Duivensites.nl
 
NPO Erelid Arie Langenberg overleden
Van de NPO  11-11-2008
 

Op 7 november jongstleden is Arie Langenberg op 90 jarige leeftijd overleden. De heer Langenberg was binnen de duivensport een markante persoonlijkheid die aan tal van ontwikkelingen heeft bijgedragen. Hij was onder meer voorzitter van de Groep van Keumeesters, bestuurder van de Rotterdamse Postduiven Bond en voorzitter van Nederlandse Tentoonstelling Commissie De Postduif. Deze commissie is de voorloper geweest van de huidige Nationale Manifestatie.

Ook heeft hij jarenlang op landelijk niveau gefunctioneerd als kiesman. Voor zijn vele verdiensten is de heer Langenberg benoemd tot erelid van onze organisatie en dus drager van de gouden speld. Onze organisatie is aan hem veel dank verschuldigd. Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit grote verlies.

Bestuur NPO

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.