Duivensites.nl
 
Kan iemand?
Ad Schaerlaeckens  2-11-2007
 

Kan iemand mij vertellen waarom zowel in Nederland als België bestuurders op het hoogste niveau (NPO en KBDB) het niet laten kunnen elkaar in de haren te vliegen?
Zo is het altijd geweest en zo is het nog.
Over hun vastgeroeste en meer dan ouderwetse beleid dat ook van alle tijden is wil ik het niet eens hebben.
Weten die ruziemakers wel dat ze een voorbeeldfunctie hebben?
Mensen klagen soms dat ‘de buitenwereld’ zo weinig respect heeft voor onze sport.
Maar hoe kan je van hen respect verwachten als we dat niet eens voor elkaar hebben?

KAN

Iemand mij vertellen waar die enorme kosten aan salarissen binnen de KBDB aan besteed worden?
Ik had het over vastgeroest en meer dan ouderwets. Je moet eens op de site van de bond kijken.
Daar staat in oktober 2007 een ontwerp op voor het vliegprogramma voor… 2005!
Zijn mensen die je op kosten van de bond (lees de liefhebbers) in dure hotels in het buitenland tegenkomt te lui of te dom om heel even die site te updaten? 

KAN
Iemand mij vertellen waarom er, vooral in Nederland, zo veel minder op de duiven gepould wordt dan vroeger?
Gebrek aan geld lijkt me niet het antwoord. Men is immers wel veel meer duiven gaan houden. Alsof voer en verzendkosten gratis zijn.
Ik ben voor geld in de sport.
Sporten en vrije tijdsbestedingen zoals schaatsen, darts, biljarten enzovoorts die op sterven na dood waren bloeiden op toen het geld zijn intrede deed.

KAN

Iemand mij vertellen waarom er zo veel meer jongen verloren gaan dan vroeger?
Als iemand in mijn jeugdjaren pakweg 20 jongen wilde spelen kocht hij 20 ringen.
Moet je eens vergelijken met nu.
En dan te weten dat duiven destijds veel minder opgeleerd werden omdat voor velen de fiets het enige vervoermiddel was.
Nadien kregen we als maar beter vervoer, ook beter voer, vitamines, medicijnen, betere hokken en kwamen alle mogelijke middelen op de markt om duiven gezond te houden of maken. 
Waarom waarom waarom gaan jonge duiven tegenwoordig zo massaal verloren?

KAN

Iemand mij vertellen waarom bij halve of hele rampen vooral de beste duiven verloren gaan?
Ik verloor die 19 mei, de rampdag weet U wel.
Als mijn duiven dezelfde dag niet thuis zijn komen die trouwens zelden na.
In R woont ene V. De man speelt enorm en dit jaar was er helemaal geen houden aan. Tot…19 mei.
Ik las dat hij 2 duiven had zoals hij er nog nooit bezat en… beide gingen die dag  verloren. En wat nu zo vreemd is?
Ze stamden af van mijn duiven.

Gemakkelijk verloren gaan?

Het lijkt verdorie in de soort te zitten.
In mijn regio zaten dit jaar ook 2 sensationele duiven die meerdere eerste wonnen tegen soms immense deelname.
Ze zaten ook in de ramp, wonnen (uiteraard) geen prijs maar de eigenaars waren al blij dat zij ze thuis kregen.
En wat dacht je?
Na de ramp raakten ze niet meer op de uitslag.

KAN

Iemand mij vertellen waarom de hele wereld denkt dat in België en Nederland nog altijd de beste duiven zitten wat blijkt uit het koopgedrag van buitenlanders.
Insiders echter weten dat het op de eenhokswedstrijden vooral de Duitse duiven zijn die domineren.
‘Duitsers zetten hun beste in en wij tweede garnituur’ hoorde ik een ‘seller’ zeggen.
Komaan man. 
Hij had zelf 4 duiven voor zo’n wedstrijd gezet a raison van 1.000 dollar per duif! 

KAN

Iemand mij vertellen waarom er geen limiet is met betrekking tot het aantal duiven waarmee gespeeld mag worden?
In landen als Portugal (waar de sport bloeit!) kent men die wel. 
Tegenwoordig kan de hele wereld uitslagen volgen op internet.
Als Jan 40 prijzen wint en Piet 3 steelt Jan voor ‘heel de wereld’ de show terwijl men  Piet niet ziet staan.
Maar wat betekenen 40 en 3 prijzen als Jan 200 duiven inzette en Piet slechts 3?
PIET was dan de grote man en niet Jan.
Liefhebbers die duiven aan willen schaffen zouden eerst moeten leren hoe uitslagen te lezen!

KAN

Iemand me zeggen waarom we er maar niet in slagen om in duivensport gelijke kansen te creëren voor iedereen met betrekking tot het winnen van Nationale Kampioenschappen of Asduiven?
Belgen klagen ooit dat ze geen kans hebben op een nationale Asduif vanwege te weinig duiven in concours maar vlak ook Nederland niet uit.
Zo was er die duif die op alle vijf vluchten die in aanmerking kwamen de eerste won.
En een ‘dichtere’ prijs winnen dan de eerste kan dus niet.
De eigenaar gaf die duif op voor Nationale Asduif maar werd geklopt door een duif die GEEN ENKELE eerste had gewonnen.
Een 4e prijs tegen 18.000 duiven levert immers een beter coëfficiënt op dan een 1e tegen pakweg 1.200.
In België ‘toppen ze af’ naar ik meen 5.000.
Dat is alvast iets.
Verder kan je in Nederland in het ene samenspel slechts tot eind juni met oude spelen op de halve fond, elders tot half september. 

Dat deze poezen honger hebben snapt zelfs AS. Maar van duiven snapt hij weinig. Foto M Ku

KAN

Iemand me zeggen waarom de fondvluchten in Nederland zo veel vlotter verlopen dan in België?
Niet alleen de overnachtvluchten maar ook eendaagse?
Als Belgen horen of lezen over de enorme aantallen duiven die in Nederland in concours staan zeggen die wel eens ‘jullie korven alles in dat beweegt’.
Wat ze bedoelen is dus veel rommel.
Dat zou echter inhouden dat de prijsduur in Nederland langer zou zijn, terwijl het tegendeel waar is.
‘Ja maar’ zeggen anderen, ‘in Nederland zijn er geen echt nationale lossingen zoals in België. Jullie lossen per provincie of in nog kleinere groepen. Vandaar dat de concoursen zo veel vlotter verlopen.’
Klopt voor een deel maar niet helemaal.
23 juni 2007 had men in Nederland bij wijze van uitzondering een landelijke lossing uit Blois. 
Iedereen kon mee doen, van Zeeland tot Friesland, van de Noordzee tot de
Duitse grens met als resultaat een lossing van 73.000 duiven.
Het concours duurde in mijn club een half uur en dat van meer dan 500 kilometer.
Stond Bourges in België ooit minder dan een uur open?

KAN

Iemand mij vertellen waarom sommige mensen zo stront eigenwijs zijn?
Zo was er die man die zich 2 dure duivinnen had aangeschaft.
Hij wilde die tegen zijn beste doffers zetten, had daar een rennetje voor gemaakt, kwestie van niet te kunnen ontsnappen, maar na 2 maanden waren er nog geen eieren.
Hoe vaak heb ik niet gezegd dat een kweekhokje met daarin 2 koppels niet werkt?
Trouwens die ren deugde ook van geen kanten omdat hij verzuimd had die van boven af te dekken.
Dat is niet perse nodig als het een ren tegen een hok betreft zodat de duiven naar binnen kunnen maar een ren waarin duiven dag en nacht zitten zonder enige beschutting tegen wind en regen deugt niet.
De bovenkant moet afgeschermd zijn en liefst ook beide zijkanten.

KAN

Iemand mij vertellen waarom men in Nederland vindt dat 475 kilometer tegenwoordig te ver is voor jonge duiven en vroeger niet?
En waarom in België vluchten van ruim 600 kilometer voor jongen NIET te ver zijn?
Nederlandse grensbewoners konden vroeger uit Bourges spelen, ongeveer 500 kilometer maar dat was ‘dieronvriendelijk’ dus werd Bourges van de kalender geschrapt.
De Belgische buren kunnen nog altijd jongen spelen van Gueret .
Meer dan 600 kilometer is voor hun duiven kennelijk niet dieronvriendelijk.
Trouwens, in Nederland werden al vluchten afgelast vanwege de warmte (30 graden) terwijl andere provincies dezelfde dag bij dezelfde warmte smetteloze vluchten kenden, zoals trouwens ook de Belgen.
Dezelfde beleidsmakers die vinden dat 30 graden te warm is werden gesignaliseerd  bij eenhokswedstrijden in tropische landen toen het nog warmer was.
Over een dubbele moraal gesproken.

KAN

Iemand mij vertellen waarom mensen duiven van me willen maar niet van de beste?
De meeste willen ze uit oude rakkers waar sleet op zit, die minder vitaal zijn en die minder vitale dus slechtere jongen geven.
En dat terwijl de meeste goede uit minder oude duiven komen, zelfs uit jaarlingen en veelal nog gekruist ook.

KAN

Iemand me zeggen waarom veel duivenliefhebbers net apen zijn?
Er was een tijd dat (vooral in Duitsland) jacht gemaakt werd op Schellensduiven, vervolgens op nazaten van de Witbuik, de 613, de Kleine Dirk en/of de Kannibaal.
Nu is De Rauw Sablon hot.
Je moet maar eens op internetveilingen kijken.
Er hoeft maar een beetje De Rauw Sablon in duiven te zitten of men vliegt er op af als de apostel Paulus op de Korinthiers.

KAN

Iemand me vertellen waarom er zo veel meer nachtvliegers zijn dan vroeger?
Vooral de Nederlandse overnachtvluchten worden ontsierd door massale nachtelijke aankomsten.
Zo kan het gebeuren dat mensen van vluchten van 1.100 kilometer meerdere duiven ‘pakken’ op dezelfde seconde en ze tot op de centimeter dezelfde snelheid maken.
Op de uitslag dus, want die duiven arriveerden ’s nachts en werden geklasseerd toen de neutralisatie afliep.
Door nachtvliegen kon het gebeuren dat Gerard de 1e prijs Nationaal Sint Vincent won (1.200 kilometer!) aan een snelheid van 2.100 mpm.
Kan natuurlijk nooit en Gerard kon er ook niets aan doen dat de dagbladen in grote letters uitpakten over een duif die alle records gebroken had en als een raket naar huis gevlogen was aan een snelheid van 120 kilometer per uur.
Je kan dat Gerard dus niet verwijten en zelfs de dagbladen niet.
Die snelheid stond immers op tv, op de uitslag en in andere media.

KAN

Iemand mij vertellen waarom ik 2 zeer goede nestbroers fokte en hun ouders nadien geen enkele duif meer gaven die in staat was prijs te winnen?
Nu begrijpt U ook mijn sceptisch als ik opmerkingen hoor in de geest van ‘ik heb voor  veel geld een broer gekocht van…’.
Een broer van?
So what?
Daarmee heb je meer kans en niet meer dan dat. 

KAN

Iemand me uitleggen hoe het zit met dat duifje dat hier binnenliep?
Dat was van iemand die hier 70 kilometer vandaan woont, in de buurt van Brussel.
Van het eerste lapvluchtje van 5 kilometer ging ze verloren en liep binnen op een hok bij de man in de buurt.
De eigenaar haalde het terug, stak het 2 weken nadien weer in de mand, weer voor een vluchtje van amper 5 kilometer en nu deed ze er 2 dagen over het hok te vinden.
Nadien ging ze opnieuw verloren om vervolgens op mijn hok binnen te lopen.
Ik belde de eigenaar, die zei dat hij niets aan kon vangen met duiven die geen meter oriënteren en ik moest zelf maar weten wat er mee te doen. 
‘Wat moet ik er mee?’ dacht ik en gaf het mee aan iemand die toevallig in Brussel moest zijn en vroeg hem daar de duif los te laten.
Zo gezegd zo gedaan en wat dacht je?
Hetzelfde duifje dat te dom was om van 5 kilometer de weg te vinden naar haar thuishok had binnen de kortste keren de afstand van 70 kilometer naar mijn hok overbrugd terwijl ze hier amper een week gezeten had.

KAN

Iemand mij uitleggen wat je soms met eenhokswedstrijden ziet?
Men zet duiven op het vliegtuig van drie maanden oud en als die in Zuid Afrika, China of elders worden vrij gelaten gaan die niet verloren!
Omdat ze daar enige tijd in een volière gezeten hebben zegt men.
Ik ken talloze voorbeelden van duiven die hier JAREN in een voliere zaten, vervolgens ontsnapten en men zag ze nooit meer terug.  

KAN

Iemand me uitleggen hoe het kan gebeuren dat ik enkele jaren geleden de 2e beste duif van Nederland had die op alle ‘Provinciale’ uitslagen VOOR de beste stond geklasseerd? Ik kan het uitleggen maar helaas niet begrijpen.

KAN

Iemand me zeggen waarom ik ondanks zoveel waanzin in ‘de sport’ en ondanks zo veel vragen waar ik geen antwoord op heb toch mijn duiven niet wil missen? 

Aan een snelheid van 120 kilometer per uur vloog dit duifje huiswaarts. Afgaande op de uislag maar de werkelijkheid is anders. Ze vloog de nacht in.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.