Home Duivensites.nl Eigen site? Overzicht Nieuws Contact Nieuwsbrief Agenda  
Duivennieuws, columns en artikels

Overzicht archief, postduiven-nieuws, columns en overige artikels voor en door duivenliefhebbers.

Verder met de kweek Open printvriendelijke pagina
Peter Boskamp  1-1-2014
 

Op deze plaats wil ik alle lezers van de nieuwsbrief een goed en gezond 2014 toewensen. Gezondheid voor de dieren maar bovenal gezondheid voor de lezers zelf en hun dierbaren. Dat 2014 in alle opzichten een mooi jaar mag worden.
 
In de vorige nieuwsbrief heb ik een aantal zaken aangestipt, waar we bij de kweek op moeten letten. Inmiddels hebben we een aantal proeven afgerond met voedingssupplementen die bij kunnen dragen aan een optimaal opkomen van de jongen in de schaal. De filosofie erachter is dat we de bouwstenen, die nodig zijn  om de jonge duivenlichaampjes zich te laten ontwikkelen, zo optimaal mogelijk aanwezig te laten zijn tijdens de eerste groeifase. De resultaten waren meer dan bemoedigend.
In menig artikel en ook in de kliniek krijg ik vaak de vraag of al die voedingssupplementen wel nodig zijn. Ik geef dan eerlijk antwoord en herhaal weer eens dat indien men goede voeding verstrekt met voldoende vitamines en dergelijke deze extra supplementen niet nodig zijn. Dat is precies hetzelfde wat het Adviesbureau voor de voeding schrijft. Als men goed en gevarieerd eet zijn extra vitaminen niet nodig.
Zelf denk ik echter dat er achter zou moeten geschreven worden…..’om gebreksziekten te voorkomen’. Want daar zijn al die normen die men opgesteld heeft op gebaseerd. Welke inname is nodig om geen gebreksziekte te krijgen  is daarbij het uitgangspunt. Maar dit is geheel iets anders dan wanneer de vraag wordt gesteld…’Hoeveel vitamines en spoorelementen zijn nodig om het lichaam optimaal te laten werken.
Neem nou het voorbeeld van de alom bekende vitamine C. Mensen, Apen en cavia’s kunnen deze vitamine niet meer zelf aanmaken en moeten deze uit de voeding opnemen. Om gebreksziekten te voorkomen dient men volgens de richtlijnen ca 50-75 mg per dag in te nemen. Als we echter kijken naar bijvoorbeeld de hond. Als deze een infectie oploopt dan wordt de productie van de vitamine C opgevoerd tot vele grammen per liter bloed.. Simpelweg als hulpmiddel bij de bestrijding van de infectie. Maar nee de mens heeft genoeg aan 50-75 mg. Ja dat klopt. Maar dan alleen om scheurbuik te voorkomen. Wist U trouwens, ik was verbaasd toen ik het hoorde, dat onder studenten scheurbuik weer voorkomt en meer dan dat we denken. Zo gezond leven deze dames en heren dus niet dat ze aan die 50 mg per dag toekomen. Dat zou wel eens in kunnen houden dat menige inwoner van dit land op  meerdere dagen te weinig van bepaalde belangrijke vitamines en mineralen tekort komt bij het huidige voedingspatroon. De ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Ik heb deze stelling al vaker opgeschreven. Vitamines en spoorelementen zijn nodig om bepaalde  enzymsystemen in het lichaam te helpen ondersteunen. Du moment dat er een tekort is ligt het hele systeem plat. Het enzym kan zijn werk niet meer doen. Het lichaam moet dan overschakelen op een plan B. Dat gaat meestal wel nog even goed totdat plan B ook niet meer werkt. Enzovoort. Kortom het lichaam werkt niet meer optimaal en de gezondheid zal eronder beginnen te lijden. Menige verstoring van de balans in het lichaam, de homeostase, wordt zo in gang gezet. Veel van die verstoringen hebben langere tijd nodig voordat ze tot klachten leiden. Klachten zullen eerder ontstaan als er grote inspanningen geleverd worden en/of er een hoge infectiedruk van ziekten is.
Ik stel me op het standpunt dat voorkomen beter is dan genezen. Ik streef niet naar waarden die net boven het absolute noodzakelijke minimum liggen. Ik streef optimalisatie na van de essentiële voedingsstoffen.
Dit geldt in mijn beleving ook voor de duivensport. Ik heb het al heel vaak herhaald: duivensport is topsport. We moeten niets aan het toeval overlaten. Willen we meedraaien in de top moeten we ook op die kleine dingen letten.
Soms bekruipt me wel eens het gevoel dat al die mensen die negatief doen over supplementen belang er bij hebben dat mens en dier ziek worden. Immers veel van de symptomen die verdwijnen bij optimalisering van de vitamine en mineralenhuishouding worden vaak bestreden met (dure) geneesmiddelen.
Vitamines daarentegen zijn vrij te koop en kosten doorgaans relatief weinig.
 
In het algemeen onderschrijf ik dus wel degelijk de stelling dat bij uitgebalanceerde voeding de behoefte aan vitamines en mineralen gedekt wordt. Zaak is dan wel dat we zorgen dat de voeding goed en uitgebalanceerd is.
Enfin. Voor de liefhebbers die op safe willen spelen hebben we een ondersteunend preparaat voor de kweek samengesteld onder de naam ‘Kweeksupport’
 
Behandeling paratyfus

Op een van de beurzen in het najaar vroeg een duivenliefhebber die me uitleg hoorde geven over de aanpak en de behandeling van paratyfus aan iemand die problemen met deze ziekte had, of ik deze informatie ook niet eens helder kon verwoorden in een nieuwsbrief. Ik stelde dat ik de ziekte paratyfus al zo vaak had besproken. Maar hij hield vol dat in zijn omgeving menigeen problemen had met de ziekte en dan dachten met een eenvoudig kuurtje klaar te zijn.
Dat laatste, daar ben ik het dus helemaal niet mee eens. Ik denk dat het geven van uitsluitend antibiotica alleen goed is voor de verkoop van antibiotica maar beperkt structureel bijdraagt aan de oplossing van het probleem.
Als iemand bij mij op de kliniek te horen krijgt dat hij of zij bij de duiven een besmetting met de Salmonella bacterie heeft opgelopen, dan zal eenieder de liefhebbers of liefhebster ervan proberen te overtuigen dat alleen antibiotica geven volstrekt onvoldoende is.
In tegenstelling tot vele andere bacteriën is de Salmonella bacil eentje van het soort die moeilijk te bestrijden is. De bacterie weet zich lang op een hok te verschansen. Ik heb vaker meegemaakt dat liefhebbers hun duiven ruimden en na een paar maanden opnieuw begonnen om dat een half jaar tot een jaar later wederom met deze bacterie te maken te hebben.
Een goede aanpak van deze bacterie begint dan ook met een grondige ontsmetting van het hok. Daarbij zijn meerdere middelen inzetbaar (Halamid, Dettol etcetera). Zelf kiezen we al geruime tijd voor de Virkon S. Dit middel, mits goed toegepast, heeft een goede afdodende werking op de bacterie. Voorwaarde daarbij is dat me de juiste verdunning aanmaakt van de Virkon S en deze voldoende lang laat inwerken waarbij vooraf de mestresten goed zijn verwijderd en al een grondige schoonmaak heeft plaatsgevonden.
Antibiotica spelen bij een uitbraak van ziekte door deze bacterie zeker ook een rol. Let wel. Ik spreek over een uitbraak van deze ziekte. Een collega in België heeft bij onderzoek voor zijn afstudeerscriptie vast weten te stellen dat het veelvuldig gebruik van antibiotica, zogenaamd om het probleem te bestrijden, de situatie wel eens zou kunnen verergeren, simpelweg omdat er steeds sterkere bacteriën overblijven. Zoals iedereen weet komt deze bacterie vaak bij duiven voor zonder dat er sprake is van ziekte. De bacterie is dan latent aanwezig. Als de omstandigheden gunstig genoeg zijn dan zal de bacterie zijn kans grijpen en toeslaan waardoor de infectiedruk op het hok toenemen zal. Daardoor kunnen dan meerder duiven ziekteverschijnselen gaan vertonen. Het is dan ook meer dan logisch  dat deze gunstige omstandigheden voor deze bacterie voorkomen moeten worden. Daartoe dient overbevolking voorkomen te worden, hygiëne opgevoerd te worden. Tevens dient er gewerkt te worden aan de verbetering van de algemene weerstand. En dat laatste is op veel hokken een ondergeschoven kindje. Immers als het seizoen voorbij is laat menigeen de duiven min of meer voor wat ze zijn. De noodzakelijke verzorging en dat moet het dan zijn Als de rui periode dan zijn tol eist door de weerstand te verminderen dan kunnen de omstandigheden gunstig worden voor een klinische uitbraak van deze bacterie. Ingeburgerd zijn de kuurtjes na de rui tegen een eventuele besmetting met deze bacterie. Veelal zonder dat er ook maar enig onderzoek plaats vindt. Men is dat zo gewoon en doet het al jaren. Ik vroeg me al jaren af waarom dat nodig is. Immers men remt de uitscheiding van de bacterie slechts af. Na een goede maand is de bacterie al weer aantoonbaar in de mest. Mensen die kuren zijn na een twee maanden vaak heel verbaasd als ze een duif hebben met een dikke vleugel of een buikvliesontsteking ten gevolge van een klinisch geval van paratyfus. Meestal is men dan pas bereid de beperkte waarde van deze kuurtjes in te zien.
In de praktijk zien we dat de liefhebbers die gekozen hebben voor de natuurlijke aanpak waarbij de weerstand op een hoger peil gebracht wordt, nagenoeg geen last hebben van dit soort patiënten. Illustratief hiervoor is een liefhebber die tijdens de kweek last kreeg van neststerfte, maar pas wilde kuren als definitief vast zou staan dat het paratyfus betrof. Ik adviseerde hem dan wel Bony SGR te gebruiken in de periode naar de uitslag toe. Toen ik hem het slechte nieuws mee wilde delen vertelde hij dat alle problemen met het geven van de Bony SGR opgelost waren. Toeval? Kuren bleek niet meer nodig.
Als men tijdens het mestonderzoek, waarbij men verzamelmest van 5 dagen laat onderzoeken op de aanwezigheid van de paratyfus bacterie, een positieve uitslag krijgt, de bacterie wordt dus aangetoond, dan is het geven van een kuur op zijn plaats. Maar wij adviseren dan ook om te vaccineren. Nu is als ik dit schrijf de enige in Nederland geregistreerde entstof tegen paratyfus niet beschikbaar. Dit betreft de Colombovac Paratyfus. Bij deze entstof wordt doorgaans geadviseerd te kuren gedurende 2 weken, vervolgens te vaccineren en daarna nog een keer na te kuren. Dit is mede om te heftige entreacties te voorkomen bij besmettingen. Ent men routinematig dan hoeven deze kuren helemaal niet meer plaats te vinden.
Momenteel is er dus geen Colombovac Paratyfus voorhanden. Derhalve moeten we via de zogenaamde Cascade regeling gebruik maken van de Zoosal T. Bij deze paratyfusenting handelt het om levende entstof in tegenstelling tot het Colombovac paratyfus vaccin dat een dode entstof is.
Bij deze levende entstof die maar een keer per jaar gebruikt hoef te worden wordt geadviseerd niet na te kuren. Omdat het een levende entstof betreft zouden door de antibiotica de bacteriën in het vaccin kunnen worden gedood.
Bij een klinische uitbraak is het dus verstandig zich niet te beperken tot enkel en alleen een antibioticakuur geven, zoals sommige dierenartsen halsstarrig uit dubieuze redenen lijken te blijven beweren, maar ook de andere maatregelen ter harte te nemen. Want alleen op die manier kan men de Salmonellaproblematiek op een hok helpen terugdringen. Het verstrekken van louter antibiocakuurtjes is water naar de zee dragen en van weinig nut.
 
Samengevat komt een goede aanpak bij een Salmonella uitbraak neer op:
1.     Het goed ontsmetten van het hok en verhoging van de hygiëne
2.     Het geven van een antibioticum kuur met voldoende lengte en met een doeltreffend middel.
3.     Het vaccineren van de duiven op geregelde basis.
4.     Het verhogen van de algemene weerstand
 
Succes,
 
Peter Boskamp
 
 

 
Wilt u reageren? Stuur dan een email naar de redactie.
 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.
 
<<< Terug
Gebroeders Homma

Johan Hamstra

Theo de Kruijk

IFC Hoogerheide

Gert Jan Beute Duivenproducten

Dick-Jan & Stephan Göbel

Nico Jan Koenders

Super Fondclub G.O.U.

De Marathonvliegers

Marcel van Zanden

Gebr. Maas & Zn

Hans & Evert-Jan Eijerkamp

Duiven vliegen zonder grenzen.
Tijdens mijn loopbaan heb ik vele dierenspeciaalzaken bezocht. Zo ook een winkelier in het oosten des lands. Het was daar altijd hetzelfde...
Eendaagse Fondspiegel en Het Spoor der Kampioenen slaan de handen ineen!
Afgelopen week heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Lex de Jongh van Het Spoor der Kampioenen en Ronald Veenendaal en Falco Ebben namens De Eendaagse Fondspiegel.
Lambert van Erp, Berghem: 1e Cat. 1 Eendaagse Fondspiegel Jong 2018
Voor de volgende reportage van de Fondspiegel reizen we af naar Berghem. Hier woont Fondspiegel kampioen in de categorie jong: Lambert van Erp.
Ad van Loon uit Halsteren, winnaar totaalklassement Eendaagse Fondspiegel Oud 2016-2018
Voor de winnaar van het totaalklassement van de Fondspiegel Oud reisden Falco en ondergetekende dit jaar af naar Halsteren waar Ad van Loon woonachtig is.
Kweekvoer zonder erwten?
Het is inmiddels alweer winter en vele liefhebbers zijn volop aan het kweken. In dit artikel wil ik het kweekvoer met al zijn mogelijkheden eens onder de loep houden.
Vragen over verliezen van jonge duiven
Vele malen ben ik al gevraagd om te reageren op verhalen in de duivenkranten. Het zou elk jaar slechter worden met de jonge duiven. In Nederland, België, Duitsland...
Uitnodiging Kijkdag 2018 Gerard Koopman
Op vrijdag 23 februari 2018, iets later dan in de jaren hiervoor, organiseren wij een open huis/kijkdag. Graag willen wij u uitnodigen om deze dag met ons te beleven...
Besturen
Schreef ik in mijn vorige bedenking iets over het “afgeven” of te wel “neersabelen” van mensen die bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen?

Ode to Dolores (27-1-2018)
Chiazaad (25-1-2018)
Andere tijden (22-1-2018)
Vaste voetringen (21-1-2018)
Winnaar categorie 2 van de Eendaagse Fondspiegel Jong, Fokje Elzinga uit Harkema (18-1-2018)
Gember en Kurkuma (5-1-2018)
A.A. Jurriens - Zutphen: 1e Categorie 1 Eendaagse Fondspiegel Jong 2017 (31-12-2017)
Belangrijker dan kwaliteit (30-12-2017)
Ziektezorg: Wormen (15-7-2017)
Weg met antibiotica... (15-10-2016)
Minimaal succesje (26-5-2016)
De Pestkop (II) (1-5-2016)
Welke duivenmelker gaat verhuizen? (7-4-2016)
De Pestkop (I) (3-4-2016)
Coolbird heeft een nieuw jasje gekregen (30-3-2016)
Matador nieuwsbrief: Papegaaien wijzen de weg. (25-3-2016)
Code gekraakt? (25-3-2016)
Duivenproducten online bestellen (19-3-2016)
Geslaagde huldiging Eendaagse Fondspiegel 2015 (15-3-2016)
Bijproducten op de vitesse-vluchten. (15-3-2016)
Nieuwe veilingsite (9-3-2016)
Wat geef ik aan bijproducten tijdens de vluchten? (7-3-2016)
Best gelezen...
 
No items found.
 
(Advertenties)

 

Ad Schaerlaeckens

Gezondere duiven door gezond licht!