegel en Het Spoor der Kampioenen slaan de handen ineen!
Afgelopen week heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Lex de Jongh van Het Spoor der Kampioenen en Ronald Veenendaal en Falco Ebben namens De Eendaagse Fondspiegel.
Lambert van Erp, Berghem: 1e Cat. 1 Eendaagse Fondspiegel Jong 2018
Voor de volgende reportage van de Fondspiegel reizen we af naar Berghem. Hier woont Fondspiegel kampioen in de categorie jong: Lambert van Erp.
Ad van Loon uit Halsteren, winnaar totaalklassement Eendaagse Fondspiegel Oud 2016-2018
Voor de winnaar van het totaalklassement van de Fondspiegel Oud reisden Falco en ondergetekende dit jaar af naar Halsteren waar Ad van Loon woonachtig is.
Kweekvoer zonder erwten?
Het is inmiddels alweer winter en vele liefhebbers zijn volop aan het kweken. In dit artikel wil ik het kweekvoer met al zijn mogelijkheden eens onder de loep houden.
Vragen over verliezen van jonge duiven
Vele malen ben ik al gevraagd om te reageren op verhalen in de duivenkranten. Het zou elk jaar slechter worden met de jonge duiven. In Nederland, België, Duitsland...
Uitnodiging Kijkdag 2018 Gerard Koopman
Op vrijdag 23 februari 2018, iets later dan in de jaren hiervoor, organiseren wij een open huis/kijkdag. Graag willen wij u uitnodigen om deze dag met ons te beleven...
Besturen
Schreef ik in mijn vorige bedenking iets over het “afgeven” of te wel “neersabelen” van mensen die bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen?

Ode to Dolores (27-1-2018)
Chiazaad (25-1-2018)
Andere tijden (22-1-2018)
Vaste voetringen (21-1-2018)
Winnaar categorie 2 van de Eendaagse Fondspiegel Jong, Fokje Elzinga uit Harkema (18-1-2018)
Gember en Kurkuma (5-1-2018)
A.A. Jurriens - Zutphen: 1e Categorie 1 Eendaagse Fondspiegel Jong 2017 (31-12-2017)
Belangrijker dan kwaliteit (30-12-2017)
Ziektezorg: Wormen (15-7-2017)
Weg met antibiotica... (15-10-2016)
Minimaal succesje (26-5-2016)
De Pestkop (II) (1-5-2016)
Welke duivenmelker gaat verhuizen? (7-4-2016)
De Pestkop (I) (3-4-2016)
Coolbird heeft een nieuw jasje gekregen (30-3-2016)
Matador nieuwsbrief: Papegaaien wijzen de weg. (25-3-2016)
Code gekraakt? (25-3-2016)
Duivenproducten online bestellen (19-3-2016)
Geslaagde huldiging Eendaagse Fondspiegel 2015 (15-3-2016)
Bijproducten op de vitesse-vluchten. (15-3-2016)
Nieuwe veilingsite (9-3-2016)
Wat geef ik aan bijproducten tijdens de vluchten? (7-3-2016)
Best gelezen...
 
No items found.
 
(Advertenties)

 

Ad Schaerlaeckens

Gezondere duiven door gezond licht!