Duivensites.nl
 
Gelderse Kampioenendag
24-9-2008
 

Eigen competitie voor zowel show- als vliegduiven. Tevens openbare keuring van uitsluitend vliegduiven
door het fenomeen Gert Jan Beute.

Iedereen kan zijn duiven laten beoordelen. Voor nadere informatie en –of inschrijfformulieren bel of e-mail C. van Huenen. Tel 026 8443054 e-mail: c.huenen@chello.nl

Zie ook www.geldersekampioenendag.nl.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.