Duivensites.nl
 
Boetes en inbeslagnames in Kassel
Gert Krab  10-11-2008
 

Zaterdagmiddag zijn op de beurs in Kassel meerdere personen beboet, waaronder Dr. van der Sluis en Lex de Jong. De boetes werden uitgedeeld i.v.m. de strengere wetgeving omtrent antibioticahoudende geneesmiddelen. Naast medicijnen is de auto van Dr. van der Sluis is in beslag genomen en pas vrijgegeven na het betalen van een forse borgsom.

Aanvullende informatie:

Evenals in Duitsland en Belgie mag in Nederland ook alleen na consult en onderzoek een antibioticahoudend geneesmiddel worden verstrekt. Verkoop via winkels wordt uitgesloten. In deze overgangssituatie, die in Duitsland al strikt nageleefd wordt (de Duitsers zeggen: als je hier komt moet je ook onze wet kennen) zal het steeds moeilijker worden voor liefhebbers om aan medicijnen te komen. Helaas hebben de meeste duivendierenartsen in Belgie en Nederland al forse aanvaringen met justitie gehad over de interpretatie van de wet.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.