Duivensites.nl
 
Algemene Vergadering 24 november 2008
Van de NPO  26-11-2008
 

De Algemene Vergadering NPO heeft op 24 november gesproken over de ontstane crisis binnen het Bestuur NPO. Op voorstel van het Bestuur NPO is met ruime meerderheid besloten, dat het Bestuur gewoon als volwaardig bestuur de periode tot 7 maart 2009 af zal maken. Op 7 maart 2009 treden alle bestuursleden af en wordt er een nieuw bestuur gekozen. Vijf van de zittende bestuursleden hebben aangegeven herkiesbaar te zijn. De heer Van Gils is vanwege het verstrijken van de statutaire termijnen niet herkiesbaar en de heer Van Dijk heeft te kennen gegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.