Home Duivensites.nl Eigen site? Overzicht Nieuws Contact Nieuwsbrief Agenda  
Duivennieuws, columns en artikels

Overzicht archief, postduiven-nieuws, columns en overige artikels voor en door duivenliefhebbers.

NPO-bestuur verder als interimbestuur Open printvriendelijke pagina
20-3-2011
 

Zaterdag 19 maart verzamelden Bestuur NPO, kiesmannen, pers en andere geïnteresseerden zich weer in Wijchen voor de Algemene Vergadering van de NPO. Er zijn 23 kiesmannen aanwezig. Op de agenda de standaardpunten waaronder het jaarverslag, het verslag van de FBCC en voorstellen van Bestuur en Afdelingen.

Voorwoord

Voorzitter Albert de Jong opent de vergadering om exact 10.00 uur. Na een moment stilte voor de ons ontvallen Gouden Spelddragers Maarten Vellekoop en Huub Kollée begint hij zijn voorwoord: ‘Sinds de najaarsvergadering is er het nodige gebeurd.’ Hij benadrukt dat een aantal zaken reglementair zijn opgedragen aan het bestuur en dat het bestuur vandaag, in de Algemene Vergadering, verantwoording aflegt aan de kiesmannen over hoe zij invulling heeft gegeven aan deze bevoegdheden. Er is sprake van gezamenlijke verantwoordelijkheid. De voorzitter haalt verder onder meer het imago van de duivensport aan, de interne rechtspraak, de keuringen van de elektronische constateersystemen, de Olympiade en het losplaatsen. De volledige tekst van het voorwoord vindt u hier.
 
Agendacommissie

De notulen van 31 mei en 6 november 2010 worden goedgekeurd. Naar aanleiding van de laatste notulen wordt wel uitgebreid gediscussieerd over de agendacommissie en met die discussie is de toon van de vergadering eigenlijk gezet. De vergadering is van mening dat een besluit van de vergadering door het bestuur naast zich neer is gelegd. De voorzitter maakt duidelijk dat de agendacommissie een commissie van het NPO-bestuur is, en niet van de Algemene Vergadering. Het Bestuur heeft op dit moment geen behoefte aan de agendacommissie. Wél heeft de directeur een opdracht gekregen waarbij hij behoefte heeft aan een commissie. Agendacommissie is in dat geval niet de juiste benaming en daarom is het de toetsingscommissie geworden. De leden van de agendacommissie zijn hierover geïnformeerd. Twee leden, de heren Provoost en Scherpenzeel, hebben aangegeven door te willen gaan. De heer Epping is gestopt en de heer Van Stralen is aan de commissie toegevoegd.

Op verzoek van de vergadering spreekt voorzitter Albert de Jong uit dat er nu een toetsingscommissie is en dat de agendacommissie ter ziele is.
 
Jaarverslag

Naar aanleiding van het jaarverslag worden twee punten uitgebreid aan de orde gesteld. Er wordt een discussie gevoerd over het feit of de vakantiedagen van het personeel al dan niet als voorziening moeten worden opgevoerd. FBCC en een aantal kiesmannen menen van wel. Penningmeester Jac van der Aa noemt het organisatorisch probleem dat binnen de organisatie op te lossen moet zijn. Het wordt nog bekeken.

Een ander punt is het risico van het op voorraad houden van chipringen en chipclips. Ook hier zijn FBCC en een aantal kiesmannen het met elkaar eens dat er een voorziening moet worden getroffen voor een economisch risico. De penningmeester is het daarmee niet eens. De huidige ringen zijn courant. Pas als er een nieuw product op de markt is, is de voorraad incourant. Daar was in 2010 geen sprake van. Ook dit punt wordt verder meegenomen in de discussie met de FBCC.
 
Herbenoeming Albert de Jong; opstappen Bestuur NPO

Het volgende punt op de agenda is de herbenoeming Bestuur NPO.  Albert de Jong is aftredend en herbenoembaar. Maar herbenoemen gaat niet zomaar. Kiesman Wijnen van Afdeling Oost Brabant wil eerst graag opheldering over de uitzending naar de Olympiade in Polen. Er is in feite fraude gepleegd door de inzet van dummyduiven en daarvoor is voorzitter Albert de Jong verantwoordelijk. Albert de Jong geeft toe dat het Betuur altijd eindverantwoordelijk is, maar het is onjuist te denken dat hij opdracht heeft gegeven tot het inzetten van dummyduiven.
 
Sterker nog, hij was op het moment dat de problemen rond de verzekering speelden onderweg naar Polen en hoorde pas woensdagavond van de dummyduiven. Hij heeft daar ook aan de organisatie aangegeven dat zij niet anders konden dan deze Nederlandse duiven diskwalificeren.

Wout de Vries, lid van de olympiadecommissie, is in Wijchen aanwezig en geeft nadere uitleg. Hij vertelt dat al weken voor de olympiade door een aantal deelnemers te kennen is gegeven dat zij dummyduiven wilden inzenden omdat de bewaking in Polen weleens te wensen over zou kunnen laten. Dat verzoek is door de commissie afgewezen. De heer De Vries was op dinsdagmiddag voor de olympiade op het bureau en werd daar met het feit rondom de verzekering geconfronteerd. Er lag toen al een claim van één van de liefhebbers die recht meende te hebben op een kooi, hoe dan ook. De heren de Vries en Hutten hebben telefonisch overlegd over hoe verder te handelen. Woensdagochtend kwam een aantal liefhebbers met dummyduiven en toen is direct door de olympiadecommissie aangegeven dat ze gediskwalificeerd zouden worden.

Na deze uitleg wordt besloten schriftelijk te stemmen over de herbenoeming van Albert de Jong. De uitslag van deze stemming blijkt 10 stemmen voor, 10 tegen en 3 blanco. Er moet dus opnieuw gestemd worden. Nadat de stembriefjes opnieuw zijn ingevuld en verzameld wordt de vergadering door het bestuur geschorst. Na deze schorsing komt Albert de Jong namens het bestuur met de volgende verklaring:

“Er is op dit moment een interimbestuur. De Algemene Vergadering heeft vanaf nu drie maanden de tijd om bestuursleden aan te dragen. Ik hoop dat er voldoende mensen gevonden worden die aan de profielen voldoen.”

Na de lunch laat ook kiesman M. Kramer van Afdeling Noord Holland merken dat hij verbaasd is over hoe een en ander is verlopen. Het komt voor hem als donderslag bij heldere hemel. Hij rekent het de kiesmannen aan dat het organisatorisch een slecht moment is te bewerkstelligen dat het bestuur opstapt. Hij vermoedt dat dit niet zomaar uit de lucht komt vallen en ‘bedankt’ de afdelingen die het zo ver hebben laten komen.

Hij wil daarom een motie indienen om het bestuur te vragen hun besluit te heroverwegen. Is de tegenstem tegen De Jong ook een tegenstem tegen het Bestuur?

De heer Scherpenzeel van Afdeling Gelders Overijsselse Unie geeft aan dat deze stemming ging over de herbenoeming van de voorzitter. Het bestuur is niet naar huis gestuurd. Hierop geeft Albert de Jong aan dat het bestuur NPO een blok is. Het is voor hen vanzelfsprekend dat als de voorzitter weg moet, ze allemaal gaan.  Voor een motie blijkt geen steun en daarmee is het NPO-bestuur nu een interimbestuur. 

De overige agendapunten worden afgehandeld. Opvallend is dat bij een aantal agendapunten de kans wordt gegrepen om de keuze van rekenaar Pigeon Village te bekritiseren. Zo zou volgens kiesman Epping van Afdeling Zuid-Holland een contract zijn aangegaan met een particulier, omdat Pigeon Village geen registratie bij de Kamer van Koophandel zou hebben. Maar Pigeon Village heeft wel degelijk een inschrijving bij de Kamer van Koophandel met het daarbij behorende KvK-nummer.
 
Ook het idee dat er geen papieren uitslag meer verkregen zou kunnen worden is onjuist. Iedereen die een papieren uitslag wenst, kan die ontvangen. En over de opmerking dat er geen overleg is geweest met de kiesmannen over de keuze van de rekenaar legt Albert de Jong nogmaals uit dat de keuze is gemaakt op basis van prijs-kwaliteit en dat kan het bestuur doen. Het hoeft niet voorgelegd te worden aan de Algemene Vergadering. Wanneer alles aan de Algemene Vergadering voorgelegd zou moeten worden, wordt het besturen onmogelijk. Hij voegt hieraan nog toe dat wanneer kiesmannen zich met dergelijke besluiten wensen te bemoeien, ze achter de bestuurstafel plaats moeten nemen. Die kans hebben ze nu, er zijn vacatures!

Besproken en besloten

Komende drie maanden neemt het interimbestuur lopende zaken waar. Dat heeft het bestuur toegezegd. Hoe het verder gaat? Het is in het belang van alle liefhebbers dat het snel duidelijk wordt. De volgende zaken zijn tijdens de vergadering in ieder geval nog  besloten.

 • De vergaderdata voor 2012 worden vastgesteld op  17 maart en 3 november 2012.
 • Decharge FBCC wordt uitgesteld naar de najaarsvergadering.
 • De heren Krijgsman en De Vries worden herbenoemd als leden van het Beroepscollege met een unaniem ‘ja’. 
 • Met ingang van het vliegseizoen 2011 is het voortaan toegestaan dat een NPO dagfondvlucht binnen de afdeling wordt gesplitst, mits de minimale afstand 500 km is. Het gaat hierbij alleen om een mogelijkheid. Een afdeling móet niet overgaan tot splitsing.
 • Het vliegschema 2012 wordt aangenomen met de volgende wijzigingen:
  • Derby der Junioren wordt een week vervroegd en vindt plaats op 1 september 2012.
  • Een afdeling mag twee weken eerder met de Jonge duiven starten. Die vluchten tellen niet voor de Nationale Kampioenschappen
  • De kilometeraanduiding bij de verschillende disciplines worden gecontroleerd. Deze zijn mogelijk onjuist.
 • De Afdelingen wijzen voortaan de Nationale Inkorfcentra aan.
 • Het minimale aantal leden in een samenspel wordt verlaagd van 100 naar 90.
 • De nieuwe reglementencommissie gaat de formulering van het verplichte spel opnieuw bekijken.
 • De prijs voor een papieren uitslag wordt op korte termijn bekend gemaakt.
 • Diverse reglementswijzigingen zijn aangenomen. Van de exacte wijzigingen brengen wij u in de volgende nieuwsbrief op de hoogte.
 • Over de prijs van een update van een Elektronisch Constateersysteem zal de commissie EC in de toekomst overleggen met de fabrikanten. Formeel kan het Bestuur niks besluiten. 
 
Wilt u reageren? Stuur dan een email naar de redactie.
 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.
 
<<< Terug
Hans de Ruig

De Marathonvliegers

Will & Falco Ebben

Gertjan Knoop

Nico Jan Koenders

IFC Hoogerheide

Theo de Kruijk

A. Engelen

Marcel van Zanden

Huub Hermans

Dick-Jan & Stephan Göbel

Combinatie Lokhorst

Duiven vliegen zonder grenzen.
Tijdens mijn loopbaan heb ik vele dierenspeciaalzaken bezocht. Zo ook een winkelier in het oosten des lands. Het was daar altijd hetzelfde...
Eendaagse Fondspiegel en Het Spoor der Kampioenen slaan de handen ineen!
Afgelopen week heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Lex de Jongh van Het Spoor der Kampioenen en Ronald Veenendaal en Falco Ebben namens De Eendaagse Fondspiegel.
Lambert van Erp, Berghem: 1e Cat. 1 Eendaagse Fondspiegel Jong 2018
Voor de volgende reportage van de Fondspiegel reizen we af naar Berghem. Hier woont Fondspiegel kampioen in de categorie jong: Lambert van Erp.
Ad van Loon uit Halsteren, winnaar totaalklassement Eendaagse Fondspiegel Oud 2016-2018
Voor de winnaar van het totaalklassement van de Fondspiegel Oud reisden Falco en ondergetekende dit jaar af naar Halsteren waar Ad van Loon woonachtig is.
Kweekvoer zonder erwten?
Het is inmiddels alweer winter en vele liefhebbers zijn volop aan het kweken. In dit artikel wil ik het kweekvoer met al zijn mogelijkheden eens onder de loep houden.
Vragen over verliezen van jonge duiven
Vele malen ben ik al gevraagd om te reageren op verhalen in de duivenkranten. Het zou elk jaar slechter worden met de jonge duiven. In Nederland, België, Duitsland...
Uitnodiging Kijkdag 2018 Gerard Koopman
Op vrijdag 23 februari 2018, iets later dan in de jaren hiervoor, organiseren wij een open huis/kijkdag. Graag willen wij u uitnodigen om deze dag met ons te beleven...
Besturen
Schreef ik in mijn vorige bedenking iets over het “afgeven” of te wel “neersabelen” van mensen die bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen?

Ode to Dolores (27-1-2018)
Chiazaad (25-1-2018)
Andere tijden (22-1-2018)
Vaste voetringen (21-1-2018)
Winnaar categorie 2 van de Eendaagse Fondspiegel Jong, Fokje Elzinga uit Harkema (18-1-2018)
Gember en Kurkuma (5-1-2018)
A.A. Jurriens - Zutphen: 1e Categorie 1 Eendaagse Fondspiegel Jong 2017 (31-12-2017)
Belangrijker dan kwaliteit (30-12-2017)
Ziektezorg: Wormen (15-7-2017)
Weg met antibiotica... (15-10-2016)
Minimaal succesje (26-5-2016)
De Pestkop (II) (1-5-2016)
Welke duivenmelker gaat verhuizen? (7-4-2016)
De Pestkop (I) (3-4-2016)
Coolbird heeft een nieuw jasje gekregen (30-3-2016)
Matador nieuwsbrief: Papegaaien wijzen de weg. (25-3-2016)
Code gekraakt? (25-3-2016)
Duivenproducten online bestellen (19-3-2016)
Geslaagde huldiging Eendaagse Fondspiegel 2015 (15-3-2016)
Bijproducten op de vitesse-vluchten. (15-3-2016)
Nieuwe veilingsite (9-3-2016)
Wat geef ik aan bijproducten tijdens de vluchten? (7-3-2016)
Best gelezen...
 
No items found.
 
(Advertenties)

 

Gezondere duiven door gezond licht!

Ad Schaerlaeckens