Duivensites.nl
 
Oude bekenden en nucleotiden
29-9-2008
 

Deze maand kreeg ik een aantal keren een vraag die ik al eerder behandeld heb. Namelijk de bekende gele puntjes in de keel. Zoals ik al eerder stelde heeft dit weinig of niets met het geel te maken. Het zijn neerslagen van mineralen op (waarschijnlijk) oude littekens. Deze gele plekjes kunnen best talrijk zijn. En nog steeds verslijten veel liefhebbers deze neerslagen voor een geelbesmetting.
Deze reageert dan niet op een geelkuur natuurlijk waardoor de liefhebbers op het verkeerde been worden gezet en denken dat de kuur niet meer werkt.
Dus nogmaals duiven die gele puntjes achter in de keel hebben kunnen het geel hebben, maar dat is dan louter een toevallige samenloop van omstandigheden. Het is in ieder geval geen aanleiding tot het geven van een geelkuur.

One eye cold.

De laatste weken zijn er weer diverse hokken die te kampen hebben met eenzijdige oogontsteking. Zoals bekend is dit vrijwel altijd een symptoom van de echte Ornithose veroorzaakt door de Chlamydiae. Deze duiven kunnen individueel behandeld worden met ornicapsules of marbocap.
Tijdens de ruiperiode en zeker als het slechts een enkele duif betreft adviseer ik tot na de rui te wachten alvorens het hele bestand te behandelen. Immers de duiven zijn nu in de rui en we moeten de kans op tekening in de pennen zo veel mogelijk beperken.
Om deze reden laat ik het geven van een paratyfuskuur (voor de liefhebbers die dit willen doen) ook het liefste wachten totdat de rui zo ver mogelijk afgelopen is.
Tegen die tijd kan dan een kweek ingezet worden van mest die gedurende 5 dagen verzameld is. In geval van een positieve kweek adviseren we de duiven na de kuur te vaccineren.

Nucleotiden

Tussen de regels in de vorige nieuwsbrief werd melding gemaakt van onze nieuwe olie Bony-Omega Nucleovit.
Deze olie is eigenlijk een suspensie en met klem wordt erop gewezen deze olie voor het gebruik goed te schudden. Hij is geschikt voor toepassing over het voer gedurende de ruiperiode.
Reden dat ik deze olie hier nogmaals beschrijf is de vraag van meerdere liefhebbers om extra informatie over deze nucleotiden

De nucleotiden zijn de bouwstenen van het erfelijk materiaal. Veel cellen zijn in staat deze moleculen zelf te maken. Deze kunnen dus in hun eigen behoefte voorzien. Dus in die zin hoeven ze niet extra aan het voer toegediend te worden. Echter in een periode dat er veel nieuwe cellen aangemaakt moeten worden is het natuurlijk wel van belang dat deze aanmaak ook gestaag doorgaat en niet onderbroken wordt door een beperkte aanvoer van de benodigde nutriƫnten.

Het aanmaken van deze nucleotiden kost de cel veel energie en tijd. Dus extra aanvoer van deze moleculen kan op sommige momenten dan ook ondersteunend werken. De aanmaak van de nieuwe cellen kan hierdoor immers sneller en met minder energieverbruik plaatsvinden.
Inmiddels is aangetoond dat de behoefte aan nucleotiden niet alleen gedekt wordt door de aanmaak van nieuwe nucleotiden maar ook door opname via het voedsel.
Het is zelfs zo dat beenmergcellen, lymfocyten en bloedcellen zelf geen nucleotiden kunnen aanmaken. En darmcellen kunnen ook niet volledig in hun eigen behoeften voorzien.
De nucleotiden spelen een belangrijke rol in de organen die snel nieuwe cellen kunnen aanmaken zoals de lever, cellen van het maagdarmkanaal en afweercellen.
Wat dit laatste betreft kunnen we zeggen dat de nucleotiden bijdragen aan een verhoging van de afweerstoffen in het lichaam. Simpelweg omdat ze bijdragen aan de productie van nieuwe lymfocyten. Daardoor neemt de reactiekracht op virussen en bacteriƫn toe. Daarmee stijgt ook de overlevingskans bij ernstige infecties die de duiven bedreigen.
Maar onderzoek heeft uitgewezen dat ook de aanmaak van afweerstoffen na vaccinaties in geval van extra verstrekking van deze nucleotiden hoger is. De dieren reageren dus beter op de vaccinaties.
Uit proeven blijkt dat voedsel waar nucleotiden aan toegevoegd is bijdraagt aan de overleving van dieren bij kunstmatige zware infecties.

Uit onderzoek is onder meer vast komen te staan dat nucleotiden:

  • de vruchtbaarheid helpen bevorderen
  • de afweerstoffen die aan de nakomelingen kan worden doorgegeven stijgt
  • ondersteunt het immuunsysteem gedurende perioden van stress en bij hogere infectiedruk.
  • de reacties op vaccinaties verbetert
  • ondersteunt de gezonde darmwerking en daarmee de werking tegen  ziekteverwekkers
  • stimuleert de vitaliteit

Uit reacties van liefhebbers blijkt inmiddels dat de duiven zeer goed ruien bij gebruik van Bony-Omega-Nucleovit.

Catalogus

Op veler verzoek zijn we bezig om een nieuwe catalogus samen te stellen met een uitgebreidere beschrijving van de diverse voedingssupplementen met daarbij de gebruiksaanwijzing. We hopen deze catalogus af te hebben voordat het beurzenseizoen in November begint.
Het ligt in de planning om dit najaar zowel naar Rosmalen, Kassel als Oostende te gaan.
Wellicht zien we elkaar daar dan weer.

Succes!

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.