Duivensites.nl
 
Pseudo-vogelpest bij duivenmelker in Moortsele (B)
13-7-2007
 

In het Oost-Vlaamse Moortsele is een haard van paramyxo vastgesteld bij een duivenmelker. Paramyxo is een virusziekte die beter bekend staat als pseudo-vogelpest. Het Federaal Voedselagentschap heeft enkele voorzorgsmaatregelen genomen en er is geen gevaar voor de volksgezondheid. Dat zegt Inge Jooris, woordvoerster van het Voedselagentschap.

Schutkring
Het was een lokale dierenarts die de ziekte vaststelde bij een dode duif en onmiddellijk het Federaal Voedselagentschap op de hoogte bracht. Dat heeft, samen met burgemeester Johan Van Durme, een schutkring van vijfhonderd meter rond de haard laten instellen.

Geen transport
Alle pluimvee binnen de schutkring moet gevaccineerd worden en er mag gedurende eenentwintig dagen geen pluimvee vervoerd en verzameld worden. Ook strooisel en pluimveemest mag niet getransporteerd worden.

Enkel transporten van slachtpluimvee zijn toegelaten, als ze gebeuren in verzegelde voertuigen. Daarnaast moeten alle vogels opgehokt worden en moet iedereen die de hokken of volières betreedt zich eerst grondig ontsmetten.

Geen gevaar
Paramyxo is een ziekte die niet kan overgedragen worden op de mens en volgens het Federaal Voedselagentschap is er dan ook geen gevaar voor de volksgezondheid. Dat belet niet dat Oosterzele zich toch zorgen maakt omdat er heel wat duivenmelkers in de streek wonen.

Bron: www.hln.be

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.