Duivensites.nl
 
Terug naar de Basis door Peter Boskamp
31-7-2007
 

De medische begeleiding van de duivensport richt zich sinds jaar en dag op de genezing van zieke duiven. Ook preventief worden vaak medicamenten ingezet.
De infectiedruk die tijdens de wedvluchten hoog kan worden, maakt het gebruik van medicamenten vaak noodzakelijk. De duivensport is heden ten dage te beschouwen als een vorm van topsport. Een kleine afwijking bij de duiven kan betekenen dat men tijdens de wedvluchten buiten de prijzen valt.
De medische begeleiding van de duivensport vraagt steeds meer om een professionele aanpak.
De huidige regelgeving maakt dat een professionele medische begeleiding van de duivensport wordt bemoeilijkt. Mede door deze ontwikkeling is gezocht naar wegen om de weerstand van de duiven op een zo hoog mogelijk peil te brengen. Zo kan de infectiedruk, die op diverse hokken is ontstaan, beter weerstaan worden. Dit boek geeft uitleg over de achterliggende gedachten met betrekking tot een verhoging van de algemene weerstand. Daarbij worden de wegen aangegeven om de weerstand van de duiven op een hoger plan te brengen om zo uiteindelijk de (toenemende) afhankelijkheid van medicijnen te verlagen.

Prijs  € 12,95

Inhoudsopgave

• Voorwoord 5
• Inleiding 11
• Complémentair versus régulier 13
• Weerstand en natuurlijke aanpak 17
• De ketting is zo sterk als de zwakste schakel. 19
• Preventief handelen 20
• De juiste balans 25
• Klimaat of omgevingsfactoren 25
• Beknopte beschrijving van een aantal ziektebeelden 31
• Menginfecties 32
• Adeno-coli-complex 32
• Oorzaken en symptomen 32
• De klassieke vorm 32
• Ziektebeeld 33
• Praktische aanpak van het “Adeno-coli-complex” 33
• Preventief handelen 33
• Darmwerking optimaliseren 34
• Medicijnen 35
• Colostrumeiwitten 36
• Het ornithose-complex 39
• Oorzaken en symptomen 39
• Verschijnselen 39
• Onderzoek 40
• Samenspel van factoren 40
• Overbezetting 41
• De kracht van de ziekteverwekker 41
• Hokomstandigheden 41
• De eigen afweer 42
• Preventief handelen 42
• Behandeling 43
• Virusbesmettingen 44
• Circo-virus 44
• Oorzaken en symptomen 44
• Behandeling 45
• Herpesvirus 46
• Oorzaken en symptomen 46
• ervaringen in de praktijk 46
• Symptomen 47
• Paramyxoinfectie 50
• Oorzaak en symptomen 50
• Behandeling 50
• Pokkenvirusinfectie 51
• Oorzaak en symptomen 51
• Behandeling 51
• Bacteriële infecties 53
• Streptococcose 53
• Oorzaak en symptomen 53
• Behandeling 54
• Paratyfus 55
• Preventieve controles 55
• Oorzaak en symptomen 55
• Darmvorm 56
• De behandeling 57
• Het verzamelen van mengmest 58
• Protozoaire infecties 60
• Coccidiose 60
• Oorzaak en symptomen 60
• Behandeling 60
• Trichomoniasis 62
• Oorzaak en symptomen 62
• Behandeling 62
• Hexamitiasis 65
• Oorzaak en Symptomen 65
• Behandeling 65
• Schimmelinfecties 66
• Candidiasis 66
• Oorzaak en symptomen 66
• Behandeling 66
• Endoparasieten bij duiven 68
• Oorzaak en symptomen 68
• Behandeling 68
• Ectoparasieten bij duiven 70
• Bestrijding van ongedierte 71
• Nutrogenomics en slimme duiven 77
• Adviezen 83
• Adviezen voor de Kweekperiode 84
• Winterperiode 87
• Vliegseizoen oude duiven 88
• A.De Vitesse en Midfond vluchten 88
• B.Fondvluchten 89
• Jonge duivenvluchten 91
• Ruiperiode 92
• Toediening van medicamenten 95
• Duivenonderzoek 101
• (Magistrale) behandelingsmogelijkheden 103
• Natuurlijke aanpak in de praktijk 109
• Fytotherapie 112
• Duivengeneeskunde en wetgeving 121
• Tot besluit 127

Dit boek is te bestellen via telefoon, fax of onze website: www.pigeonvetcenter.com.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.