Duivensites.nl
 
Herhaling
Dierenarts Peter Boskamp  29-9-2007
 

Ik heb steeds geprobeerd in mijn nieuwsbrieven niet in herhaling te vallen. Maar ondertussen merk ook ik dat herhaling in een aantal gevallen een noodzakelijk kwaad is. Simpelweg omdat ik me realiseer dat hetgeen ik schrijf in de nieuwsbrieven niet alleen, lang niet altijd gelezen wordt, maar ook dat veel van deze informatie al weer snel vergeten is. Ik ben de hele dag met niets anders bezig en dat maakt het voor mezelf allemaal gesneden koek.
Ik realiseer me soms te weinig dat dit niet voor alle lezers geldt. Het kan dus best zijn dat ik ogenschijnlijk in herhaling val. De reden is dus simpel. Regelmatig krijg ik vragen over zaken die ik onlangs in de nieuwsbrieven nog aan de orde heb gesteld.
Zoals enkele weken terug een liefhebber die een vraag stelde over bloedwratten.
Ik schreef toen dat het een virusinfectie betreft die een aantal duiven op het hok kan treffen en aanleiding kan zijn tot hevig bloedverlies als deze knobbels open gaan. Dat het verder niet verstandig is deze duiven te spelen niet alleen vanwege het eventuele bloedverlies, maar simpelweg ook vanwege het feit dat het een virusinfectie is die kan spreiden. Het plaatsen in reismanden staat dan immers gelijk aan het verspreiden van de aandoening.
Men kan deze duiven beter thuishouden. Goed verzorgen. De gesteelde wratten met visdraad o.i.d. afbinden en de wonden met jodium aanstippen. Worden de duiven daarnaast ook nog hangerig dan kan men ze als extra ondersteuning vitamines en een marbocap geven.
De liefhebber die de vraag stelde heeft die opmerkingen hierover waarschijnlijk niet gelezen.
Maar deze maand kreeg ik ook een vraag van een liefhebber om het circovirus eens in een nieuwsbrief te behandelen……Dan denk je met een nieuwe abonnee te maken te hebben. Niets blijkt dan minder waar. De liefhebber is al jaren op de nieuwsbrief geabonneerd. Vroeger kreeg ik met de regelmaat een schrijven van de gezondheidsdienst voor dieren. Dat heette: “Parels voor de zwijnen”. Ik las het wel en dan weer niet. Dus moet ik me ook realiseren dat veel liefhebbers de nieuwsbrieven ook maar half of niet lezen.
Waarom schrijf ik dit? Simpel. Er zijn natuurlijk ook liefhebbers die de nieuwsbrieven wel lezen met grote regelmaat. Deze kunnen dan constateren dat ik af en toe in herhaling val. Deze liefhebbers weten dan nu waarom dat is.

De ruiperiode

In deze periode krijgen we ook veel vragen over de beste aanpak van de duiven om ze zo optimaal mogelijk door de rui te krijgen. Belangrijke vraag natuurlijk want nu moeten we de basis leggen voor het volgende vliegseizoen. En een goed verenkleed voor de duiven is daarbij een allereerste vereiste. Dat we zoveel mogelijk moeten zien te vermijden dat we medicijnen aan de duiven moeten geven tijdens de grote rui is eenieder wel duidelijk. Immers er zijn diverse middelen die tekening in de pennen kunnen geven. Nu moeten we het belang van tekening van de pennen ook niet overdrijven. Maar dit zoveel mogelijk trachten te vermijden is een goed uitgangspunt. Daarom bijvoorbeeld tijdens de rui zo min mogelijk wormmiddelen verstrekken aan de duiven. Er zijn een aantal middelen die berucht zijn om de tekening van de pennen zoals medendazole.

Maar er is nog een andere reden om de duiven tijdens de herfstperiode zo min mogelijk medicijnen te verstrekken. De natuurlijke afweer van de duif moet in deze periode de gelegenheid krijgen om zich zo optimaal mogelijk te kunnen manifesteren. Tijdens het vluchtseizoen is het geven van preventieve kuren vaak een noodzakelijk kwaad om verzekerd te zijn van prijzen. Maar dit geldt natuurlijk niet voor de herfstperiode. Juist in deze tijd is het belangrijk de natuurlijke weerstand zoveel mogelijk te ondersteunen en de duiven de gelegenheid te geven zelf klaar te komen met infecties. Als duiven  klinisch ziek worden dan dient natuurlijk wel ingegrepen te worden. Dat spreekt voor zich.
Als er in deze periode bijvoorbeeld een klinische uitbraak is van paratyfus of bij een mestonderzoek een zware coccidiosebesmetting vastgesteld wordt of de duiven zwaar de reutel hebben, dan kan men beter behandelen. In al de overige gevallen waarbij de duiven niet ziek zijn, maar ook niet zo gezond dat men ze met een vlucht mee zou kunnen geven, kan men vaak beter besluiten de natuurlijke afweer de gelegenheid te geven zelf met de infectie klaar te komen. In die gevallen zal het de afweer van de duiven alleen maar ten goede komen. Wel is het in die gevallen belangrijk dat we de duif in de gelegenheid stellen om de infectie zo goed mogelijk te doorstaan. En dat betekent de natuurlijke afweer zo goed mogelijk ondersteunen met producten als Bony-SGR of Bony-Sambuccaplus. Daarnaast kan de gift van probiotica overwogen worden. Kortom het is het uitgelezen moment voor een meer natuurlijkere aanpak.

Wat te doen als de duiven gezond zijn om ze zo goed mogelijk door de rui te krijgen?

Allereerst is het goed om de lever te ondersteunen. In deze periode heeft deze het best zwaar te verduren. Immers er moeten buitenproportionele prestaties door dit orgaan geleverd worden bij de vorming van een nieuw verenkleed. Medicijnen zijn in principe lichaamsvreemde stoffen die ontgift moeten worden en verwijderd uit het lichaam. Dit alleen al is een goede reden om in deze periode hier van af te zien tenzij het niet anders kan.
In plaats daarvan kan men beter die maatregelen nemen die de lever in zijn functie ondersteunen. Ik had het laatst met een liefhebber hierover. In deze context kwam het gesprek op duiventhee. De liefhebber vond dit ouderwets. Maar dan is mijn vraag gelijk: “waarom zou dit ouderwets zijn? “ Omdat onze opa’s dit toepasten? Alles wat oud is hoeft nog niet ouderwets te zijn. De natuur kan ons in deze goed van dienst zijn. De inhoudsstoffen van veel planten kunne goed ondersteunend werken bij de zuivering van nieren, lever en darmen. Daarom is een goede duiventheekuur van een week in het najaar beslist geen overbodige luxe. Het is te beschouwen als pure gezondheidsondersteuning op voorwaarde dat een goede thee gebruikt wordt. Zo is de thee van Verhellen een prima voorbeeld hiervan. Maar ook onze eigen thee is samengesteld uit een keur van ondersteunende kruiden.
Een goede begeleiding van de rui zou daarom kunnen beginnen met een reinigende theekuur. Goedkoop en simpel.

Vervolgens moet getracht worden om het aanbod aan zwavelhoudende aminozuren en Biotine tijdens de rui zo optimaal mogelijk te doen zijn. Daartoe heeft men de keuze uit een groot aanbod aan preparaten. Zwavelhoudende aminozuren zijn onder andere te vinden in Sedochol, Biochol, en Bonichol. Deze producten bevatten allemaal ook nog inositol dat een prebioticum is. Prebiotica zijn, zoals ik eerder al eens meldde stoffen die bijdragen aan de ontwikkeling van goede darmbacteriën. Geven we daarbij de goede darmbacteriën in de vorm van Probiotica (let er op dat U dan een product gebruikt dat meerdere stammen van goede darmbacteriën bevat) dan stimuleren we de darmwerking optimaal. Een goede darmwerking is verder te ondersteunen met Bony-SGR of Bony-Sambuccaplus.
Optimaliserering van de vitaminehuishouding naast stimulering van de darmflora is te bereiken met B.M.T of ruivitamine.
Als we op deze wijze te werk gaan tijdens de ruiperiode zijn we grotendeels verzekerd van een goede verpluiming.

Laat ik hierbij duidelijk zijn. Dit is slechts een voorbeeld van een manier waarop men de ondersteuning van de rui kan aanpakken. Er zijn echter meerdere wegen die naar Rome leiden. Zorg er in ieder geval wel voor dat U uw duiven de kans biedt om een zo goed mogelijk verenkleed te maken. Want alleen op die manier weet U zich verzekerd van een goede basis voor het volgende seizoen.

Naar aanleiding van de oproep in de vorige nieuwsbrief hebben al de nodige liefhebbers een mestmonster voor onderzoek op paratyfus ingestuurd. Zoals bekend hebben we tot 1 december 2007 een actieprijs voor het onderzoek van de mest op paratyfus, E-coli, wormen en coccidiose.  ( 7,50 per mestmonster voor het complete onderzoek) Dus ik nodig iedereen nogmaals uit om mest in te zenden voor onderzoek. We hebben helaas moeten vaststellen dat in een behoorlijk aantal van de ingezonden mestmonsters paratyfus aangetroffen werd.
Iedere liefhebber zou er goed aan doen om in de diepe ruiperiode vijf dagen de mest te verzamelen. Hiervan een goed mengmonster te maken en dit laten onderzoeken.
Diverse liefhebbers waarbij de paratyfus werd aangetroffen meldden dat ze het afgelopen jaar inderdaad met tegenvallende prestaties te kampen hadden gehad. Maar eigenlijk geen zieke duiven hadden gehad.
En juist dit laatste is zo typerend voor de sluipmoordenaar die de salmonellabacterie is. Deze bacterie kan zich zo heerlijk ophouden in duiven zonder dat het leidt tot echt klinisch zieke duiven. Alleen vreet hij zo aan de weerstand van de dieren dat deze niet kunnen waarmaken waartoe ze genetisch  in staat geacht zouden moeten worden.
Een goede voorbereiding op het volgende seizoen begint dus met het zorgen voor een goed nieuw verenkleed, een optimalisering van de lichaamseigen weerstand en een uitsluiten van verborgen infecties zoals paratyfus.

Succes!

Dierenarts Peter Boskamp
Julianalaan 7a
6191 AL Beek
Tel: 0031 46 4371885
dgkcentrum@planet.nl
http://www.pigeonvetcenter.com/

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.