Duivensites.nl
 
Duivendiefstallen
19-2-2008
 
Duivendiefstallen zijn van alle tijden. Toch zien we in de afgelopen periode weer een flinke toename van dit criminele gedrag. Het stelen van duiven is een vergrijp waar primair een taak ligt voor de politie. Zij dragen voor het oplossen verantwoordelijkheden en zij beschikken tevens over instrumenten om deze tot een oplossing te brengen. Het oplossingspercentage ligt zeer laag. Op een enkel afwijkende diefstal na zijn er geen zaken die tot een succesvolle afronding hebben geleid. Misschien toch een kwestie van tijd. De politie neemt duivendiefstallen steeds serieuzer en dat moet gaan leiden tot succes.
Evenals andere gevallen dat u slachtoffer bent van diefstal, is het zeer aan te bevelen steeds aangifte te doen.

De rol die de NPO kan spelen bij het oplossen van duivendiefstallen mag niet overschat worden. Wat binnen het bereik van de NPO ligt zijn de volgende zaken. Als een gedupeerde zich meldt met de mededeling dat duiven zijn gestolen wordt gevraagd om de ringnummers van de gestolen duiven. In overleg met de eigenaar wordt afgesproken of deze nummers gepubliceerd worden. Indien de eigenaar geen publicatie wenst dan worden de ringnummers in een bestand opgenomen van gestolen duiven. Dit bestand is bekend bij instanties die per vliegtuig duiven vervoeren. Daarnaast wordt het bestand gebruikt als de Aanklager NPO op grond van vermoedens van diefstal van duiven, besluit tot het laten uitvoeren van hokcontroles. Dergelijke controles kunnen daar waar mogelijk in overleg met de plaatselijke politie worden uitgevoerd. Zijn er ernstige verdenkingen dat op een adres van niet-leden gestolen duiven verblijven dan kan overlegd worden of de officier van justitie een bevel tot het binnen treden wil afgeven. Een dergelijk bevel zal alleen worden afgegeven als er harde aanwijzingen zijn dat er iets mis is.

Daarnaast zal ook altijd worden gevraagd om een afschrift van een proces verbaal van de aangifte van de duivendiefstal. Deze proces verbalen kunnen gevraagd en ongevraagd ter beschikking worden gesteld aan de bevoegde opsporingsambtenaren waarbij overeenkomsten in werkwijzen mogelijk tot oplossing van meerdere diefstallen kunnen leiden.
Zoals in veel andere gevallen zal de politie voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van tips uit de burgerij, in ons geval dus van tips uit de duivenwereld. Weet u meer over een of meer diefstallen, licht dan de politie in. Wenst u met een waardevolle tip liever niet naar de politie te gaan dan kunt u deze ook melden bij de Aanklager NPO en bij ons Bureau.

Samengevat:
  • Doe bij een diefstal altijd aangifte.
  • Stuur de ringnummers van de gestolen duiven door naar het Bureau NPO en geef aan of u publicatie wenst al dan niet met vermelding van uw naam.
  • Stuur een kopie van het proces verbaal op naar het Bureau NPO.
  • Geef tips over bepaalde diefstallen door aan de politie, Aanklager NPO of bij het Bureau NPO.
Bestuur NPO
 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.