Duivensites.nl
 
Vaste voetringen
De Denker  21-1-2018
 

Het hete hangijzer van de laatste weken: de vaste voetringen. Een nachtmerrie, je zal ze maar nodig hebben en er zijn er geen. Wat we dit jaar meemaken is nog nooit vertoond.

Ondertussen heeft de leverancier via de NPO al gecommuniceerd wat er aan ter grondslag ligt waarom er niet tijdig geleverd kan worden. Rijkelijk laat denk ik, door deze late communicatie is er een algemene polemiek ontstaan door de liefhebbers met stellingen en aannames gebaseerd op…??, juist, stellingen en aannames.

Nu denk ik persoonlijk dat onze NPO in zijn eerste communicatie ook iets duidelijker had kunnen zijn, maar waarschijnlijk door de kerst- en Nieuwjaars periode dat op het bureau door onder bemensing d een en ander door de urgentie waar men zich door geconfronteerd zag dat de prioriteit  om een oplossing te vinden voor de mogelijkheid van het bestellen van de noodringen prevaleerde.

Nu denk ik ook dat het “speciaaltje” dat de NPO heeft bij de leverancier ook niet een algemeen productieproces in de hand werkt, de “vleugeltjes” aan de ringen, weet je wel?

Enkel voor het gebruik van de clipringen, chipringen die enkel in Nederland gangbaar zijn dient er naast de vele miljoenen vaste voetringen voor de andere buitenlandse duiven organisaties enkel voor ons een aparte productie gerealiseerd te worden.
Dient op zich geen probleem te zijn, ware het niet dat ook de te gebruiken coating (het plastic om de ring) van een dergelijke samenstelling te zijn dat deze niet afbreken en de clip chipringen stevig aan de ring laat houden. Herinnert u zich nog het 1e jaar van deze voetringen met vleugels?? Afbreken/inscheuren etc. van de vleugeltjes? Juist, na vele hoofdbrekens was de oplossing gevonden.

Ik denk dan ook dat zo een productie aan het eind van een productie periode wordt ingepland, gaat er dan wat tegen, tja, dan heb je dus de situatie waarin we nu verkeren.

Normaal gezien zal sowieso volgens afspraak binnen de FCI deze vorm van vaste voetringen verdwijnen, voor alle landen aangesloten bij de FCI de zelfde vaste voetring, dus zonder de vleugeltjes.

Wat me echter ook aan het denken zet is het eeuwig afgeven via allerlei kanalen tegen een bestuur van een landelijke of lagere organisatievorm, terwijl deze roepers vaak gespeend van enige achtergrond kennis, leunende op de eerder genoemde stellingen en aannames de weinigen die nog bestuurlijke verantwoordelijkheid willen dragen ook wegjagen. Gaan deze roepers dan deze ondankbare taak invullen??? Wat denk jezelf?

Of doen we dit af met “Beati pauperes spiritu”?

Hopelijk is de ergste nood nu geledigd, datum schrijven dezes 21 januari 2018.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.