Duivensites.nl
 
Nieuws over Nationale Tentoonstelling 2007
26-8-2007
 

Nog geen tweeënhalve maand te gaan en het is weer tijd voor de nationale manifestatie (3 en 4 november)! Wat de nationale tentoonstelling betreft, die zal in een iets ander jasje worden gegoten dan u gewend bent!
De Tentoonstellingscommissie wil meer liefhebbers laten meedoen aan de tentoonstelling die er immers is voor alle leden van de NPO.
Zo zal de tentoonstelling open staan voor alle tentoonstellingscompetities in Nederland, dus wat in het verleden de Keizer van de Show was wordt nu Nationale klasse: oude doffers, oude duivinnen, viertallen enz. Deze verandering is aangebracht om de indruk weg te nemen dat deze klasse er alleen is voor leden van de Keizer van de Show competitie.
Wij als tentoonstellingscommissie nodigen de deelnemers van de tentoonstellingscompetities van harte uit om deze tentoonstelling op te nemen in hun programma! De uitslag van de nationale tentoonstelling zal niet van invloed zijn op de uitslag van een andere competitie!
Ook is het voor de NPO-leden natuurlijk weer mogelijk mee te doen in de klassen voor de bevlogen duiven. Voor de oude doffers en duivinnen is het minimum aantal prijzen 7 of 3000 km, voor de jaarlingen 6 prijzen en voor de jonge duiven is dat 4 prijzen.

Het is toch geweldig om uw favorieten aan de hele Nederlandse duivenwereld te showen! In 2006 is de commissie begonnen met, naast de nationale overwinnaars, ook de winnaars van de NPO-vluchten uit te nodigen in de Genodigden klasse en dit met groot succes. Ook hier is iets veranderd. In 2006 werden de winnaars in grote lijnen uit de uitslagen gezocht met aanvulling van de gegevens van de afdelingssecretarissen. Dit jaar worden de secretarissen aangeschreven en verzocht hun NPO-vlucht overwinnaars per email bij de secretaris van de tentoonstellingscommissie aan te leveren.
Door de vroege datum van de nationale manifestatie zullen de meeste vliegduiven de rui nog niet helemaal achter de rug hebben, maar laat u daar niet door weerhouden aan de tentoonstelling in Rosmalen mee te doen.

Secretaris Nationale Tentoonstellingscommissie
M. Buhrer Tavanier

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.