Home Duivensites.nl Eigen site? Overzicht Nieuws Contact Nieuwsbrief Agenda  
Duivennieuws, columns en artikels

Overzicht archief, postduiven-nieuws, columns en overige artikels voor en door duivenliefhebbers.

Ad van Heijst uit Wijchen, nieuwe voorzitter SMN Open printvriendelijke pagina
Jaco van Nieuwamerongen  10-1-2011
 

Ruim zeven jaar lang was Hans Wolfsen uit Soest het gezicht van Stichting Marathon Noord (SMN). Een stichting die een samenspel organiseert voor mensen met een minimale afstand van 1045 km op St. Vincent. Onder voorzitterschap van Hans groeide Marathon Noord naar een deelnemersveld van boven de 600 liefhebbers. Hans deed dit natuurlijk niet alleen. Hij kreeg goede hulp van zijn medebestuursleden en van de beheerder van de website van SMN Heimen Huisman uit Soest. Het is een feit dat onder voorzitterschap van Hans de organisatie Marathon Noord meer naar buiten trad op kampioenendagen en landelijke evenementen als de voorjaarsbeurs in Houten en zo dichter bij de liefhebbers is komen te staan. SMN werd een duidelijker aanwezige organisatie in duivensportland. Een organisatie die opkomt voor de zware fondsport en voor de liefhebbers, die hier aan deelnemen. Hans is inmiddels de 70 gepasseerd en er is een moment gekomen om het stokje over te dragen aan een jongere voorman. Hans blijft wel deel uitmaken van de mensen rondom het bestuur om de SMN te promoten en te adviseren. Het is goed dat zijn kennis en contacten bruikbaar blijven voor de SMN. De oud-voorzitter uit Soest is inmiddels opgevolgd door Ad van Heijst uit Wijchen.

Ad van Heijst

De 51-jarige Ad van Heijst uit Wijchen is vooral bekend in de zware fondwereld vanwege zijn uitstekende prestaties met de duiven. Met zijn duiven stond hij zeer regelmatig op teletekst en hij won zelfs een NPO-vlucht. Naast zijn bekendheid door de prestaties van zijn duiven, is hij ook bekend geworden als rechterhand van voormalig NPO-directeur Henk Ouderdorp.  De eerste helft van de jaren ’90 was Ad directiesecretaris op het NPO-bureau. Samen met Henk en het toenmalige NPO-bestuur was hij de grondlegger van het document, ‘Vliegend naar 2000.’ Uit dit document zijn de Unieke Werkgebieden ontstaan met de huidige afdelingen. Door de unieke werkgebieden zijn de transportkosten in de duivensport gedaald, omdat er in een gebied niet drie verschillende afdelingen bezig waren de duiven op te halen, maar dat het één vervoerder van één afdeling de duiven in datzelfde gebied kwam verzamelen. Naast zijn functie bij het NPO-bureau is Ad in zijn jonge jaren bestuurlijk actief geweest als bestuurslid van de voormalige Kring Nijmegen. Buiten de duivensport is Ad bestuurslid geweest van een woningbouwvereniging en een scholengemeenschap. Sinds de laatste jaren heeft hij een managementadviesbureau dat zich richt op het verbeteren van prestaties van organisaties.

De duivenliefhebber Ad van Heijst

Als 12-jarige jongen kwam Ad de duivensport binnen. Zijn vader Kees heeft hem vanaf het begin gesteund. Hij zorgde voor een hok en alles wat er verder nodig was. Hij stimuleerde Ad om lid te worden van een club en om te gaan meedoen aan wedvluchten. Toen Ad een aantal jaren later ging studeren, verzorgde vader Kees de duiven en hij werd ook besmet met de duivenbacil. De meeste zonen kregen de liefde voor de duiven over van vader, bij Kees en Ad ging het andersom. Nadat Ad op zichzelf ging wonen, hadden Kees en Ad ieder een eigen hok en vlogen ze apart onder hun eigen naam. Kees won in die jaren de 1e nationaal Dax en werd eerste bij de fondspiegel in categorie 8. Toen Kees noodgedwongen naar een verzorgingshuis ging, zijn Kees en Ad verder gaan vliegen op Ad’s erf onder de naam Comb. Van Heijst. Deze naam wordt nog steeds gevoerd, als eerbetoon aan de vader van Ad, die twee jaar geleden overleed.

In contact met SMN

Vanaf deze winter is Ad de opvolger van Hans Wolfsen. Hij vindt de Marathon Noord een solide organisatie met uitstraling, een echte herenclub die zich belangeloos inzet voor de sport. Ad voelde zich gevleid toen hij als voorzitter werd gevraagd. Hij kwam voor het eerst in contact met de organisatie Marathon Noord in 2009. Hij won Marseille in de SMN. Wim van Dorrestein en Herman van der Velden kwamen toen op bezoek. Ad en Karin vonden dat een heel gezellig bezoek en proefden de waardering vanuit de organisatie, die een winnaar verdient. In 2010 kwam Bas Weijers namens de SMN, omdat Ad 2e Kampioen was van de Middaglossing.

SMN competitie voor iedereen

Het bijzondere van de SMN is de compactheid van de competitie: drie vluchten met twee duiven per vlucht (aangewezen 2). Ad vertelt: ‘ In het leven moet alles meer en meer. Dat zie je ook in de duivensport. We hadden in 2010 zeven overnachtvluchten (incl. Orange) in het afdelingsprogramma. Voor de meeste liefhebbers is dat veel en veel te veel. Bij de SMN hoef je maar drie vluchten op de middaglossing te spelen en voor de liefhebbers van de ZLU-vluchten drie vluchten op de ochtendlossing. Dat is het en dat is voor iedere fondliefhebber te doen: drie vluchten met twee duiven per vlucht.’

Organisatie en plannen van de SMN

Naast Ad als nieuwe voorzitter, worden de functies van secretaris en penningmeester eveneens door andere mensen ingevuld. Bas Weijers uit Groesbeek is de nieuwe secretaris. Bas is zelf ambitieus liefhebber en bouwt aan een stam duiven waarmee hij succesvol wil zijn op de lange dag- en overnachtvluchten. Als bestuurder heeft hij de nodige ervaring als bestuurslid van de Fondunie2000, waar hij sinds 2010 voorzitter van is. Sinds 2010 is hij ook bestuurslid van SMN. Samen met Hans Wolfsen is afgelopen jaar het initiatief genomen de grote fondclubs van de afdelingen 6 t/m 12 bijeen te brengen en te werken aan een voorstel aan de NPO en aangesloten afdelingen om tot een vliegprogramma te komen waarin de liefhebbers uit het gehele werkgebied zich kunnen vinden. De nieuwe penningmeester is al zes jaar bestuurslid van SMN. Het is Wim van Dorrestein uit Soest. Doordat hij al een aantal jaren meeloopt in dit bestuur kan hij zorgen voor de doorlopende lijn vanuit het verleden naar de toekomst met het huidige bestuur.

Het dagelijksbestuur. Vlnr Bas Weijers, Ad van Heyst en Wim van Dorrestein

De SMN is een goede organisatie met goede bekwame mensen in het bestuur. Dat was zo en samen proberen we dat te blijven. Het doel van de SMN is verbroedering, respect voor de winnaars, promoten van het fondspel en het organiseren van een middag waar de kampioenen waardig worden gehuldigd. De SMN moet toegankelijk zijn voor alle fondliefhebbers in het werkgebied. Iedere deelnemer moet kunnen winnen. Het mooiste programma zou zijn een programma met drie vluchten met iedere keer drie weken ertussen. De ambitie van het bestuur is om de Marathon Noord qua leden iets te laten groeien. Het bestuur wat er nu is, wil tevens een periode van minimaal 3 tot 5 jaar bij elkaar blijven. Met Ad van Heijst als voorzitter, Bas Weijers als secretaris, Wim van Dorrestein als penningmeester, Patrick Sticker 2e voorzitter en commercieel contactpersoon. Herman van der Velden, Hans Eijerkamp en Gert te Pas zijn bestuursleden, waarbij Hans Eijerkamp en Herman van der Velden als ervaren bestuurders en enige nog levende oprichters van de SMN boegbeelden zijn van de organisatie. Naast het bestuur heeft het bestuur steun van contactpersonen en verslaggevers. De contactpersonen zijn Gerrit Vedder en Henri Hoeks. De website wordt beheerd door Heimen Huisman en is inmiddels uitgegroeid tot een vooruitstrevende site op duivengebied met voortdurend nieuwtjes en informatie van liefhebbers voor liefhebbers. Hij is tevens samen met Wim van Dorrestein de coördinator van de verslaggeving. Hierbij krijgen ze hulp van de verslaggevers Aike-Jan Veniga en Jaco van Nieuwamerongen. Deze ploeg gaat samen de SMN aantrekkelijk houden of zelfs aantrekkelijker maken. De inleg van de deelnemers van SMN wordt maximaal uitgekeerd aan diezelfde deelnemers. De Feestmiddag wordt betaald uit de verloting. Iedere winnaar krijgt een reportage op de website en de duivenkranten. De winnaars van de ZLU-vluchten krijgen ook nog een SMN huldiging in Zuid Limburg. Er is veel respect voor het vorige bestuur, maar nieuwe mensen hebben nieuwe ideeën. Het nieuwe bestuur wil het goede van het vorige bestuur behouden en verder bouwen waar nieuwe mogelijkheden liggen. We willen luisteren naar de liefhebbers. De SMN wil samen met de fondclubs de belangen behartigen van de fondliefhebbers in Noord Nederland. Hans Wolfsen heeft daar al een start mee gemaakt en dat willen we doorzetten. De NPO en de ZLU zien in ons een goede gesprekspartner en daar willen we graag het voordeel uithalen voor de fondliefhebber in ons werkgebied. Verder willen we ons in het land blijven laten zien. We gaan drie beurzen bezoeken in Assen, Drachten en Houten met een stand. De SMN komt naar je toe deze winter. Voor het westen worden er contacten gelegd voor contactpersonen, zodat de betrokkenen bij de organisatie SMN uit het hele gebied komen. Oud-bestuurslid Rob Koeman heeft goede contacten in dat gebied en daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Naast Rob zoeken we nog een contactpersoon voor die regio. De hoop is om vanuit het hele werkgebied zoveel mogelijk deelnemers te krijgen, verspreid over het totale gebied. De rol van de contactpersonen is hierbij heel belangrijk. Patrick Sticker is zoals gezegd commercieel verantwoordelijk. Bedrijven worden gerichter benaderd en mogelijkheden voor de sponsoren worden met hen besproken. Wim van Dorrestein is naast de financiëel verantwoordelijke ook de coördinator feestmiddag en de bezoeken van kampioenen en vluchtwinnaars. Dit doet hij samen met Heimen Huisman.

Slot

De Stichting Marathon Noord moet een soort familie worden die samen (bestuur, contactpersonen, verslaggevers en deelnemers) wat willen neerzetten voor de duivensport, in het bijzonder voor de liefhebbers van de zware fond. Ik wens het nieuwe bestuur daar veel geluk, plezier en sportiviteit bij.

Jaco van Nieuwamerongen

 
Wilt u reageren? Stuur dan een email naar de redactie.
 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.
 
<<< Terug
Gebr. van Toor

Will & Falco Ebben

Comb. Gerritsen

Comb. Verweij-de Haan

Combinatie Lokhorst

Dick-Jan & Stephan Göbel

Van Hoeck-Noel

Nico Haesen

IFC Zeeland

IFC Hoogerheide

Familie Huizer

Team Noel-Willockx

Duiven vliegen zonder grenzen.
Tijdens mijn loopbaan heb ik vele dierenspeciaalzaken bezocht. Zo ook een winkelier in het oosten des lands. Het was daar altijd hetzelfde...
Eendaagse Fondspiegel en Het Spoor der Kampioenen slaan de handen ineen!
Afgelopen week heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Lex de Jongh van Het Spoor der Kampioenen en Ronald Veenendaal en Falco Ebben namens De Eendaagse Fondspiegel.
Lambert van Erp, Berghem: 1e Cat. 1 Eendaagse Fondspiegel Jong 2018
Voor de volgende reportage van de Fondspiegel reizen we af naar Berghem. Hier woont Fondspiegel kampioen in de categorie jong: Lambert van Erp.
Ad van Loon uit Halsteren, winnaar totaalklassement Eendaagse Fondspiegel Oud 2016-2018
Voor de winnaar van het totaalklassement van de Fondspiegel Oud reisden Falco en ondergetekende dit jaar af naar Halsteren waar Ad van Loon woonachtig is.
Kweekvoer zonder erwten?
Het is inmiddels alweer winter en vele liefhebbers zijn volop aan het kweken. In dit artikel wil ik het kweekvoer met al zijn mogelijkheden eens onder de loep houden.
Vragen over verliezen van jonge duiven
Vele malen ben ik al gevraagd om te reageren op verhalen in de duivenkranten. Het zou elk jaar slechter worden met de jonge duiven. In Nederland, België, Duitsland...
Uitnodiging Kijkdag 2018 Gerard Koopman
Op vrijdag 23 februari 2018, iets later dan in de jaren hiervoor, organiseren wij een open huis/kijkdag. Graag willen wij u uitnodigen om deze dag met ons te beleven...
Besturen
Schreef ik in mijn vorige bedenking iets over het “afgeven” of te wel “neersabelen” van mensen die bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen?

Ode to Dolores (27-1-2018)
Chiazaad (25-1-2018)
Andere tijden (22-1-2018)
Vaste voetringen (21-1-2018)
Winnaar categorie 2 van de Eendaagse Fondspiegel Jong, Fokje Elzinga uit Harkema (18-1-2018)
Gember en Kurkuma (5-1-2018)
A.A. Jurriens - Zutphen: 1e Categorie 1 Eendaagse Fondspiegel Jong 2017 (31-12-2017)
Belangrijker dan kwaliteit (30-12-2017)
Ziektezorg: Wormen (15-7-2017)
Weg met antibiotica... (15-10-2016)
Minimaal succesje (26-5-2016)
De Pestkop (II) (1-5-2016)
Welke duivenmelker gaat verhuizen? (7-4-2016)
De Pestkop (I) (3-4-2016)
Coolbird heeft een nieuw jasje gekregen (30-3-2016)
Matador nieuwsbrief: Papegaaien wijzen de weg. (25-3-2016)
Code gekraakt? (25-3-2016)
Duivenproducten online bestellen (19-3-2016)
Geslaagde huldiging Eendaagse Fondspiegel 2015 (15-3-2016)
Bijproducten op de vitesse-vluchten. (15-3-2016)
Nieuwe veilingsite (9-3-2016)
Wat geef ik aan bijproducten tijdens de vluchten? (7-3-2016)
Best gelezen...
 
No items found.
 
(Advertenties)

 

Ad Schaerlaeckens

Gezondere duiven door gezond licht!