Duivensites.nl
 
Frisse lucht
Eddy Noel  6-2-2008
 

Lucht en zuurstof zijn zoals we allemaal wel weten van absoluut levensbelang. De hedendaagse kwaliteit van de lucht is evenwel sinds geruime niet meer wat het geweest is. Luchtvervuiling is een veelgebruikte term, die wel niemand vreemd in de oren zal klinken,  Meer en meer mensen met ademhalingsproblemen zijn daar niet vreemd aan zodat filters of allerlei andere methodes om de lucht te zuiveren flink in opmars zijn.

Over eentje ervan wil ik het hier eventjes hebben nl. de ioniser.

Zuurstof, als energiebron van het leven bepaalt hoe we ons voelen en hoe we eruitzien. Een goede zuurstofvoorziening is essentieel voor een vitaal en immuun sterk lichaam, maar ook voor een optimaal prestatievermogen. Onderzoek dat gedurende de laatste dertig jaar is gedaan, heeft overtuigende aanwijzingen opgeleverd dat luchtionen een sterk onderschatte rol spelen in de algemene gezondheid, en in de behandeling van allergieën, luchtwegaandoeningen en psychische klachten.

In de natuur heeft een klein deel van de luchtmoleculen een elektrische lading. Deze geladen moleculen worden luchtionen genoemd en hebben ofwel een positieve  ofwel een negatieve lading. Het verschil in concentratie tussen positieve en negatieve ionen doet zich voor omdat de aarde negatief is geladen t.o.v. de ionensfeer. Hierdoor worden negatieve ionen van de aarde afgestoten, terwijl positieve ionen naar het aardoppervlak worden aangetrokken. Als de positieve ionen overheersen of als het totaal aantal ionen tot een laag peil zakt kunnen allerlei ongemakken en minder efficiëntie in de activiteit waargenomen worden. Aan de andere kant kunnen mensen of dieren een toegenomen mentale alertheid, doelmatigheid en een verbeterd psychologisch welbevinden ervaren, indien de negatieve ionenconcentratie boven een bepaald niveau ligt.

 
We hangen de ioniser zo centraal mogelijk op het hok

Verschillende factoren beïnvloeden het aantal en de verhouding van de geladen ionen die in een ruimte aanwezig zijn. Wanneer buitenlucht door bvb.metalen kanalen van een airconditioningsystemen wordt gestuurd, verliest zij snel haar negatieve ionen en dit effect wordt nog versterkt door recirculatie van de lucht. De negatieve ionen verdwijnen eerder omdat zij lichter en mobieler zijn, zodat een overwicht aan positieve ionen resteert. Eenmaal in een vertrek worden de ionen beïnvloed door stofdeeltjes die door de lucht vervoerd worden en door de statische oppervlakte beladingen van meubilair, stoffen en apparatuur. De meeste plastic oppervlakken zijn positief geladen, waardoor negatieve ionen worden aangetrokken en positieve ionen terug worden gestoten in het vertrek. Dit is zeker het geval voor de positief geladen televisie en computerbeeldschermen.
Dit alles resulteert in een verstoring van het natuurlijke ionenevenwicht ten gunste van de positieve ionen. 

Het succes van negatieve ion-therapie kan op twee gronden verklaard worden. In de eerste plaats zuivert kunstmatige negatieve ionisatie de lucht van rook, stuifmeel en bacteriën door het neer laten slaan van de stofdeeltjes uit de lucht In de tweede plaats reduceren negatieve ionen de niveaus van vrij histamine en serotonine in het lichaam
 
Er wordt dus door negatieve ionisatie een gezonder, aangenamer levensklimaat geboden en in de tweede plaats wordt de concentratie van bacteriën in de lucht verminderd, waardoor het risico op infectie overdracht aanzienlijk verkleind wordt.
Met de Ioniser wordt precies zoals in de vrije natuur zuurstof geïoniseerd. Met behulp van een tweevoudig ionisatieproces produceert het apparaat een constante stroom negatieve ionen. Deze zorgen er voor dat schrale vervuilde lucht niet alleen verfrist maar ook gezuiverd wordt van stof, schimmels, bacteriën, virussen, stof, tabaksrook, stuifmeel enz. Het zorgt dus voor een gezonde atmosfeer in (dieren)verblijven wat er voor kan zorgen dat de gebruiker op werkelijk vitale en actieve wijze aan het leven kan deelnemen. De ioniser kan eveneens bijdragen tot de preventie en het herstel van lichamelijke klachten, maar ook worden ingezet voor het vergroten van de vitaliteit en het prestatievermogen, bijvoorbeeld op sportgebied. In alle gevallen heeft de ioniser een zeer positieve uitwerking op lichaam en geest. Geen enkele hoeveelheid negatieve ionen is schadelijk

Het meest belangrijke aspect aan het apparaat is dat het een beter algemeen klimaat schept. Het “trekt” enorm veel stof aan weet ik uit ervaring, wat misschien toch een hulp kan zijn voor mensen die slecht of niet tegen duivenstof kunnen. Dat het ook bacteriën en volgens de fabrikant virussen onschadelijk maakt is ook al mooi meegenomen. 

Eddy Noel
http://www.duivensites.nl/vanhoeck-noel

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.