Duivensites.nl
 
Interessante expositie over postduif
NPO  18-9-2007
 

Zaterdag 8 september was het in Nederland Open Monumentendag. In heel Nederland waren er op het gebied van kunst, cultuur en geschiedenis veel activiteiten. Ook het Museum van de Verbindingsdienst te Ede had haar deuren geopend voor de bezoekers. Bijzonder was dat er een wisselexpositie was ingericht over de postduif in het Nederlandse leger.
Op het moment dat de meeste postduivenhouders gespannen de terugkomst van de duiven afwachtten, was de NPO present op deze dag en wel met een informatiestand. Geheel in stijl van de militaire omgeving was de informatiestand ondergebracht in een legertent. Er was ook een grote moderne duivencontainer te bezichtigen en deze diende meteen als afzetting voor een pleinvormige omgeving waarbinnen de bezoekers zich bewogen. Enkele postduivenhouders kwamen nog snel voor de thuiskomst van de duiven een kijkje nemen.

Om 12.00 uur was de officiële opening door de waarnemend regimentscommandant luitenant-kolonel Cees Jongerius en NPO directeur Ton Ebben. Na korte toespraakjes, waarin ook duidelijk werd dat de duif ook in de tekst van de verbindingmars voorkomt, vond voor velen het hoogtepunt van de dag plaats, de lossing van de duiven. Kort nadat luitenant-kolonel Jongerius een duif uit zijn handen de vrijheid had gegeven, werden er enkele manden met duiven van Postduivenvereniging De Voorbode uit Ede gelost. 

Nog te bezoeken
De wisselexpositie over de postduif in het Nederlandse leger is zeker de moeite van het bezoeken waard. Het geeft een helder inzicht in de geschiedenis van de duif als boodschapper en de ‘heldendaden’ tijdens diverse oorlogen. Ook hier staan we weer verbaasd over de verrichtingen die onze postduif steeds maar weer weet neer te zetten.
Het bezoek aan de wisselexpositie is natuurlijk te combineren met een bezoek aan het Verbindingsmuseum. Ook dit museum is het bezoeken meer dan waard. Het is te prijzen dat defensie dergelijke musea in stand blijft houden. Dit museum is een belangrijke bron van informatie over de ontwikkeling van de militaire telecommunicatie door de eeuwen heen en in het bijzonder van de geschiedenis van het Wapen van de Verbindingsdienst.
De NPO-stand mocht zich verheugen in redelijk veel belangstelling. Zo’n 150 tot 200 mensen hebben naar schatting het museum die dag bezocht en bijna al deze bezoekers zijn ook bij de NPO-stand geweest, sommigen zelfs meerdere malen. Kinderen kwamen soms terug om de aanwezige duiven te voeren of te strelen.

Wij zijn de manschappen van het Verbindingsmuseum dankbaar voor het feit dat aandacht heeft gegeven aan de postduif in militaire dienst en daarbij onze organisatie heeft betrokken. Zo hebben we mogelijk weer mensen warm kunnen maken voor de postduivensport en hebben we mensen in ieder geval kunnen informeren over onze sport. Peter Yska is een man van het verbindingsmuseum die diepgaand onderzoek heeft gedaan naar de rol van de postduif in het leger. Binnenkort zal er in dit tijdschrift een artikel over dit onderwerp van zijn hand verschijnen.

Wij zijn Postduivenvereniging De Voorbode uit Ede dankbaar voor het leveren van de duiven voor de lossing en Afdeling GOU danken wij voor het beschikbaar stellen van de duivencontainer. Mede dankzij deze medewerking is het een geslaagde dag geworden.

Openingstijden
Het Verbindingsmuseum is iedere woensdag- en donderdagmiddag geopend van 13.30 tot 17.00 uur. De wisselexpositie “De postduif in het Nederlandse leger” loopt tot 1 maart 2008.
U kunt voor meer informatie de website raadplegen www.museumverbindingsdienst.nl.
Het museum is gelegen aan de Nieuwe Kazernelaan 10, 6710 JC te Ede. Het museum is onderdeel van de Elias Beeckmankazerne, een prachtig architectonisch gebouwencomplex.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.