Duivensites.nl
 
Duiven, producten of systeem?
Eddy Noel  12-2-2007
 

Goei vraag en waar het vroeger al rap één of ander "product" was dat er voor zorgde dat duiven rapper dan deze van anderen konden vliegen is het zo te horen nu eigelijk meer "het systeem". Met andere woorden, goeie producten en een goed systeem zorgen ervoor dat je zo meteen kampioen met een grote "K" wordt. Allen op zoek dus zeker....

Producten bij de vleet, in allerhande soorten maten en gewichten, overal waar je komt en als je de etikettering mag of zou moeten geloven niet alleen onmisbaar om tot goede prestaties te komen, het kan gelijk eigelijk wel niemeer zonder. Het ene is al prijziger dan het andere maar eigelijk nooit in die zin dat het voor de meesten onder ons niet bereikbaar zou zijn en dan nog. Als je er toch de boel mee zou overhoop spelen mag er best al wel een prijskaartje aanhangen niet? Met andere woorden, hier staan we met zen allen zowat op gelijke voet, hier kan het verschil dus eigelijk niet te zoeken zijn.

We hebben ook nog de hokken, zijn er ook in alle maten en kleuren en zoals je maar verkiest. Luxe hoeft het niet te zijn maar wel degelijk. Wat is degelijk?? Geen al te grote temperatuursverschillen, droog.... goede ventilatie en stel dat je daar niet "van nature" over kan beschikken wegens slechte ligging of gedwongen plaatsing van de hokken hebben we momenteel middelen zat om één en ander op te vangen. Mechanische ventilatie, verwarmingselementen of vloermatten al dan niet gestuurd door een hygho en of thermostaat zijn vrij makkelijk bereikbare dingen voor ieder onder ons. Alle materiaal is beschikbaar voor iedereen dus als je't mij vraagt liggen daar ook al niet de verschillen.

Voer?? idem dito zeker.... Kwaliteitsvoer met tonnen en ganser vrachtwagens, ook al voor iedereen bereikbaar, dus ook al geen verschillen of indien toch kunnen ze net als voorgaande aangehaalde factoren weggewerkt worden. Het vraagt allemaal wa moeite en kennis, oogjes open houden enz, maar het zijn hoe dan ook geen "onbereikbare" dingen. Ook hier dus geen basisverschillen te noteren.

Boeken en video's en internetsites dan enz, als het toch zo zou zijn dat je wat zoekt bij te leren. Keuze te over, zoveel is zeker en beschikbaar voor iedereen die da maar wil. maar ook daar ligt de koe niet gebonden. Je kan dan in theorie alles en veel beheersen maar daarmee ben je nog niet aan de praktijk toe. "Boekenwijsheid" noem ik het. maar als al die facetten één ding gemeen hebben is het dat je het gewoon moet zien en aanvoelen. Theorie, praktijk en ervaring kunnen daar een handje helpen maar duiven zijn en blijven levende wezens waar je niet meteen altijd vat op hebt.

Lukt dat al allemaal ook niet kan je steeds terecht bij de veearts en er zijn wel degelijk een deel van die mensen die zich gespecialiseerd hebben in alles wat met duiven wat te maken heeft. Die kunnen je perfect inlichten over de gezondheidstoestand van je duiven en als't daar wa misloopt kan die in de meeste gevallen het euvel wel verhelpen. Echter conditie of vorm hebben ze ook nie in een flesje beschikbaar. In elk geval, ook de vet is "iemand" die voor iedereen "bereikbaar" is. Alweer geen noemenswaardige verschillen.

Duiven dan, ja ook die want het lijkt wel of die zelf gewoon effe een bijzaakske zijn. Was het maar zo simpel niewaar. Daar kunnen dan eigelijk wel al es verschillen optreden. Niet iedereen is immers bij machte toppers aan te kopen, laat staan een koppel jonkies ervan. Too bad dat ook die mensen welke wel die mogelijkheden hebben er ook zelden of nooit toe komen er zelf top mee te gaan spelen.

Allerhande factoren spelen een rol en da is maar goed ook, anders zou 't wa simpel zijn. Diegene met de meeste centen kocht de beste duiven, het best hok, misschien wel het allerperfectst mogelijke systeem en voila se, de concurrentie had nie eens ook nog maar een schijn van kans. Gelukkig is da nie zo. Kennis en "vakmanschap" zijn die factoren die niet te koop zijn. Zelfs met voor allen en iedereen hetzelfde systeem en hetzelfde kleurtje in den drinkpot zijn er nog steeds grosso modo genomen 3 op 4 duiven die niet op papier raken. Met andere woorden, ze vliegen dus gene prijs. Dat is in club of lokaal A niet anders dan in dat van B of C en noem maar op.

Nemen we diegenen die prijs konden vliegen van lokaal A en B en C samen en we laten ze de week nadien tegen elkaar vliegen vallen er terug twee van de drie naast de prijzen. Zo kunnen we nog een endje doorgaan maar dat kon je best zelf wel verzinnen ben ik zeker van. Starten we met 1000 duiven, hebben we er de week nadien nog maar 250 in de wedstrijd bij een prijsverdeling 1/4. Nog een weekske later nog amper 50 vogels en dat ondanks hetzelfde systeem en een idem verzorging. Misschien moeten die laatste 50 dan toch de ietwat betere duiven zijn en daar moeten we naar op zoek. Veel van de rest is gewoon verloren moeite. Goeie duiven zijn en blijven een eerste vereiste. Is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.