Duivensites.nl
 
Nachtvliegen
30-6-2007
 

Bestuur NPO heeft het voorkomen van nachtvliegers wederom hoog op haar agenda gezet. Hoewel het nachtvliegen niet altijd te vermijden zal zijn, dienen we dit zoveel mogelijk proberen te beperken.
De aanwezige flexibiliteit in lossingstijden is daarbij een belangrijk instrument.

Bestuur NPO is de mening toegedaan dat elke lossing die in de loop van de middag bij een westen/zuidwesten wind plaatsvindt, zal leiden tot een onacceptabel aantal nachtvliegers.

Bestuur NPO

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.