Home Duivensites.nl Eigen site? Overzicht Nieuws Contact Nieuwsbrief Agenda  
Duivennieuws, columns en artikels

Overzicht archief, postduiven-nieuws, columns en overige artikels voor en door duivenliefhebbers.

Paramyxo Open printvriendelijke pagina
Peter Boskamp  3-4-2013
 

Veel vragen op de beurzen en in de mail gaan nu over dezelfde onderwerpen. Blijkbaar blijft veel onduidelijk. Neem nou de vaccinatie tegen paramyxo. Zelf ben ik er voorstander van dat de duiven conform de voorschriften gevaccineerd worden. Dat betekent dat de duiven in het eerste jaar van hun leven twee keer gevaccineerd worden met minimaal drie weken tussenruimte.
 
Nu is het een illusie te denken dat liefhebbers dat ook gaan doen. Ik zie immers veel liefhebbers die hun late jongen van het jaar ervoor niet meer mee-enten in het nieuwe jaar omdat de enting toch immers een jaar geldig is. Strikt juridisch is dit zo. Maar het maakt gelijk duidelijk dat veel liefhebbers hun duiven niet vaccineren omdat ze daarmee hun duiven tegen deze ziekte beschermen willen. Nee, er wordt gevaccineerd omdat het moet en om mee te kunnen doen aan de wedvluchten.
 
Met dat in het achterhoofd sta je er mooi  op als dierenarts, die streeft naar optimale ziekte-preventie. Zuiver medisch gezien is er na een dubbele enting gewoon een betere bescherming tegen de ziekte. Zeker nu het Circovirus rondwaart en veel jonge duiven aantast zien we maar een beperkte respons op de vaccinaties. Alleen daarom al is een dubbele vaccinatie aan te bevelen. Nu er virustesten beschikbaar zijn voor routine onderzoek blijkt ook dat er best veel duiven zijn die klinisch geen ziekte symptomen hebben maar wel degelijk het virus nog bij zich kunnen dragen. Het is dus niet zo dat een enting garant staat ervoor dat de ziekteverwekker niet meer voorkomt. Juist door die dubbele enting wordt het risico van deze zogenaamde virusdragers teruggedrongen.
 
Het is niet moeilijk voor te stellen dat duiven die het virus bij zich dragen ofschoon ze geen ziekteverschijnselen hebben toch minder geschikt zullen zijn voor het behalen van topprestaties. Met de wetenschap dat kleine afwijkingen al genoeg zijn om buiten de prijzen te vallen zou men hier eens over na moeten denken.
 
Achterblijven van jongen

Er worden meerdere redenen aangedragen voor het  massaal achterblijven van de jonge duiven. Als we naar de medische kant van het verhaal kijken dan zien we dat de oorzaak gelegen is in het verliezen van de oriëntatie waardoor de jongen niet meer thuis komen. Ons inziens zijn er drie agentia die bij kunnen dragen aan het verliezen van de oriëntatie bij de (jonge) duiven. Dat zijn onder andere de Chlamydiae, het paramyxovirus en het Herpesvirus.
 
Tegen een hoge infectiedruk van Chlamydiae zijn meerder medicijnen voor handen. Zoals Doxycycline houdende preparaten of  Enrofloxacine houdende preparaten. Nu geef ik bij jonge duiven er de voorkeur aan geen Enrofloxacine (Baytril) te gebruiken vanwege de negatieve effecten op de botgroei.
Tegen zowel Herpes als Paramyxo kan men dus vaccineren. Waarbij opgemerkt dient te worden dat voor het beste effect twee keer gevaccineerd wordt. Het liefst op 5 en 8 weken leeftijd.
 
De praktijk leert dat deze aanpak bij draagt aan het terugdringen van de massale verliezen bij de jonge duiven. Bijkomstig voordeel van de Herpesenting, zoals deze nu beschikbaar is, is dat de liefhebbers in grote getale gemeld hebben dat er veel minder problemen zijn met de luchtwegen bij de jongen. Alleen dat is al een goede reden om preventief tegen deze ziekten te vaccineren.
 
Ontsmetting
 
Er zijn meerdere ontsmettingswegen die men kan gebruiken om de hokken van de duiven te ontsmetten. Belangrijk is dat ze niet te agressief zijn, liever natuurlijk ook niet kankerverwekkend. Als liefhebbers me tot voor kort vroegen welke middelen hiervoor geschikt waren gaf ik aan Halamid of Dettol. Tot iemand me vroeg of we die ook zelf gebruikten. Het antwoord is nee. We gebruiken al jaren Virkon S kliniek verpakking. En eigenlijk door een vorm van bedrijfsblindheid kom je dan niet op het idee deze ook als mogelijkheid aan te bieden. Navraag leverde destijds op dat ook kleinverpakkingen leverbaar waren.
 
Wij ontsmetten de kliniek en de quarantaine duivenhokjes dagelijks op voorgeschreven wijze met Virkon S. En dat tot volle tevredenheid. Het leuke is dat we zelf bacteriologisch onderzoek doen en derhalve konden controleren of het ook waarmaakt wat geschreven wordt.
 
Belangrijk bij het gebruik van Virkon S is dat de gebruiksaanwijzing gevolgd wordt/ Vuil en ontlasting kan men het beste eerst verwijderen waarna men met een 1 op 100 verdunning de te ontsmetten oppervlakten goed nat maakt.  Nadat de behandelde oppervlakte droog zijn (gemaakt) kunnen de duiven weer op het hok terug.
 
Een 1 op 100 verdunning houdt in dat men 10 gram Virkon S oplost op 1 liter water. Bij deze verdunning heeft het product een goede werkzaamheid tegen diverse virussen zoals het Parmyxo-, Adeno-, Circo- en Herpesvirus. Maar ook het pokkenvirus wordt afgedood. Tevens zijn veel voorkomende schimmels gevoelig voor het product. Bacteriën die goed gevoelig zijn, zijn o.a. de E. Coli,Mycoplasmata, Chlamydiae, Salmonella maar ook vele anderen.
 
Kortom een goed desinfectans. Het is natuurlijk niet de bedoeling om, indien er geen problemen zijn, te vaak de hokken te ontsmetten. Onder kliniek omstandigheden ligt dat natuurlijk gewoon anders. Off label wordt het door sommige liefhebbers in geval van problemen in een verdunning van 1 op 1000 in het drinkwater verstrekt.
 
Regelgeving; Medicijnen
 
Veel vragen krijgen we de laatste tijd ook over de veranderende regelgeving ten aan zien van medicijnen en supplementen. Er is per 1 januari een nieuwe wet van kracht geworden onder de naam Wet Dieren. Deze vervangt een aantal andere wetten waaronder de Diergeneesmiddelenwet uit 1987. Deze wet maakte het mogelijk dat zgn. 5 grams potjes met antibiotica vrij verkocht mochten worden ten behoeve van duiven, cavia’s konijnen enzovoort. De zgn. Minor species. Deze regeling is komen te vervallen in de nieuwe wet.

"De vrije verkoop van antibiotica in dierenwinkels wordt verboden

In art 3.7 van de Diergeneesmiddelenregeling wordt de vrije verkoop van antibiotica onder de zogenaamde “5 grams regeling” afgeschaft. Deze producten met overwegend tetracylines en sulfonamiden mochten omdat ze niet meer dan 5 gram werkzame stof bevatten tot nu toe vrij verkocht worden in onder andere dierenwinkels. Vanwege volksgezondheidsrisico’s door resistentieontwikkeling heeft de overheid besloten alle antibiotica onder de voorschriftplicht te laten vallen. Er is een overgangsregeling ingesteld zodat producten die op voorraad zijn nog zonder tussenkomst van een dierenarts mogen worden afgeleverd tot 1 juli 2013.''
 
Zoals in een eerder artikel al beschreven is er voor een aantal diersoorten inmiddels een restrictief beleid ten aanzien van het gebruik van antibiotica.
Er wordt daarbij onderscheid gemaakt in eerste, tweede en derde keus middelen. De derde keusmiddelen waaronder onder andere Baytril mag alleen maar worden ingezet nadat er middels een nader bacteriologisch onderzoek de noodzakelijkheid van het gebruik van deze middelen is vast komen te staan. Alleen als blijkt dat andere middelen niet meer afdoende werken mogen deze middelen nog ingezet worden.
Het moge duidelijk zijn dat het gemak waarmee deze middelen in de duivensport veelal ingezet werden en worden dan niet meer mogelijk zal zijn.
 
Regelgeving; Supplementen
 
Tien jaar geleden is waarschijnlijk onder invloed van een lobby van de voedingsmiddelen industrie en de farmaceutische industrie een proces gestart bij de EU om gezondheidsclaims aan banden gelegd te krijgen. De bedoeling is dat er uiteindelijk minder claims verschijnen op folders, verpakkingen en websites, de doorsnee informatiebronnen van consumenten.
 
Vanaf 25 mei 2012 is er een Europese lijst van gezondheidsclaims van toepassing waar iedere producent zich aan dient te houden. Tot 14 december 2012 gold een overgangsregeling waarin oude verpakkingen uitverkocht mochten worden. Daarna mogen geen verpakkingen, folders en andere informatiedragers meer claims bevatten die niet door de toetsing zijn heen gekomen.
 
Voor de schrijver van deze nieuwsbrief en andere artikelen is het dan ook steeds een kwestie van mag ik dit nog wel schrijven of net niet. Overtreding van de regelgeving kan beboet worden met bedragen , naar verluid, tot 30.000 euro per overtreding. De praktijk zal moeten leren hoe heet de soep is.
 
Maar vrolijk wordt een mens er niet van als men mensen eigenlijk alleen maar wil helpen inzicht te krijgen in de mogelijkheden die de natuur ons biedt..
 
Gesteld kan worden dat er door de veranderende regelgeving mogelijk een  verschraling zal plaatsvinden in het momenteel aanwezige arsenaal aan mogelijkheden voor behandeling van ziekten bij duiven.
 
Succes,
Peter Boskamp
 

 
Wilt u reageren? Stuur dan een email naar de redactie.
 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.
 
<<< Terug
IFC Hoogerheide

Gert Jan Beute Duivenproducten

Dick-Jan & Stephan Göbel

Cees van Heijst

IFC Zeeland

Comb. Verweij-de Haan

Aad Beerendonk

Hans & Evert-Jan Eijerkamp

Hans de Ruig

Van Elsacker-Jepsen

J. Doldersum & Zn

Van Hoeck-Noel

Duiven vliegen zonder grenzen.
Tijdens mijn loopbaan heb ik vele dierenspeciaalzaken bezocht. Zo ook een winkelier in het oosten des lands. Het was daar altijd hetzelfde...
Eendaagse Fondspiegel en Het Spoor der Kampioenen slaan de handen ineen!
Afgelopen week heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Lex de Jongh van Het Spoor der Kampioenen en Ronald Veenendaal en Falco Ebben namens De Eendaagse Fondspiegel.
Lambert van Erp, Berghem: 1e Cat. 1 Eendaagse Fondspiegel Jong 2018
Voor de volgende reportage van de Fondspiegel reizen we af naar Berghem. Hier woont Fondspiegel kampioen in de categorie jong: Lambert van Erp.
Ad van Loon uit Halsteren, winnaar totaalklassement Eendaagse Fondspiegel Oud 2016-2018
Voor de winnaar van het totaalklassement van de Fondspiegel Oud reisden Falco en ondergetekende dit jaar af naar Halsteren waar Ad van Loon woonachtig is.
Kweekvoer zonder erwten?
Het is inmiddels alweer winter en vele liefhebbers zijn volop aan het kweken. In dit artikel wil ik het kweekvoer met al zijn mogelijkheden eens onder de loep houden.
Vragen over verliezen van jonge duiven
Vele malen ben ik al gevraagd om te reageren op verhalen in de duivenkranten. Het zou elk jaar slechter worden met de jonge duiven. In Nederland, België, Duitsland...
Uitnodiging Kijkdag 2018 Gerard Koopman
Op vrijdag 23 februari 2018, iets later dan in de jaren hiervoor, organiseren wij een open huis/kijkdag. Graag willen wij u uitnodigen om deze dag met ons te beleven...
Besturen
Schreef ik in mijn vorige bedenking iets over het “afgeven” of te wel “neersabelen” van mensen die bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen?

Ode to Dolores (27-1-2018)
Chiazaad (25-1-2018)
Andere tijden (22-1-2018)
Vaste voetringen (21-1-2018)
Winnaar categorie 2 van de Eendaagse Fondspiegel Jong, Fokje Elzinga uit Harkema (18-1-2018)
Gember en Kurkuma (5-1-2018)
A.A. Jurriens - Zutphen: 1e Categorie 1 Eendaagse Fondspiegel Jong 2017 (31-12-2017)
Belangrijker dan kwaliteit (30-12-2017)
Ziektezorg: Wormen (15-7-2017)
Weg met antibiotica... (15-10-2016)
Minimaal succesje (26-5-2016)
De Pestkop (II) (1-5-2016)
Welke duivenmelker gaat verhuizen? (7-4-2016)
De Pestkop (I) (3-4-2016)
Coolbird heeft een nieuw jasje gekregen (30-3-2016)
Matador nieuwsbrief: Papegaaien wijzen de weg. (25-3-2016)
Code gekraakt? (25-3-2016)
Duivenproducten online bestellen (19-3-2016)
Geslaagde huldiging Eendaagse Fondspiegel 2015 (15-3-2016)
Bijproducten op de vitesse-vluchten. (15-3-2016)
Nieuwe veilingsite (9-3-2016)
Wat geef ik aan bijproducten tijdens de vluchten? (7-3-2016)
Best gelezen...
 
No items found.
 
(Advertenties)

 

Ad Schaerlaeckens

Gezondere duiven door gezond licht!