Duivensites.nl
 
PV De Vredesduif te Noordwolde helpt!
Gert Jan Beute  17-3-2008
 

PV De Vredesduif te Noordwolde helpt Stichting Hendrik Vanboeijen.

Het is in kleine kring bekend dat de postduivensport in percentage het meeste geld doneert aan goede doelen van alle sporten.Ook bij mijn eigen club : p.v. de Vredesduif te Noordwolde gaat regelmatig wat geld naar “het goede doel”.

Aangezien Klaasje (mijn vrouw) jarenlang met veel plezier heeft gewerkt bij Stichting Hendrik Vanboeijen, eerst in Assen en later in Meppel, hadden we voor de 2007 dat feit in gedachten toen we een bonnenverkoop organiseerden.

Even voor de mensen die niet precies weten wat een “bonnenverkoop” inhoud. Van zo’n 70 topspelers in Nederland kregen we de toezegging om een jonge duif van hun te mogen veilen. Aangezien de veiling in November 2007 plaatsvond gaven de liefhebbers hun toezegging( een bon) voor de te halen jonge duif in 2008. De koper van deze “bon” kan dus in samenspraak met de schenker tot een datum komen wanneer de jonge duif gehaald kan worden

Even iets over het Erf te Meppel:
Ze geven goede zorg aan en begeleiding van mensen met een verstandelijke handicap. Ze doen dat zeer goed blijkt uit het feit dat de inspectie voor de gezondheidzorg (IGZ) het volgende melde: De beste organisatie van Nederland is Stichting Hendrik Vanboeijen. Het Erf, onderdeel van Vanboeijen behaalde op alle risicoaspecten de maximale score.
Vanboeijen biedt zorg aan 660 uitwonende en enkele honderden thuiswonenden, er werken maar liefst 1400 medewerkers.
Zaken als meedoen in de maatschappij, met respect behandeld worden en zelf kiezen staat hoog in het vaandel, maar ook activerende begeleiding in of verbetering van gedrag of vaardigheden staan hoog op de agenda.

Dat alles heeft ons, en dan spreek ik voor alle 25 leden van postduiven vereniging de Vredesduif doen besluiten om € 2000,00 te schenken aan het Erf.

Heel blij waren we ook met de aanwezigheid van de voorzitter van de NPO Albert Jan de Jong, die ook lid is van onze vereniging p.v. de Vredesduif

Na de overhandiging van de cheque, gingen de 4 bewoners met hun 2 begeleiders nog even mee
naar Wilhelminaoord om daar de duifjes te mogen bekijken.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.