Duivensites.nl
 
Staan alle jonge duiven op uw naam?
11-7-2007
 

Het valt op dat vaker dan voorheen de eigenaar van een jonge duif niet terug te vinden is. Het betreft hier duiven die voorzien zijn van door de vereniging bestelde reserveringen. Na uitgifte van deze ringen, moet de ringenadministrateur van de vereniging of de eigenaar zelf de duiven nog op naam registreren.

Heeft u na 1 januari nog ringen bij uw vereniging gekocht, controleer dan of deze ringen op uw naam staan. Toets een ringnummer in in de zoekmachine. Of bel naar 0318-559710 en toets daar een ringnummer in. In beide gevallen zou het resultaat moeten zijn dat u uw eigen telefoonnummer terugkrijgt.
Is dat niet het geval, zorg dan zo snel mogelijk dat de duiven op uw naam geregistreerd worden.

Duiven waarvan we de eigenaar zoeken:
NL 07-1321910
NL 07-1589910
NL 07-1814240
NL 07-1814241

Bent u de eigenaar van één van deze duiven? Neemt u dan contact op met bureau NPO, 0318-559700 of ringenadministratie@npo.nl.

Bureau NPO

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.