Duivensites.nl
 
Het Duivengazetse: Newsflash vogelgriep
Pascal Lanneau  5-2-2007
 

Een stand van zaken. Even tussendoor enkele belangrijke zaken voor de duivensport die me zijn bijgebleven na de lezing van de veterinaire commissie van het FCI, betreffende de vogelgriep dat doorging tijdens de Olympiade te Oostende.

Op dit moment is er in Europa enkel een haard in een ganzenkwekerij te Hongarije en ondertussen ook reeds een kwekerij in Engeland.
De verschillende landen kunnen verschillende maatregelen nemen, de EU geeft enkel advies.
Vorig jaar zijn er voornamelijk vanaf februari - maart verschillende haarden van vogelgriep ontdekt geweest.
Van op het moment dat er één enkel geval in Frankrijk is van de vogelgriep, bij wilde vogels of bij pluimvee, zullen hoogstwaarschijnlijk zowel de vluchten als de trainingen over heel Frankrijk verboden worden.
Op heden, 04/02/2007, zijn er dus geen beperkingen in de mogelijkheden tot het organiseren van duivenvluchten en trainingen in België.

Ook de ophokplicht is nog niet van toepassing, enkel in gevoelige natuurgebieden, waar de duiven steeds afgeschermd gevoederd en gedrenkt worden, maar dit zal reeds overal het geval zijn.

Deze maatregelen zijn enkel in België geldig. Op dit moment is er reeds ophokplicht in Nederland, dat op heden geen invloed heeft op de duiven.

Hierbij wil ik wel een heel belangrijke nota aan toevoegen:

De maatregelen zijn voortdurend onderhevig aan wijzigingen, naargelang de evolutie in België, maar ook in Europa!!!

Ik zal proberen U zo goed als mogelijk op de hoogte te houden over de wijzigingen.

Aarzel niet me te contacteren voor verdere inlichtingen,

Pascal Lanneau
Kerkstraat 21 8552 MOEN
Tel: 056/649143 Fax: 056/774577
Email pascallanneau@skynet.be

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.