Home Duivensites.nl Eigen site? Overzicht Nieuws Contact Nieuwsbrief Agenda  
Duivennieuws, columns en artikels

Overzicht archief, postduiven-nieuws, columns en overige artikels voor en door duivenliefhebbers.

De Algemene Vergadering (AV), een paar dagen later Open printvriendelijke pagina
Nieuwsbrief NPO  24-3-2011
 

Ook op het Bureau zijn de ontwikkelingen op de AV in Wijchen heel fors aangekomen. Het feit dat het bestuur mogelijk definitief haar conclusies heeft getrokken heeft het nodige losgemaakt. Niet op de laatste plaats omdat wij tenslotte voor de meeste ontwikkelingen de uitvoerende verantwoording dragen. En dus ook voor de kritische vragen die gesteld worden door de kiesmannen.
Pijnlijk is het om dan vast te stellen dat er onwaarheden worden verkondigd (inzake KvK-registratie van de rechtspersoon Pigeon Village) en dat er vragen worden gesteld over zaken die al lang bekend zijn (contracten uit 2008 die onbekend zouden zijn bij de FBCC). Niet in de laatste plaats omdat wij als Bureau ons de gronden, waarop Kiesman Wijnen zijn oproep tot stemming baseerde, aantrekken.

Wij zijn heel druk geweest met de verzekeringskwestie voor de Olympiadeduiven en weten als geen ander hoe de Voorzitter zich in de aanloop hard heeft gemaakt voor een sluitende verzekering en hoe de zaken, op de dag voor vertrek van de duiven naar Polen langs het (altijd verantwoordelijke) bestuur zijn heengegaan. Deze stemmingmakerij heeft op het bureau voor veel vraagtekens gezorgd. Iedereen kon zien dat het hier ging om een voorgekookt plan van enkele afdelingen. Wij kunnen deze stemmingmakerij niet anders zien dan als een poging om de vernieuwingen en het eigentijds maken van onze organisatie waarbinnen leden een eigen stem krijgen te dwarsbomen. De grote vraag die bij mij gerezen is, is in hoeverre de gewone leden in deze te maken keuzes gekend waren. Het is bijna voorspelbaar dat dit in het geheel niet het geval is. Ik spreek op dit moment slechts de hoop uit dat diegene die zich nu vanuit de anonimiteit hebben gemanifesteerd openheid van zaken durven te geven naar hun leden. Respecteren van verhoudingen (mandaten en verantwoordelijkheden daar waar ze horen) is een ander fenomeen. Helaas blijft het erg moeilijk om gemaakte keuzes te accepteren. Hier zit nadrukkelijk het niet willen loslaten van eigen belangen. Niet het hogere doel/de toekomst is van belang; nee het hier en nu.
 
Vanuit mijn ervaringen met de werkgroepen van VndT verbaas ik mij erover hoe volstrekt anders een willekeurig bijeen gehaalde groep duivenliefhebbers over de toekomst van de duivensport denken. Binnen een maand zit ik twee keer in een zaal met  een ´doorsnee´ van de NPO leden. Enerzijds de kiesmannen anderzijds beoogde leden voor werkgroepen. Beide groepen komen verdeeld uit het hele land. Beide groepen vertegenwoordigen jaren ervaring in de sport. Beide groepen pretenderen kennis te hebben van de wensen van de liefhebbers.
 
Hoe is het dan mogelijk dat de meningen van deze groepen volstrekt elkaars tegenovergestelde zijn…  Op zijn minst geeft dit stof tot nadenken en één ding is zeker, van de leden van de werkgroepen kan onmogelijk verwacht worden dat zij geen heil zien in de gedachten rond VndT…

Voor wat de werkzaamheden rond Pigeon Village betreft, heeft de AV een bijdrage geleverd doordat opnieuw uitgedragen is wat er van de afdelingen verwacht wordt. Ook op dit vlak hechten kiesmannen er meer aan om ´gevoelens en belevingen´ uit te dragen dan te accepteren dat er, daar waar de mandaten daarvoor liggen, keuzes zijn gemaakt. Het is zaak nu alles op alles te zetten om ervoor te zorgen dat de leden straks hun uitslagen krijgen en dat we uiteindelijk de beste vliegers op het podium krijgen. Op grond van de reacties tijdens de AV heeft het bestuur gemeend nogmaals een duidelijke instructie uit te moeten geven. En helaas moeten we blijven onderstrepen dat NIET aanleveren van gevraagde gegevens zal leiden tot niet kunnen deelnemen in de uitslagen. Ik hoop van harte dat onze oproepen niet aan dovemansoren zijn gericht want dan zouden velen ernstig gedupeerd kunnen raken. Het beeld dat ik van de AV hier wegzet brengt het gevaar met zich mee dat dit zal uitstralen naar alle kiesmannen. Dat is niet de bedoeling. Er zijn zeker kiesmannen die vernieuwing willen en niet op de stoel van het bestuur gaan zitten. Dat zijn mensen om zuinig op te zijn! Mijn respect gaat uit naar de heren Kramer en Wijfje die met hun oproep wel positie namen tegen de anonieme anti-voorzitter/bestuur-houding.

Budelse Hokkenbouw

Ondanks dat er weinig aandacht aan is besteed, is er het nodige te doen geweest over de wijze van zaken doen door de Budelse Hokkenbouw te Budel. Na telefonisch contact was door Dhr J. van Hout toegezegd dat hij dinsdag 22 maart jongstleden in Veenendaal langs zou komen om alle uitstaande (financiële) problemen (die een waarde van ruim € 16000,= vertegenwoordigen) te bespreken. We zouden bezien hoe hiervoor een, voor alle partijen passende, oplossing zou kunnen worden gerealiseerd. Helaas, het inmiddels bekende gedrag (beloven en niet nakomen) was ook dit keer een gegeven. Zelfs een bericht van verhindering bleef uit. Omdat de NPO geen gedupeerde is, kan ik slechts pogen te bemiddelen (zoals dinsdag maar dan moet dhr van Hout wel komen), de gedupeerde leden van advies dienen en/of alle leden attenderen op het feit dat zaken doen met de Budelse Hokkenbouw risicovol is. Aanbetalen (b)lijkt erg onverstandig. Helaas is aan die situatie (nog) niets veranderd.
 
Vlucht naar de Toekomst

Als al kort ter sprake gebracht in relatie met de AV is er veel gebeurd in het kader van VndT. De meeste werkgroepen hebben al uitgebreide rapportages opgesteld waarbij in sommige gevallen al bijna concrete vervolgstappen mogelijk zouden zijn. In de fase waarin we ons nu bevinden, vlak voor het vliegseizoen, heb ik de neiging om de leden eerder te temperen dan dat ik ze zou moeten motiveren. Met name de werkgroepen transport en logistiek, competitie, inkorven, PR & Marketing en automatisering hebben al stevig aan de weg getimmerd.
 
De beoogde presentatie over de stand van zaken tijdens de AV op 19 maart is gegeven de ontwikkelingen aldaar door het bestuur overgeslagen. Maar dit neemt geenszins weg dat  we vol aan de bak blijven gaan. Een eerste overleg met de inmiddels gecompleteerde toetsingscommissie (Wiebren van Stralen is bereid gevonden hierbij aan te sluiten) is gepland, daarnaast is de werkgroep financieel beleid nu aangevuld met Michiel Verweij.  Door de voorbereidingen op de AV heb ik prioriteiten moeten stellen; los van het feit dat de AV ook voor VndT natuurlijk nog de nodige verassingen met zich mee zou kunnen brengen. Daardoor is niet die aandacht geweest die de werkgroepen hadden behoren te krijgen. Ik ga dat zo snel mogelijk proberen recht te zetten!

In de bijlage heb ik ter algemene informatie mijn planning voor de komende 3 jaar voor wat betreft VndT opgenomen. Let wel, dit is een planning. Of we alles tijdig en op de gestelde manier gaan halen moet de toekomst uitwijzen.

Inzenden UDP’s

Al was het op de AV alleen als aandachtspunt in de mededelingenmap opgenomen er werd (als in de terugblik op de AV al geschetst) op diverse momenten aandacht gevestigd op Pigeon Village. Nadrukkelijk is in het stuk in de mededelingenmap aangegeven wat er verwacht wordt om, voor de organisatie, in staat te zijn om de taken die van ons verwacht worden uit te kunnen voeren. Dit is inmiddels met een brief aan alle besturen (afdelingen en verenigingen) en op SBS6-text nog een keer uitgedragen. Ik kan het niet vaak genoeg onderstrepen, maar iedereen zal, wil je in aanmerking komen voor een Nationaal Kampioenschap mee moeten werken aan de gemaakte keuzes. Gebeurt dit NIET dan is onze rekenaar NIET in staat een complete uitslag aan te leveren. De uitslagen die berekend worden door Pigeon Village zijn bepalend. Mochten er vragen zijn over hoe of waarheen de UDP’s verzonden moeten worden of dat er tussentijds andere vragen in dit verband ontstaan neem dan gerust contact op met het bureau NPO. Leden, let op uw zaak, er zijn kiesmannen die openlijk hebben aangegeven niets te zullen insturen, dat kan u uw podiumplaats kosten!!

Dat het menens is met een gebrek aan medewerking werd andermaal duidelijk tijdens de voorlichtingsbijeenkomst op 16 maart voor de afdelingen over het rekenen in 2011. De helft is weggebleven! Om vragen af te vangen: weggebleven zijn de afdelingen 1, 2, 4, 5, 9 & 12.

George de Jongh
Directeur NPO

 
Wilt u reageren? Stuur dan een email naar de redactie.
 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.
 
<<< Terug
Comb. Gerritsen

Team Noel-Willockx

Fondunie 2000

Comb. Verweij-de Haan

Super Fondclub G.O.U.

Familie Huizer

Aad Beerendonk

Combinatie Bruggeman

J. Doldersum & Zn

IFC Zeeland

Cor Drost

Gebr. van Toor

Duiven vliegen zonder grenzen.
Tijdens mijn loopbaan heb ik vele dierenspeciaalzaken bezocht. Zo ook een winkelier in het oosten des lands. Het was daar altijd hetzelfde...
Eendaagse Fondspiegel en Het Spoor der Kampioenen slaan de handen ineen!
Afgelopen week heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Lex de Jongh van Het Spoor der Kampioenen en Ronald Veenendaal en Falco Ebben namens De Eendaagse Fondspiegel.
Lambert van Erp, Berghem: 1e Cat. 1 Eendaagse Fondspiegel Jong 2018
Voor de volgende reportage van de Fondspiegel reizen we af naar Berghem. Hier woont Fondspiegel kampioen in de categorie jong: Lambert van Erp.
Ad van Loon uit Halsteren, winnaar totaalklassement Eendaagse Fondspiegel Oud 2016-2018
Voor de winnaar van het totaalklassement van de Fondspiegel Oud reisden Falco en ondergetekende dit jaar af naar Halsteren waar Ad van Loon woonachtig is.
Kweekvoer zonder erwten?
Het is inmiddels alweer winter en vele liefhebbers zijn volop aan het kweken. In dit artikel wil ik het kweekvoer met al zijn mogelijkheden eens onder de loep houden.
Vragen over verliezen van jonge duiven
Vele malen ben ik al gevraagd om te reageren op verhalen in de duivenkranten. Het zou elk jaar slechter worden met de jonge duiven. In Nederland, België, Duitsland...
Uitnodiging Kijkdag 2018 Gerard Koopman
Op vrijdag 23 februari 2018, iets later dan in de jaren hiervoor, organiseren wij een open huis/kijkdag. Graag willen wij u uitnodigen om deze dag met ons te beleven...
Besturen
Schreef ik in mijn vorige bedenking iets over het “afgeven” of te wel “neersabelen” van mensen die bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen?

Ode to Dolores (27-1-2018)
Chiazaad (25-1-2018)
Andere tijden (22-1-2018)
Vaste voetringen (21-1-2018)
Winnaar categorie 2 van de Eendaagse Fondspiegel Jong, Fokje Elzinga uit Harkema (18-1-2018)
Gember en Kurkuma (5-1-2018)
A.A. Jurriens - Zutphen: 1e Categorie 1 Eendaagse Fondspiegel Jong 2017 (31-12-2017)
Belangrijker dan kwaliteit (30-12-2017)
Ziektezorg: Wormen (15-7-2017)
Weg met antibiotica... (15-10-2016)
Minimaal succesje (26-5-2016)
De Pestkop (II) (1-5-2016)
Welke duivenmelker gaat verhuizen? (7-4-2016)
De Pestkop (I) (3-4-2016)
Coolbird heeft een nieuw jasje gekregen (30-3-2016)
Matador nieuwsbrief: Papegaaien wijzen de weg. (25-3-2016)
Code gekraakt? (25-3-2016)
Duivenproducten online bestellen (19-3-2016)
Geslaagde huldiging Eendaagse Fondspiegel 2015 (15-3-2016)
Bijproducten op de vitesse-vluchten. (15-3-2016)
Nieuwe veilingsite (9-3-2016)
Wat geef ik aan bijproducten tijdens de vluchten? (7-3-2016)
Best gelezen...
 
No items found.
 
(Advertenties)

 

Ad Schaerlaeckens

Gezondere duiven door gezond licht!