Duivensites.nl
 
Afschermplicht pluimvee
7-3-2007
 

Op woensdag 7 maart 2007 moet het commerciƫle pluimvee weer worden afgeschermd. Duiven vallen hier niet onder. Ook de houders van hobbydieren hoeven nu geen maatregelen te treffen.

Als de omstandigheden wijzigen kan er alsnog een afschermplicht voor hobbydierhouders worden opgelegd. Er mag vanuit worden gegaan dat een dergelijke aanvullende maatregel ook dan de duiven niet zal treffen.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.