Duivensites.nl
 
Duivenfilmpjes
21-11-2007
 
Voor als u wat tijd over heeft: Duivenlog.nl heeft een verzamelplaats voor duivenfilmpjes allerlei, van najaarslossing tot lossing in Barcelona en een duivenvoerende oma. Zie dit artikel op Duivenlog.nl.
 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.