Home Duivensites.nl Eigen site? Overzicht Nieuws Contact Nieuwsbrief Agenda  
Duivennieuws, columns en artikels

Overzicht archief, postduiven-nieuws, columns en overige artikels voor en door duivenliefhebbers.

Prijsuitreiking S.N.Z.H op 21 januari 2012. Open printvriendelijke pagina
Theo Streefkerk  25-1-2012
 

Ruim van te voren waren de kampioenen van 2011  persoonlijk uitgenodigd voor deze prijsuitreiking. Vanaf 15.00 uur kwamen de eerste gasten al binnen lopen en werden zij onthaald door de commissieleden van S.N.Z.H. Daarna werd een heerlijk bakje thee of koffie gedronken. Rond de klok van 16.00 uur opende de voorzitter van de werkcommissie, Felix Rozendaal, deze feestelijke prijsuitreiking met het volgende voorwoord:

Goedemiddag dames en heren,

Namens de commissie S.N.Z.H. heet ik u allen hartelijk welkom op deze 19e kampioenen huldiging van het Samenspel. Allereerst wil ik u vanaf deze plaats een heel gezond en goed vliegseizoen voor 2012 toewensen. Een bijzonder woord  van welkom wil ik richten tot de volgende afgevaardigden:
De vertegenwoordigers van afdelingen van het werkgebied:
De lossingcom. de heren: v.Rijn en Vis van Heemst.
De vervoerscom. en/of de convoyeurs van Afd.5: Dhr.en mevr Looyen
De vervoerscom. en/of de convoyeur van Afd.12: 
De medewerker van Het Spoor der Kampioenen: Dhr Wijfjes.
En onze web-site beheerder: Dhr. Sluimer

Helaas was de afgevaardigde van het bestuur NPO verhinderd.
Op de site heeft u kunnen lezen dat Dhr. Barend de Koning  heeft bedankt als commissielid. De commissie betreurt het dat door een meningsverschil tijdens het vliegseizoen (betreffende de neutralisatietijd) hij per direct zijn functie als commissielid heeft neergelegd.
Een veel mindere mededeling is dat hij 3 weken geleden met spoed naar het ziekenhuis is gebracht vanwege hartklachten. Gelukkig is hij na en een spoed operatie weer thuis en naar omstandigheden gaat het goed met hem. Ik wiI hem dan ook vanaf deze plaats heel veel gezondheid toewensen en bedanken voor hetgeen hij voor het Samenspel in al die jaren heeft gedaan.

In bovengenoemde mededeling op de site werd een oproep gedaan voor een nieuwe gegadigde. Gezien de ledenverhouding van de drie Afdelingen moest volgens de commissie deze komen uit de leden van Afd.5.  Dhr. Theo Streefkerk uit Ameide heeft zich beschikbaar gesteld om de vacante plaats in te nemen. Velen weten, dat hij zit en zat in verschillende besturen en commissies en zich altijd daar voor de volle 100 % voor inzet, of heeft ingezet. De commissie is dan ook van oordeel dat hij dat ook zeker zal doen voor het S.N.Z.H., daar hij het fondspel zeer ambieert.
Dat de commissieleden al aardig op leeftijd zijn, blijkt wel als je alleen al naar de grijze haren kijkt. De commissie is dan ook zeer vereerd, dat Dhr. Arco van Vliet uit Ammerstol, u allen bekend van de reportages en columns in diverse duivenbladen, heeft toegezegd (al wil hij nu nog geen zitting nemen in de commissie) zich beschikbaar te stellen om wanneer dat nodig is, hand en spandiensten (vooral op P.R. gebied) voor het Samenspel te doen. Deze toezegging zou er misschien toe kunnen leiden, dat er in de toekomst een jongere generatie zitting zal gaan nemen in de commissie. Dit dames en heren wat betreft het bestuurlijke vlak.
Een ander punt is het voorbije vliegseizoen 2011. Was het vanaf april tot eind mei elke week schitterend duivenweer, dat was in juni en juli wel anders. Er was deze zomer wekelijks een groot verschil in weeromstandigheden. Was het de ene week te warm om zelfs maar op duiven te wachten, de andere week moest je in je onderbroek ’s nachts naar het hok omdat een duif zich had gemeld.
Enkele voorbeelden van de Nat en Sec. vluchten:

Bergerac: een zware vlucht en een snelheid van minder dan 1000 m.
Cahors: ochtendlossing met nog geen 1100 m
Cahors: middaglossing met regenbuien over heel de vlieglijn. Toch nog ruim 1200 m/min.

Daar staat tegenover de vluchten:
St Vincent: 2235 m.
Montpellier: 1920 m
M.de Marsan: 2600 m.

Bij de Z.L.U. vluchten, dus de ochtendlossingen, zijn de verschillen veel minder groot. Met uitzondering Barcelona waar de hoogste snelheid 1650 m. was, lopen de verschillen van de andere 6 vluchten uiteen. Van 950 m van Narbonne tot een 1260 m van Tarbes. Uit dit overzicht blijkt wel dat dit een seizoen zeer wisselvallig was. Laten we hopen dat dit niet elk jaar voorkomt.

Dan de deelname aan het Samenspel. Ook zij ontkomt niet aan de teruggang in de duivensport. De volgende cijfers wijzen dat jammer genoeg uit. Was de deelname aan het Nat en Sec spel in 2010 in totaal ruim 36500 duiven van 4050 deelnemers, dit jaar was dit zo’n 35000 duiven van 3800 deelnemers. Dit is een verschil van 1500 duiven en 250 deelnemers. Bij de Z.L.U. vluchten was de deelname in 2010 in totaal zo’n 11.200 duiven van 1570 deelnemers. Dit jaar was dat 10.775 duiven van 1450 deelnemers. Ook hier een verschil van 425 duiven en 120 deelnemers.

Een volgend punt wat ik hier naar voren wil brengen is de West Ned. Marathon, Derby Jaarlingen en de Pyreneeëncup waar de laatste jaren steeds minder liefhebbers aan deelnemen. Zoals ik al zei, deden er zo’n  3800 liefhebbers aan de Nat. vluchten mee, wat een gem. is van ruim 600 liefhebbers per vlucht.. Als ik dan zie, dat er dit jaar maar 76 liefhebbers hebben ingeschreven voor de Marathon, en maar 69 deelnemers met in totaal 683 duiven voor de Derby Jaarlingen (wat iets meer is dan 10 % van het totale deelnemersveld) dan is dat natuurlijk veel te weinig. Dit zelfde geldt ook voor de Pyreneeëncup Z.L.U. vluchten.

Deze competitie is dit jaar opgezet n.a.v. vragen van Z.L.U. spelers, of er zo’n zelfde soort competitie zoals De Marathon maar dan over de Z.L.U. vluchten kon worden verwezenlijkt. Als ik u vertel, dat +/- 30 % van alle duiven die gezet worden in het Z.L.U. spel uit Sector 2 komen (wat gem. over de 7 vluchten zo’n 200 liefhebbers zijn) dan is natuurlijk een deelname van 41 liefhebbers aan deze competitie bitter weinig. De commissie zal dan ook voor het komende seizoen dit punt bespreken en misschien om de zwaarte van die competities wat af te vlakken. Door net als de Z.L.U., en verschillende Afdelingen en Fondclubs, de deelnemers de mogelijkheid te geven om één of meer vluchten te laten vervallen.

Wat wel opvalt is dat wanneer er één persoon zich inzet om vanuit zijn vereniging een verzamellijst van deelnemers uit die vereniging te maken en hij deze verstuurt met de gelden naar de penningmeester er meer personen aan mee doen, dan wanneer het ieder voor zich is. Dan is het vaak: vergeten, wist het niet, te laat enzovoort.

Het Nat. vliegprogramma voor Sector 2 is gelukkig vlugger tot stand gekomen dan vorig jaar. U ziet alle vluchten vermeld in het programma boekje. Alleen de vlucht Montauban ochtendlossing komt te vervallen en wordt Cahors ochtendlossing. De reden is dat er in Montauban niet is te lossen.

Ik hoop, net als met het vliegprogramma van de Z.L.U.(al staat daar nog één vlucht open) dat een ieder er zich mee kan verenigen. Al zullen er altijd wel negatieve geluiden naar voren komen. Die liefhebbers die het er niet mee eens zijn, nemen dan vaak contact op met mij als voorzitter van S.N.Z.H., en dan zijn soms de woorden die tot mij komen soms van dien aard, dat ik deze hier maar niet zal herhalen.

De commissie, en dat wil ik hier nog eens duidelijk onderstrepen, heeft part nog deel aan de vaststelling van welk vliegprogramma dan ook, en dat geldt het zelfde voor de lossingen! Wel is het zo, dat wanneer de Afdelingen advies vragen over het vliegprogramma, zij dan wel haar gedachten daar over geeft. Het is dus alleen advies, verder totaal geen inspraak.

Een volgende punt is: Dat het S.N.Z.H. volgend jaar 20 jaar bestaat. De commissie gaat bekijken hoe dit heugelijke feit op een gepaste wijze kan worden gevierd. Aankomende lente zal in het programma van 2012, wat ook op de site wordt gepubliceerd,  u worden meegedeeld, hoe of dit zal gebeuren.
Rest mij nog een mededeling, betreffende de Z.L.U. vluchten. De commissie heeft in de najaarsvergadering besloten om vanaf dit jaar voor deze vluchten de Internationale neutralisatietijd te gebruiken zodat de uitslag van het Samenspel gelijk is als die van de Nat. en Int. Nat. uitslag.

Zo, dames en heren: dit waren zo’n beetje de belangrijkste punten van het afgelopen jaar 2011 en voor het komende jaar 2012. Zoals u ziet heeft de commissie weer voor een groot aantal prijzen gezorgd welke tussen nu en half zeven moeten zijn uitgereikt omdat daarna het buffet wordt geopend.
Ik verzoek dan ook dat diegene wiens naam wordt afgeroepen om een prijs in ontvangst te komen nemen niet schroomt, maar direct naar voren wil komen, anders komen we in tijdnood.

Dan nog even een paar puntjes van huishoudelijke aard:

1e: Zijn er onder u nog aanwezigen, die niet bij de genodigden horen, en geen geld hebben overgemaakt om aan het buffet deel te nemen, maar achteraf nu ze hier zijn, en daar toch graag daar gebruik van willen maken? Dan is daar alsnog de mogelijkheid voor door nu €.15,= per persoon contant bij de commissie af te komen rekenen.

2e: Consumptiebonnen zijn tegen betaling te verkrijgen  bij de receptie. Overschotten kunnen evt. ingeleverd worden bij de secr. Cees Boots, daar de bonnen individueel door de receptie niet worden ingenomen.

3e Is een vraag aan u: of iedereen zijn jas en dergelijke hier in of bij deze  zaal behorende garderobe heeft opgehangen en niet vooraan bij de hal. Dit om diefstal, wat in het verleden is gebeurd, te voorkomen.  Ik hoop en verwacht, dat het met uw medewerking het weer als van ouds, een buitengewone gezellige kampioenhuldiging wordt, en ik dank u voor uw aandacht.

Na dit voorwoord van de voorzitter Felix Rozendal werd een korte pauze ingelast om de kelen te smeren. Waarnaar de voorzitter geassisteerd door de secretaris en de penningmeester van de commissie de kampioenen van 2011 naar voren riep om de felicitaties (met een persoonlijke toelichting over de behaalde prestaties) in ontvangst te nemen. Men ontving een prachtige plant en de daarbij behorende trofee. Dit werd gedaan met een keurige PowerPoint presentatie van Pleun Sluimer die dit jaar ook weer van de partij was (en die op de achtergrond ook de website van de S.N.Z.H. bijhoudt). Met korte pauzes tussen de prijsuitreikingen door werd in een vlot tempo maar met de persoonlijke belangstelling die de winnaars verdienden de verschillende prijzen uitgereikt van de verschillende competities. Enkele liefhebbers hadden hun handen vol aan de bokalen en trofeeën en een vensterbank aan bloemen.

Zoals we gewend waren was de sfeer goed en werd er na de prijsuitreiking menig hand geschud en opnieuw kennis gemaakt met bekenden en onbekende tafelgenoten. Rond kwart voor zeven werden de deuren geopend voor een voortreffelijk warm en koud buffet wat enorm in de smaak viel bij menig bezoeker. Dus als u volgend jaar de 3e zaterdag van januari 2013 ook lekker wilt eten en een mooie prijs in ontvangst wil nemen; doe mee aan het  S.N.Z.H spel. De avond werd rond 21.00 afgesloten en ieder kon met een voldaan gevoel huiswaarts keren.

Op de website http://www.samenspel-n-z-h.nl/ is de PowerPoint presentatie met alle winnaars van 2011, en een foto impressie van deze prijsuitreiking te bekijken . Ik verwijs u dus graag naar deze website waar u over enige tijd  ook weer meer informatie kunt vinden voor het  nieuwe vliegseizoen 2012.

Namens de werkcommissie S.N.Z.H;
Theo Streefkerk

 
Wilt u reageren? Stuur dan een email naar de redactie.
 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.
 
<<< Terug
Fondunie 2000

Combinatie Lokhorst

Comb. Gerritsen

Nico Haesen

Hans de Ruig

Marcel van Zanden

Johan Hamstra

Huub Hermans

Cees van Heijst

Nico Jan Koenders

Gebr. van Toor

Dick-Jan & Stephan Göbel

Duiven vliegen zonder grenzen.
Tijdens mijn loopbaan heb ik vele dierenspeciaalzaken bezocht. Zo ook een winkelier in het oosten des lands. Het was daar altijd hetzelfde...
Eendaagse Fondspiegel en Het Spoor der Kampioenen slaan de handen ineen!
Afgelopen week heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Lex de Jongh van Het Spoor der Kampioenen en Ronald Veenendaal en Falco Ebben namens De Eendaagse Fondspiegel.
Lambert van Erp, Berghem: 1e Cat. 1 Eendaagse Fondspiegel Jong 2018
Voor de volgende reportage van de Fondspiegel reizen we af naar Berghem. Hier woont Fondspiegel kampioen in de categorie jong: Lambert van Erp.
Ad van Loon uit Halsteren, winnaar totaalklassement Eendaagse Fondspiegel Oud 2016-2018
Voor de winnaar van het totaalklassement van de Fondspiegel Oud reisden Falco en ondergetekende dit jaar af naar Halsteren waar Ad van Loon woonachtig is.
Kweekvoer zonder erwten?
Het is inmiddels alweer winter en vele liefhebbers zijn volop aan het kweken. In dit artikel wil ik het kweekvoer met al zijn mogelijkheden eens onder de loep houden.
Vragen over verliezen van jonge duiven
Vele malen ben ik al gevraagd om te reageren op verhalen in de duivenkranten. Het zou elk jaar slechter worden met de jonge duiven. In Nederland, België, Duitsland...
Uitnodiging Kijkdag 2018 Gerard Koopman
Op vrijdag 23 februari 2018, iets later dan in de jaren hiervoor, organiseren wij een open huis/kijkdag. Graag willen wij u uitnodigen om deze dag met ons te beleven...
Besturen
Schreef ik in mijn vorige bedenking iets over het “afgeven” of te wel “neersabelen” van mensen die bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen?

Ode to Dolores (27-1-2018)
Chiazaad (25-1-2018)
Andere tijden (22-1-2018)
Vaste voetringen (21-1-2018)
Winnaar categorie 2 van de Eendaagse Fondspiegel Jong, Fokje Elzinga uit Harkema (18-1-2018)
Gember en Kurkuma (5-1-2018)
A.A. Jurriens - Zutphen: 1e Categorie 1 Eendaagse Fondspiegel Jong 2017 (31-12-2017)
Belangrijker dan kwaliteit (30-12-2017)
Ziektezorg: Wormen (15-7-2017)
Weg met antibiotica... (15-10-2016)
Minimaal succesje (26-5-2016)
De Pestkop (II) (1-5-2016)
Welke duivenmelker gaat verhuizen? (7-4-2016)
De Pestkop (I) (3-4-2016)
Coolbird heeft een nieuw jasje gekregen (30-3-2016)
Matador nieuwsbrief: Papegaaien wijzen de weg. (25-3-2016)
Code gekraakt? (25-3-2016)
Duivenproducten online bestellen (19-3-2016)
Geslaagde huldiging Eendaagse Fondspiegel 2015 (15-3-2016)
Bijproducten op de vitesse-vluchten. (15-3-2016)
Nieuwe veilingsite (9-3-2016)
Wat geef ik aan bijproducten tijdens de vluchten? (7-3-2016)
Best gelezen...
 
No items found.
 
(Advertenties)

 

Gezondere duiven door gezond licht!

Ad Schaerlaeckens