Duivensites.nl
 
Brief aan het NPO
11-10-2008
 

Geachte bestuursleden NPO,
Er is op dit moment veel commotie binnen onze sport aangaande de afwikkeling van de misstanden op de vluchten Nationaal St. Vincent en Blois.
Voor de leden is het, door de eenzijdige berichtgeving in de pers en de summiere informatie-verstrekking vanuit de NPO, niet duidelijk wat er nu precies speelt.
De leden mogen toch verwachten dat in zaken waar het gaat om de geloofwaardigheid van onze sport er alles aan gelegen is om duidelijkheid te verschaffen.
Ook het verschil in verslaglegging over de thuiskomst van de nationale winnares Blois (in twee verschillende duivenbladen) word door velen niet begrepen.

Op dit moment heeft het er alle schijn van dat het onderzoek naar de misstanden zich toespitst op de wijze van communiceren en het verkrijgen van bewijs van de vermeende "klokkenluiders" of, zoals de aanklager NPO het noemt "lasteraars". Een groot deel van de leden is van mening dat er onvoldoende onderzocht is of genoemde concoursen wel eerlijk zijn verlopen. Als dat niet onderzocht wordt dan blijven deze vluchten en hun winnaars een smet met zich meedragen.
Dit mag u niet laten gebeuren.

Het beeld wat nu ontstaat is dat alle registers worden open getrokken om de doofpot te vullen. Dit kan toch niet de bedoeling zijn! Communiceer naar uw leden wat er door u is ondernomen om de veiligheid tijdens de transporten te waarborgen en op welke wijze u gecontroleerd hebt of het concours op een juiste wijze is verlopen.
Door duidelijkheid te verschaffen naar de leden neemt u uw verantwoordelijkheid als een organisatie die transparant is en waarin een ieder op een eerlijke en open manier van zijn/haar sport kan blijven genieten.

Hopelijk kunnen we lering trekken uit deze onderzoeken zodat in de toekomst dergelijke misstanden en (mis)communicatie niet meer kan voorkomen.

De leden vertrouwen erop dat u antwoord geeft op de vragen die nu bij hun leven en ze wachten uw reactie met ongeduld af.

Hoogachtend,

De (500+) verontruste NPO leden,
aangesloten bij "Forum Het Praathuis"

www.forumhetpraathuis.nl
Nederland, 11 oktober 2008

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.