Duivensites.nl
 
Dopingcontroleur
9-1-2008
 
Voor de vierde keer start er een opleiding voor dopingcontroleurs binnen de duivensport. Reeds enige tijd wordt er binnen de NPO gewerkt met gecertificeerde controleurs die garant staan voor kwalitatief goede en betrouwbare controles. De opleiding staat borg dat de deelnemers voldoende kennis en vaardigheden kunnen verwerven om hun taak als controleur te kunnen vervullen. De opleiding wordt afgesloten met een examen.
Als het examen wordt afgesloten met een voldoende, verkrijgt men een certificaat en kan men worden benoemd tot 'controleur oneigenlijk gebruik van substanties bij postduiven'.

De opleiding staat in principe voor alle leden en ook niet-leden open die van onbesproken gedrag zijn en beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Natuurlijk zijn de deelnemers aan de opleiding integer.

De docenten zijn P. Derycke en A. Ebben.

De opleiding zal bestaan uit de volgende onderdelen:
  1. Kennis van rechtspersonen en de NPO als organisatie
  2. Kennis van de interne rechtsgang NPO
  3. Kennis van het Reglement Oneigenlijk Gebruik van Middelen bij Postduiven
  4. Internationale samenwerking op het gebied van bestrijding van doping
  5. Kennis van dopingproducten en de effecten
  6. Vaardigheden bij het nemen van monsters
  7. Administratie rond het nemen van mestmonsters
De opleiding wordt gegeven op zaterdag 2 februari 2008 van 09.30 uur tot 16.30 uur in Haarlem. Na aanmelding ontvangen deelnemers vooraf alle benodigde informatie, inclusief schriftelijk materiaal behorende bij de cursus. Op de cursusdag zelf ontvangt men eveneens schriftelijk materiaal om zich op het examen voor te bereiden.

Op woensdag 13 februari 2008 zijn er in de middag en avond individuele examens waarvoor de deelnemers tijdig een oproep ontvangen. Het examen zal worden afgenomen door de docenten en een gecommitteerde van het Bestuur NPO. De examens worden eveneens in Haarlem afgenomen.

De in Nederland ontwikkelde opleiding gaat zich mogelijk ontwikkelen als standaard voor meer Europese landen. Ook in Duitsland is men gestart met een opleiding van gelijke inhoud terwijl de certificering eveneens via een examen verloopt. Er wordt op dit moment ook gesproken om de Nederlandse en Duitse controleurs in beide organisatie controles te laten verrichten.

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 21 januari 2008 bij het
Bureau NPO,
Landjuweel 38
3905 PH te Veenendaal

Natuurlijk kunt u uw aanmelding ook mailen.
Bron: NPO
 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.