Duivensites.nl
 
Bijeenkomsten Neutralisatietijd (gewijzigd)
2-2-2008
 
Bestuur NPO heeft besloten om op maandag 4, dinsdag 5 en woensdag 6 februari a.s. bijeenkomsten te organiseren voor alle leden over een nieuwe regeling neutralisatietijd. Deze regeling heeft een juiste klassering van de duiven als uitgangspunt.

Maandag 4 februari:
Hotel Haarlem-Zuid
Toekanweg 2
2035 LC Haarlem
Aanvang: 20.00 uur

Dinsdag 5 februari:
Mercure Hotel
Hertsenbergweg 1
8041 BA Zwolle
Aanvang: 20.00 uur

Woensdag 6 februari:
Hotel de Postelse Hoeve
Dr. Deelenlaan 10
5042 AD Tilburg.
Aanvang: 20.00 uur

Bestuur NPO
 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.