Duivensites.nl
 
Het Duivengazetse: De vogelgriep, een bedreiging voor onze duivensport?
Pascal Lanneau  13-2-2007
 

De vogelgriep, een bedreiging voor onze duivensport? Kunnen of moeten wij ons aanpassen??

Beste duivenliefhebber,

Er wordt veel gepraat over de mogelijke problemen die de vogelgriep met zich zou kunnen meebrengen.

De duivensport staat of valt met het doorgaan van de wedvluchten, en in ons geval dan, voornamelijk die vluchten uit Frankrijk. We hangen dus volledig af van het al dan niet opduiken van het virus H5N1.

Wij hadden graag even geweten wat er leeft onder de duivenliefhebbers, met name hoe jullie staan tegenover de huidige situatie enz.

Daarom zouden we het heel interessant vinden mocht U heel even de tijd nemen om volgende vragen te beantwoorden, misschien zal de uitslag kunnen worden gebruikt om latere beslissingen te beïnvloeden.

Hoe meer antwoorden, des te sterker de invloed van dergelijke enquête zou kunnen zijn. De resultaten worden volledig vertrouwelijk behandeld, en de uitslag zal anoniem zijn.

Toch zouden we graag een indeling kunnen maken per land waar U woont, en per provincie, en eveneens het soort vluchten dat U speelt, vitesse, halve fond, fond, zware fond.

Gelieve de antwoorden terug te sturen naar: pascallanneau@skynet.be, als we de uitslag verwerkt hebben, dan houden we U zeker op de hoogte.

Mocht U andere collega duivenliefhebbers kennen die hierop willen reageren, stuur hen gerust deze mail door.

A. Zou U opnieuw deelnemen aan vluchten uit het Oosten, Duitsland enz ter vervanging van de eerste vluchten in april en mei, wetende dat de vluchten mogelijk half mei terug vanuit Frankrijk worden georganiseerd??

B. Zou U voorstander zijn om in de toekomst het gehele vluchtenschema op te schuiven en het seizoen bvb maar in mei te laten beginnen met de oude duiven en eventueel een maand langer te spelen, om op die manier de onzekerheid betreffende het al dan niet starten op 1 april te vermijden?

C. Zou U voorstander zijn om in de toekomst een totaal ander vluchtenschema te hebben gedurende het gehele seizoen, waarbij er dan natuurlijk een totaal andere vluchtenlijn wordt genomen (bvb Duitsland, Engeland,…?) en waarbij de grote klinkende namen van Arras over Clermont , Marseille en Barcelona dreigen weg te vallen?

D. Wetende dat er op dit moment geen duidelijk antwoord kan worden gegeven of we wel degelijk zullen mogen starten op 1 april, omdat alles afhangt van het verloop van de toestand van de H5N1 haarden in Europa, zou U willen dat er op dit moment reeds beslissingen worden getroffen over de aanvang van de vluchten van 2007, zodat u daar nu al rekening kan mee houden in de voorbereidingen?

E. Vreest U moeilijkheden op het gebied van de duiven, als beslist zou worden dat alle vluchten opschuiven met een maand, dus als de vluchten later (bvb in mei) zouden beginnen in plaats van april?

F. Zo ja, welke?

G. Uw opmerkingen of suggesties.

U woont in België – Nederland:
U woont in de provincie:
U speelt voornamelijk: de vitesse – halve fond – fond – zware fond??

Uw antwoorden zijn:

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Alvast van harte dank voor Uw medewerking,

Vriendelijke groeten,

Pascal

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.