Duivensites.nl
 
Mondelinge schorsing uitgesproken door Aanklager NPO
Jaap Koehoorn  21-10-2008
 

Vanavond (20-10) werd ik gebeld om 21.20 door de aanklager NPO dhr. Koos Hassing (ik hoop dat ik zijn naam goed spel , want ik heb nog nooit iets schriftelijks van hem gehad). Meneer Koehoorn hierbij deel ik U telefonisch vast mede dat U en de heren Herman Boekelo, John  Rekers, Wiebren van Stralen en Theo Streefkerk deze week geschorst worden.

Ik dacht erg knap zonder vooronderzoek. De man heeft nog niet een vraag over de zaak gesteld. Waarschijnlijk doet hij Nederland verwarren met Rusland.

Bij Wiebren van Stralen kan ik me wel wat voorstellen. Als Albert de Jong hem in een Algemene  vergadering met kiesmannen er niet uit krijgt. Ja dan moet het maar zo. Heel erg triest. Een zoveelste dieptepunt in de Nederlandse duivensport. Wie oh wie verlost deze organisatie uit zijn lijden.
Kiesmannen van Nederland schrijf zelf een vergadering uit en doe wat U doen moet. 

Jaap Koehoorn

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.