Duivensites.nl
 
Wilde vlucht
11-7-2007
 

De “Belgische Verstandhouding”, een organisator van internationale vluchten in België, heeft besloten om zonder toestemming van de KBDB op 14 juli 2007 een vlucht vanuit het Spaanse Irun te vervliegen. Naast het ontbreken van toestemming van de KBDB heeft men tevens besloten dat op deze vlucht geen Duitse en Franse deelnemers mogen meedoen. In deze moeilijke tijden met de dreiging van vogelgriep kan en mag het niet zo zijn dat particulieren het initiatief van de KBDB overnemen en bovendien op een ernstige manier het solidariteitsbeginsel schenden door de Duitse liefhebbers uit te sluiten. De Franse liefhebbers hebben een verbod van hun overheid en daar kunnen wij niet in treden.
Bestuur NPO heeft besloten op bovenstaande gronden geen medewerking aan deze vlucht te verlenen.
Bestuur ZLU neemt het besluit van de NPO onverkort over.

Bestuur NPO

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.