Duivensites.nl
 
Bij hokcontroles veel ongeringde duiven en één gestolen duif aangetroffen
Bestuur NPO  3-5-2007
 

In verband met enkele hokcontroles te Tilburg doen veel geruchten de ronde. Om foute geruchten te voorkomen heeft het Bestuur NPO besloten een persverklaring uit te geven. De verklaring treft u onderstaand aan.

Bij een tweetal hokcontroles op 14 april 2007 in Tilburg zijn bij beide hokken ongeringde duiven aangetroffen. Op het ene adres werden 23 ongeringde duiven en op het andere adres 20 ongeringde duiven aangetroffen. De twintig ongeringde duiven op het ene adres zijn met instemming van de bewoner in beslag genomen voor onderzoek. Op het andere adres werd geweigerd de ongeringde duiven mee te geven. Wel werd daar een verklaring op schrift gesteld waarbij de bewoner beloofde de duiven op het hok te houden en in een later stadium de duiven te zullen meegeven voor nader onderzoek.
 
Naast de ongeringde duiven zijn alle op de erven verblijvende duiven geregistreerd. Uit de controle op de geregistreerde duiven bleek later dat onder deze duiven zich één duif afkomstig van diefstal bevond. Dit feit is besproken met de politie en er werd op dit adres een machtiging tot binnentreden door de politie door de officier van justitie afgegeven. Met de politie zijn enkele controleurs meegegaan. Tevens werd besloten om tijdens het binnentreden gelijktijdig ook een hokcontrole te doen bij de broer. Op 26 april vond de controle plaats. Op dit adres zijn enkele controleurs vergezeld van politie gelijktijdig naar binnen gegaan. Op het adres waar de gestolen duif zou worden opgehaald, bleek dat deze duif verdwenen was. In huis werd nog wel een ongeringde duif aangetroffen.
Op het adres waar de 23 ongeringde duiven zich bevonden, bleken er nog maar 11 ongeringde duiven aanwezig te zijn, de overige duiven waren verdwenen. De bewoner maakte nu geen probleem meer van het in beslag nemen.
Op 28 april zijn er weer twee hokcontroles geweest in Tilburg. Op een van de adressen zijn bij de controle 5 ongeringde duiven aangetroffen die met goedvinden van de bewoner in beslag zijn genomen. Dit bracht het totaal aantal ongeringde duiven maar liefst op 48!

Een zwak punt in het Reglement Hokcontrole blijkt nu het feit dat hokcontroleurs geen bevoegdheid hebben om gestolen duiven of ongeringde duiven in beslag te nemen. De bevoegdheid moet men misschien toch wel gaan krijgen. De bewoner zal natuurlijk het recht blijven houden om dit te weigeren, maar een weigering zou van rechtswege een schorsing van langere duur moeten opleveren. De indruk blijft toch wel dat wanneer er binnen enkele dagen 12 ongeringde duiven verdwijnen men toch iets ernstigs te verbergen heeft. Voor het verdwijnen van een gestolen duif is dat natuurlijk ook van toepassing.
De controles zijn uitgevoerd door een team van landelijke NPO controleurs, bijgestaan door één of meer Afdelingscontroleurs.

De zaak is inmiddels gemeld bij de Aanklager NPO. In het belang van het onderzoek worden er geen mededelingen gedaan over de aanleiding van deze controles.
 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.