Duivensites.nl
 
Nieuws van de NPO
28-2-2007
 

Duiven op naam zetten of duplicaten aanvragen? Bezoek de NPO-Stand in Houten.

Evenals voorgaande jaren kunt u tijdens de Voorjaarsbeurs, 3 en 4 maart in Houten, duiven op uw naam laten registreren of duplicaateigendomsbewijzen aanvragen. Bezoek hiervoor de stand van de NPO, stand 113.
Verder is er een speciale beursactie, voor meer informatie klik hier!

Duiven op naam zetten

Voor het op naam laten zetten van duiven moet u de eigendomsbewijzen meenemen. Leg ze op volgorde. Print dit formulier en vul de nummers daarop in en neem dit samen met de eigendomsbewijzen mee.

Duplicaateigendomsbewijs

Wanneer u een duplicaateigendomsbewijs wilt aanvragen, betaalt u € 5,00 (per duplicaat). U dient het verschuldigde bedrag direct te voldoen. Print dit formulier, vul het in en neem het mee.

Meer informatie over de Voorjaarsbeurs vindt u hier!


Te downloaden formulieren Voorjaarsbeurs

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.