Duivensites.nl
 
Nieuwsbrief Peter Boskamp
Dierenarts Peter Boskamp  1-12-2007
 

Omega 3 en de kweek. In de nieuwsbrief van november attendeerde ik al op de nieuwe kweekolie die we samengesteld hebben. Naast vitamine E bevat deze olie ook de voor de kweek gewenste DHA en EPA. Zoals gesteld is bij onderzoek bij honden vastgesteld dat puppies die al in de baarmoeder DHA en andere omega 3 vetzuren kregen duidelijk slimmer waren en bleven dan puppies die deze voedingsolie niet hadden gekregen. Via coupes, kleine schijfjes gemaakt van hersenweefsel die onder de microscoop bekeken konden worden, werd duidelijk dat de hersencellen meer zgn. dendrieten vormden. Deze dendrieten zijn nodig voor een snellere gegevensoverdracht tussen de hersencellen onderling. Dus doordat er meer schakelingen werden aangelegd konden deze puppies slimmer reageren op testen die afgenomen werden. Ze werden op deze manier als het ware uitgerust met een snellere processor, om in computertermen te spreken.
Het bewijs dat dit bij duiven ook zo werkt moet nog wetenschappelijk geleverd worden. Maar nu dit bewijs voor honden, mensen en andere diersoorten al geleverd is, is het meer dan denkbeeldig dat het bij duiven ook zo werkt.
Liefhebbers die omega 3 olie in de afgelopen jaren tijdens de kweek gebruikten meldden me da dat ze toch sterk het idee hadden dat de duiven slimmer erdoor werden. Zo waren er minder “domme” duiven die na het afzetten de drinkpot wisten te vinden.
Maar los van bovenstaande is de omega 3 kweekolie ook goed voor de weerstand en de algemene ontwikkeling van de jongen in de nesten.

Kweek en geelkuur

Er waren de afgelopen weken ook vragen over het beste tijdstip waarop een geelkuur gegeven kon worden om de best mogelijke resultaten te behalen tijdens de kweek. Bekend is dat alle anti-geelmiddelen (Imidazolverbindingen) een “potentieel teratogene en mutagene werking” hebben. In goed nederlands: ze kunnen afwijkingen in het DNA veroorzaken die aanleiding kunnen zijn tot aangeboren afwijkingen bij de nakomelingen dan wel kanker bij de duiven.
Dit feit begint zo langzaamaan algemeen bekend te worden en dat is maar goed ook. Aangezien deze stoffen deze potentie hebben is het aan te raden duiven die met dit soort middelen behandeld zijn niet voor consumptie te gebruiken.
Dit is ook een van de redenen dat er steeds moeilijker gedaan wordt over het gebruik van dit soort van medicijnen. Aangezien dit soort van medicijnen nog regelmatig ingezet worden bij seksueel overdraagbare aandoeningen bij de mens zullen ze voorlopig nog wel verkrijgbaar blijven.
Enerzijds moeten we niet panikeren bij het gebruik van deze middelen. Maar anderzijds moet men ook niet al te nonchalant omgaan met middelen die deze stoffen bevatten.
Wat de invloed op de kweek betreft,bekend is dat deze stoffen ook de kwaliteit van het sperma negatief kunnen beïnvloeden. Toch hoeft dit niet in alle gevallen te leiden tot onbevruchte eieren. Men kan zich echter goed voorstellen dat er in geval van doffers met toch al matige vruchtbaarheid, sprake kan zijn van de bekende druppel die de emmer doet overlopen. Daarom is het goed de duiven ruim voor de kweek te laten onderzoeken of een behandeling tegen trichomonaden strikt noodzakelijk is, dan wel dat er gewacht kan worden tot een goede behandeling op de eieren tijdens het broeden. Bij lichte besmettingen geef ik er de voorkeur aan te wachten tot alle duiven op eieren zijn gekomen en dan te behandelen.
Moet er voor de kweekperiode behandeld worden dat gaat de voorkeur uit naar een behandeling middels capsules om zo de behandelingsduur te kunnen beperken tot een lengte van twee dagen.
Ook op de eieren is een behandeling middels capsules niet alleen doeltreffender maar ik praktisch goed uitvoerbaar.

Verdere adviezen voor de kweekperiode zijn te vinden in de nieuwsbrief van december 2006 die nog steeds actueel is.

C/P drank en de kweek

De C/P drank is een voedingssupplement dat tijdens de kweek gebruikt kan worden om te zorgen voor een goede kwaliteit van de eischaal. Het is vooral aan te bevelen in die gevallen waar de duivinnen ouder zijn en/of in het verleden al eerder een matige kwaliteit van de eischaal optrad.

Bony-SGR en de kweek

Ook in de kweekperiode kan de Bony-SGR goede diensten bewijzen. Tijdens de periode van het koppelen kan men deze drank dagelijks verstrekken. De in de Bony-SGR ook aanwezige Koreaanse Ginseng heeft een stimulerende werking op de vruchtbaarheid.
Daarnaast is de mest in de schotels duidelijk beter tijdens gebruik van deze drank. Maar vooral na het afzetten bewijst de Bony-SGR zijn waarde. De jongen kunnen door de stress van het afzetten nog wel eens een terugval krijgen. De praktijk leert dat juist in deze periode een dagelijkse gift van Bony-SGR zijn waarde bewijst. Na een week kan men de dosering terugbrengen tot een gift van ongeveer 2-3 x per week. Vaker toedienen kan er anders toe leiden dat de duiven te vroeg in vliegvorm komen. En dat is zo vroeg in het seizoen volstrekt ongewenst.

Bonisol en de kweek

Spuiters in het nest kan een vervelend probleem zijn. Mocht het niet lukken dit probleem voor te blijven met Bony-SGR alleen dan is de combinatie met Bonisol aan te raden. Binnen korte tijd liggen deze problemen dan achter ons.
De dosering bedraagt een tot twee eetlepels per liter drinkwater gedurende een dag of 4-5.
De terugval in conditie van de jongen wordt hierdoor doorgaans voorkomen.

Probiotica en de kweek

Gedurende de gehele kweek periode kan men probiotica toedienen in het drinkwater. Het doel van het geven van probiotica is het optimaliseren van de darmflora waardoor de ziekmakende (darm)bacteriën minder tot geen kans kunnen krijgen.
Slechts 1 gram per liter is al voldoende.

Al deze middelen zijn er op gericht om tijdens de kweekperiode zo min mogelijk medicijnen te hoeven gebruiken. Inmiddels is wetenschappelijk bewezen dat een optimale darmflora tijdens de kweek bijdraagt aan de ontwikkeling van een goed afweersysteem bij de jonge duiven. Dat dit inmiddels van groot belang is moge duidelijk zijn aan de hand van de gegevens dat de rol van het Circovirus aan het toenemen is. Zoals al in eerdere nieuwsbrieven vermeld werd is dit virus is staat en er eigenlijk op uit om zich te nestelen in de zgn. Bursa van Fabricii. Dit orgaantje bij de cloaca is de basis van waaruit de afweercellen zich door het lichaam verspreiden. Naarmate deze besmetting eerder optreedt zijn de gevolgen ernstiger. Immers, als de afweercellen zich al grotendeels door het lichaam hebben weten te verspreiden voordat dit virus toeslaat, zal de schade geringer zijn dan wanneer dit nog niet heeft plaatsgevonden. Als we daarbij ook nog eens een matig ontwikkelde darmflora hebben, wordt het reactievermogen op deze en andere infecties verder verkleind.

Daarom is ons advies om tijdens de kweek en de opfok te trachten het gebruik van medicijnen zoveel mogelijk trachten te beperken. Met als doel het lichaam zo beter in staat te stellen het afweerorgaan volledig tot ontwikkeling te laten komen.
Het moge duidelijk zijn dat dit niet altijd zal lukken. Er zijn gevallen dat ondanks alle goede zorgen er toch een uitbraak van bijvoorbeeld E. Coli of erger kan optreden. In die gevallen kan behandeling onvermijdelijk zijn. Maar hebben we alles in het werk gesteld om de natuurlijk weerstand een zo goed mogelijke  kans te geven, dan zullen de duiven hierdoor sneller reageren op de noodzakelijk geworden medicijnen.

Slechte vruchtbaarheid en de kweek

Het kan voorkomen dat enkele doffers en duivinnen tijdens de kweek een verminderde vruchtbaarheid vertonen. In die gevallen kan het geven van extra Vitamine E (al dan niet met Selenium) de vruchtbaarheid helpen verbeteren. Bovengenoemde mogelijkheden zullen overigens ook helpen de vruchtbaarheid te verbeteren. Een enkele keer is het weghalen van de veren rond de cloaca voldoende om (oudere) doffers te helpen hun werk te doen.
Maar ondanks alle goede bedoelingen lukt het dan soms nog niet. In die gevallen kan vaak nog een redelijk resultaat behaald worden middels hormooninjecties. De doffers krijgen twee injecties en de duivinnen een enkele injectie.

Ik heb summier een aantal (medische) punten aangetipt waarop tijdens de kweek gelet kan worden. Uitgangspunt daarbij is dat getracht wordt de jonge duiven een zo soepel mogelijke start te geven zonder overmatig medicijngebruik.

Succes bij de kweek.

Dierenarts Peter Boskamp
Julianalaan 7a
6191 AL Beek
Tel: 0031 46 4371885
boskamp@pigeonvetcenter.com
www.pigeonvetcenter.com

Meer lezen van Dierenarts Peter Boskamp? Zie het boek Terug naar de Basis.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.