Duivensites.nl
 
Vogelgriep H5 in Engeland
met dank aan Wiebren van Stralen (Duivenlog.nl)  3-2-2007
 

Volgens Peter Bryant van de RPRA is er vogelgriep geconstateerd bij de 1000 plotseling gestorven kalkoenen op een pluimveebedrijf in Halesworth, Suffolk. Bovendien blijkt het te gaan om de H5-variant van het virus. Momenteel wordt getest om welke variant het precies gaat, N1, N2 of een andere. Er is inmiddels een beschermd gebied rond het bedrijf ingesteld. Het is te vroeg om te zeggen wat de gevolgen voor de duivenliefhebbers in de buurt zullen zijn.

Verassend genoeg duikt de ziekte nu 'out of nowhere' op, nadat er vorige week ook in Hongarije vogelgriep geconstateerd werd. (Bron: www.pigeonportal.com)

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.