Duivensites.nl
 
Vluchten Frankrijk voorlopig niet in gevaar
31-7-2007
 

Volgens de Belgische website Pitts.be komen de duivenvluchten vanuit Frankrijk niet in gevaar, zie onderstaande tekst:

Eergisteren zijn er opnieuw 2 dode zwanen gevonden in het Departement van de Moezel. Meer bepaald in Diane Capelle.  De zwanen zijn gevonden in de buurt van de dode zwanen die begin juli gestorven zijn aan het H5N1-virus in Assenoncourt. Men ging er dus meteen vanuit dat de zwanen in Diane Capelle ook aan het H5N1-virus gestorven zijn. Dat vermoeden werd daarnet ook bevestigd. (Klik hier voor de bevestiging.) Vorige zaterdag 28 juli, hadden de autoriteiten van het Departement van de Moezel net de maatregelen i.v.m. de vogelgriep opgeheven. Waarschijnlijk worden die morgen hernomen, nu de tests bevestigen dat het om vogelgriep gaat. Bij de schutskring die tot vorige zaterdag geldde, komen nog 2 extra gemeenten, nl. Barchain en Bebing. De vorige schutskring omvatte 33 gemeenten in het Departement van de Moezel.

Voor ons duivenmelkers verandert er niets. De waarschuwingsmeter i.v.m. vogelgriep stond nog altijd op het niveau ‘élevé’/’verhoogd’.

Bovendien kan u uit het onderstaand Ministerieel Besluit, dat betrekking heeft met de versoepelingen i.v.m. het organiseren van duivenvluchten, van 20 juli ll., afleiden dat wij helemaal niet hoeven te panikeren! Het Ministerieel Besluit, wijzigt de wettekst van 5 februari 2007. Bij het niveau ‘élevé’ lezen we volgende restricties: 
Volgende duivenvluchten zijn verboden op Frans grondgebied:

-vluchten met reisduiven, die uit een grondgebied komen waar het H5N1-virus is vastgesteld
-het lossen, het arriveren en het overvliegen van reisduiven binnen de schutskring, die is opgesteld in gebieden waar het H5N1-virus is vastgesteld

Afgaande op het Ministerieel Besluit hoeven we dus niks te vrezen. Alleen als het alarmniveau naar ‘très élevé’ gaat, dan zijn alle duivenvluchten verboden op Frans grondgebied. Maar aangezien het hier om geïsoleerde gevallen gaat, moet men daar niet van uit gaan.

Bron: pitts.be

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.