Duivensites.nl
 
Van de NPO: Kandidaten voor Tucht- & Geschillencolleges gezocht
7-2-2007
 

Ter versterking van enkele Tucht- & Geschillencolleges zijn wij op zoek naar kandidaten die bereid zijn om zitting te nemen in een van de colleges. Enige kennis van de duivensport is gewenst. Ook niet-leden zijn van harte welkom en benoembaar. Juristen of kandidaten met meer dan gemiddelde kennis van juridische zaken door opleiding of ervaring, worden nadrukkelijk uitgenodigd om zich aan te melden.
U kunt uw belangstelling kenbaar maken door een brief of e-mail te zenden aan Bestuur NPO. Een korte motivatie en een kort CV wordt op prijs gesteld.
Uw brief of e-mail kunt u richten aan:

Bestuur NPO
Landjuweel 38
3905 PH Veenendaal

bestuurenbeleid@npo.nl

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de directeur, de heer A.C. Ebben, telefoon 0318-559700.

Bestuur NPO

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.