Duivensites.nl
 
Stap voorwaarts in de problematiek vogelgriep
Van de NPO  8-12-2008
 

De beleidsdirectie Voedselkwaliteit en Diergezondheid (VD) van het Ministerie van LNV overweegt om het verbod (sinds 2003 ingesteld om insleep van hoog-pathogene Aviaire Influenza (HPAI) van het subtype H5N1 te voorkomen) om buitenlands pluimvee en postduiven toe te laten op Nederlandse tentoonstellingen en wedstrijden, op te heffen. VD wil het te nemen besluit betreffende het verbod onderbouwen met een risicobeoordeling en tegelijkertijd risicomanagement opties krijgen aangereikt om het opheffen van het verbod gepaard te laten gaan met gerichte maatregelen voor de beheersing van het insleeprisico van HPAI van het subtype H5N1. Daartoe heeft men aan het Centraal Veterinair Instituut Wageningen UR gevraagd een risicobeoordeling te maken.

Het advies is in twee delen opgebouwd, dit omdat er t.a.v. het insleeprisico van HPAI meer factoren spelen bij het houden van wedvluchten van duiven dan bij insleep van HPAI door het houden van shows en tentoonstellingen.

Op basis van deze rapportage heeft de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) de minister een advies gegeven over wedvluchten en tentoonstellingen.

Op basis van de risicobeoordeling meent de VWA dat de verboden die er zijn kunnen worden opgeheven. Wel wordt in overweging gegeven dat de eventuele risico's met maatregelen gereduceerd moeten worden. Daarbij wordt onder meer genoemd dat geen vogels uit landen waar HPAI voorkomt mogen deelnemen aan tentoonstellingen en dat bij overnachtvluchten de duiven niet op plaatsen moeten overnachten waar HPAI is aangetoond.

Al met al een prima resultaat voor onze postduiven. Nu is het weer zaak ook andere landen waar we met onze wedstrijden van afhankelijk zijn, Belgiƫ en Frankrijk, de overheden gelijke opvattingen te laten krijgen. Er is dus nog steeds werk aan de winkel, maar dit resultaat mag er zijn.

Bestuur NPO

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.